Strukturovaně Laudato si

 

LAUDATO SI´- encyklika papeže Františka (2015):

Obsah   zde
Úvodní články čl. 1 - 16 zde
1. kapitola: Co se děje našemu domovu čl. 17 - 61 zde
2. kapitola: Evangelium stvoření čl. 62 - 100 zde
3. kapitola: Lidský kořen ekologické krize čl. 101 - 136 zde
4. kapitola: Integrální ekologie čl. 137 - 162 zde
5. kapitola: Jak se zorientovat a jak jednat čl. 163 - 201 zde
6. kapitola: Ekologická výchova a spiritualita čl. 202 - 246 zde

 


Rozhovor

Věřím, že se probudíme včas (Bedřich Moldan)

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. se mnoho let zabývá odbornou problematikou i politikou životního prostředí. Historicky první ministr životního prostředí u nás (1990). Působil a působí v řadě veřejných funkcí:  od r. 1992  čelný představitel Centra pro otázky životního prostředí UK; 1998–2001 vyjednavač pro životní prostředí, vědu a vzdělávání v rámci delegace ČR pro vyjednávání o přistoupení k EU; předseda Komise OSN pro udržitelný rozvoj (2000–2001); od 1999 člen Vědecké rady Evropské environmentální agentury v Kodani, v letech 2002–2005 její předseda; 2004 jmenován členem Skupiny na vysoké úrovni pro Lisabonskou strategii, tzv. "Kokova skupina" v Bruselu.

Z nejposlednějších děl: Podmaněná planeta (2015); Civilizace na planetě Zemi (2018); Životní prostředí v globální perspektivě (2020).

Sledujte nás