Malé ohlédnutí za činností pracovní skupiny (první pololetí)

Hlavní stránka > Archiv > Komentáře > Malé ohlédnutí za činností pracovní skupiny (první pololetí)

22.4.2016

Malé ohlédnutí za činností pracovní skupiny (první pololetí) V prvním pololetí roku 2017 proběhly tři odborné semináře, intenzivně se pracovalo v oblasti publikační činnosti (překlad knihy a příprava původní kolektivní monografie) a v neposlední řadě se po obsahové a organizační stránce připravoval podzimní výjezdní seminář pracovní skupiny v Českém Krumlově.

 

Únorový seminář ekologické sekce proběhl na téma "Životní prostředí a zdraví", březnový seminář politicko-sociální sekce na téma "Demografický vývoj a sociální stabilita společnosti" a květnový seminář ekonomické sekce na téma "Ekonomické dopady migrace". Zprávy ze seminářů jsou přístupné v položce Stalo se, resp. na stránce Interní informace (pod Texty).

Průběžně se pracuje na překladu Hilpertovy knihy Základní otázky křesťanské etiky (Lucie Kolářová), který bude dokončen do konce srpna t. r. a odeslán do nakladatelství CDK. Překlad by měl vyjít nejpozději do listopadu 2017.

Intenzivně se pracovalo také na kolektivní monografii k 50. výročí Populorum progressio (editor doc. Jindřich Šrajer). Autorské příspěvky byly podrobeny edičním úpravám a monografie opatřena průvodním slovem (Jindřich Šrajer); texty byly dále kontrolovány po stránce formální (Martina Kočerová) a stylistické (Lucie Kolářová). Rukopis se odesílá v posledním červnovém týdnu do Nakladatelství Lidové noviny, kde by měl být vydán v září 2017.

Člen SO ČBK David Macek podnikl studijní výjezd do USA (zpráva v položce Texty - na hlavní stránce).

V červnu byla dokončena obsahová, organizační a logistická příprava podzimního výjezdu - program je dostupný v hlavních zprávách na webové stránce.

 

 

Tisk   |   Poslat článek známému