Strukturovaně Pacem in terris

 

"PACEM IN TERRIS" - encyklika Jana XXIII. (1963):

Předmluva, obsah, úvod čl. 1.-7. zde
I. část: Řád vztahů mezi lidmi čl. 8.-45. zde
II. část: Vztahy mezi lidmi a veřejnou mocí uvnitř politického společenství čl. 46.-79. zde
III. část: Vztahy mezi státy čl. 80.-129. zde
IV. část: Vztahy mezi jednotlivými společenstvími a společenstvími národů čl. 130.-145. zde
V. část: Napomenutí a výzvy věřícím čl. 146.-172. zde

 


Rozhovor

Věřím, že se probudíme včas (Bedřich Moldan)

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. se mnoho let zabývá odbornou problematikou i politikou životního prostředí. Historicky první ministr životního prostředí u nás (1990). Působil a působí v řadě veřejných funkcí:  od r. 1992  čelný představitel Centra pro otázky životního prostředí UK; 1998–2001 vyjednavač pro životní prostředí, vědu a vzdělávání v rámci delegace ČR pro vyjednávání o přistoupení k EU; předseda Komise OSN pro udržitelný rozvoj (2000–2001); od 1999 člen Vědecké rady Evropské environmentální agentury v Kodani, v letech 2002–2005 její předseda; 2004 jmenován členem Skupiny na vysoké úrovni pro Lisabonskou strategii, tzv. "Kokova skupina" v Bruselu.

Z nejposlednějších děl: Podmaněná planeta (2015); Civilizace na planetě Zemi (2018); Životní prostředí v globální perspektivě (2020).

Sledujte nás