Obsah CiV

 

OBSAH

  • Úvod
  • I. kapitola: Poselství encykliky Populorum progressio
  • II. kapitola: Rozvoj člověka v naší době
  • III. kapitola: Bratrství, ekonomický rozvoj a občanská společnost
  • IV. kapitola: Rozvoj národů, práva a povinnosti, životní prostředí
  • V. kapitola: Spolupráce lidské rodiny
  • VI. kapitola: Rozvoj národů a technika
  • Závěr

 

Rozhovor

Věřím, že se probudíme včas (Bedřich Moldan)

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. se mnoho let zabývá odbornou problematikou i politikou životního prostředí. Historicky první ministr životního prostředí u nás (1990). Působil a působí v řadě veřejných funkcí:  od r. 1992  čelný představitel Centra pro otázky životního prostředí UK; 1998–2001 vyjednavač pro životní prostředí, vědu a vzdělávání v rámci delegace ČR pro vyjednávání o přistoupení k EU; předseda Komise OSN pro udržitelný rozvoj (2000–2001); od 1999 člen Vědecké rady Evropské environmentální agentury v Kodani, v letech 2002–2005 její předseda; 2004 jmenován členem Skupiny na vysoké úrovni pro Lisabonskou strategii, tzv. "Kokova skupina" v Bruselu.

Z nejposlednějších děl: Podmaněná planeta (2015); Civilizace na planetě Zemi (2018); Životní prostředí v globální perspektivě (2020).

Sledujte nás