Malé ohlédnutí za činností pracovní skupiny (druhé pololetí)

Hlavní stránka > Archiv > Komentáře > Malé ohlédnutí za činností pracovní skupiny (druhé pololetí)

22.4.2016

Malé ohlédnutí za činností pracovní skupiny (druhé pololetí) Ve druhém pololetí roku 2017 proběhl výjezdní seminář pracovní skupiny v Českém Krumlově a intenzivně se pracovalo zejména v oblasti publikační činnosti (překlad knihy a dokončení původní kolektivní monografie). V listopadu proběhlo bilanční pracovní setkání s výhledem a plány na rok 2018.

 

Podněty z pracovního výjezdu najdete v položce Stanoviska.

Byl dokončen překlad Hilpertovy knihy Základní otázky křesťanské etiky (Lucie Kolářová), vydán a distribuován nakladatelstvím CDK v prosinci 2017. Anotaci a obsah knihy naleznete v položce Publikace. Zájemci o knihu z řad členů se mohou hlásit u asistentek, zájemci z řad veřejnosti si mohou knihu objednat přímo z nakladatelství.

Byla taktéž dokončena kolektivní monografie k 50. výročí Populorum progressio (editor doc. Jindřich Šrajer) pod názvem Křehká tvář rozvoje. Autorské příspěvky byly podrobeny edičním úpravám a monografie opatřena průvodním slovem (Jindřich Šrajer); texty byly zkontrolovány po stránce formální (Martina Kočerová) a stylistické (Lucie Kolářová). Knihu vydalo nakladatelství Lidové noviny v listopadu 2017. Zájemci o knihu z řad členů se mohou hlásit u asistentek, zájemci z řad veřejnosti si mohou knihu objednat přímo z nakladatelství.

 

 

Tisk   |   Poslat článek známému