Autorský tým listu

 

VI. Složení autorského týmu pro přípravu listu

Kaman Josef, Diecézní centrum pro šíření sociálního učení církve Brno, Evropská federace pro katolické vzdělávání dospělých.

Kučera Zdeněk, Prof. ThDr., emeritní děkan Husitské teologické fakulty UK, Praha.

Martinek Cyril, Ing., Diecézní centrum pro šíření sociálního učení církve Brno, Teologická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice.

Mlčoch Lubomír, Prof. Ing. CSc., děkan Fakulty sociálních věd UK, ředitel sekce politologicko ekonomické ČKA (vedoucí autorského týmu).

Plocek Josef, Dr., Křesťanské akademické fórum – Akademický klub Praha, Konfederace politických vězňů.

Rozehnal Alois, Dr., Moravskoslezská křesťanská akademie, Konfederace politických vězňů.

Rychetník Luděk, Ing. CSc., University of Reading, Spojené Království, „Křesťan a práce“.

Trojan, Jakub. S., Prof. ThDr. Ing., emeritní děkan Evangelické teologické fakulty UK, Praha.

Šenkýř Jiří, Ing., senátor, předseda senátního klubu KDU-ČSL.

Vackář Jiří, Doc. Ing. CSc., viceprezident ČKA, Praha.

Vymazal Jiří, PhDr., Filosofická fakulta UK, Praha, Kolpingovo dílo.

Vymětalík Bedřich, JUDr., Papežská akademie sociálních věd
v Římě, Institut pro šíření sociální nauky církve Ostrava, předseda hnutí „Křesťan a práce“.

Wollner Pavel, Ing., ČKA Praha, Společnost pro etiku v podnikání .

 

O práci týmu byli průběžně informováni:

Prof. ThDr. PhDr. Tomáš Halík, prezident České křesťanské akademie.

Prelát ThDr. Karel Simandl, generální sekretář České biskupské konference.

Rozhovor

Věřím, že se probudíme včas (Bedřich Moldan)

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. se mnoho let zabývá odbornou problematikou i politikou životního prostředí. Historicky první ministr životního prostředí u nás (1990). Působil a působí v řadě veřejných funkcí:  od r. 1992  čelný představitel Centra pro otázky životního prostředí UK; 1998–2001 vyjednavač pro životní prostředí, vědu a vzdělávání v rámci delegace ČR pro vyjednávání o přistoupení k EU; předseda Komise OSN pro udržitelný rozvoj (2000–2001); od 1999 člen Vědecké rady Evropské environmentální agentury v Kodani, v letech 2002–2005 její předseda; 2004 jmenován členem Skupiny na vysoké úrovni pro Lisabonskou strategii, tzv. "Kokova skupina" v Bruselu.

Z nejposlednějších děl: Podmaněná planeta (2015); Civilizace na planetě Zemi (2018); Životní prostředí v globální perspektivě (2020).

Sledujte nás