Stanoviska

Hlavní stránka > Stanoviska

Podněty z víkendového výjezdu SO ČBK

20.6.2017

Podněty z víkendového výjezdu SO ČBK
Víkendový výjezd byl letos naplánován do Českého Krumlova, do tamního nově otevřeného studijního centra. Politici města dali najevo, že kromě tvrdého komerčního turismu chtějí podpořit alternativu: totiž návštěvníky, kteří se sice také budou kochat krásným prostředím a procházet po místech, kde naši předkové zanechali zřetelnou stopu, avšak zároveň se, byť nakrátko, zařadí do běžného rytmu města... více

K právní ochraně dětí (v návrhu novely občanského zákoníku)

17.10.2016

K právní ochraně dětí (v návrhu novely občanského zákoníku)
Pracovní skupina pro sociální otázky (SO ČBK) je znepokojena některými pozměňovacími návrhy, které byly předloženy v rámci projednávání novely občanského zákoníku (tisk 642). O této novele by měla Poslanecká sněmovna hlasovat ve třetím čtení po 18. říjnu 2016. více

Mediální podněty z víkendového semináře SO ČBK v Hejnicích

11.10.2016

Mediální podněty z víkendového semináře SO ČBK v Hejnicích
Pracovní skupina pro sociální otázky (SO ČBK) uskutečnila začátkem října víkendový výjezd v bývalém klášterním komplexu v severočeských Hejnicích. Cíl byl rovnou několikanásobný: vzdělávací aktivity, duchovní posila, prožitek mezilidské sounáležitosti, relaxační pobyt v pěkné přírodě. více

Ochrana životního prostředí

29.7.2016

Ochrana životního prostředí
Ochrana životního prostředí se člení podle jednotlivých složek a řeší ji tudíž několik ministerstev najednou. Udržet si celkový pohled na problematiku je v této situaci obtížné - zvlášť když právní předpisy nejsou vypracovávány s ohledem na to, že jednotlivé složky životního prostředí se ovlivňují. více

Evropský sociální pilíř (Jakub Jinek)

6.5.2016

Evropský sociální pilíř (Jakub Jinek)
V září roku 2015 představil předseda Evropské komise J.-C. Juncker novou politickou inicativu nazvanou Evropský sociální pilíř. Má se stát základem pro utváření společné sociální politiky, primárně určené pro země eurozóny, nicméně s možností přistoupení rovněž pro ostatní země EU. více

  |   Počet komentářů: 0

K daňovým úlevám pro rodiny s dětmi

12.4.2016

K daňovým úlevám pro rodiny s dětmi
Členové SO ČBK vítají zákon schválený senátem jako opatření nastolující větší míru relativní spravedlnosti. Zákon reaguje na problematiku nevhodně nastavených transferů v oblasti rodinné a sociální politiky. více

K poskytování spotřebitelských úvěrů

4.12.2015

K poskytování spotřebitelských úvěrů
Členové SO ČBK vítají zákon připravený Ministerstvem financí, který reaguje na některé neférové praktiky, k nimž v praxi dochází v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů. Zákon vnímají jako posilu postavení spotřebitele a celkově principu odpovědného úvěrování. více

  |   Počet komentářů: 0

K tragickým událostem ve světě

16.11.2015

K tragickým událostem ve světě
Členové SO ČBK vyjadřují znepokojení nad tragickými událostmi, ke kterým došlo z pátku 13.11. na sobotu 14.11. t.r. v Paříži. Teroristické činy hodnotí jako ohavné a nelidské, stojící přímo proti víře v milujícího Boha všech lidí. Členové skupiny vyslovují soustrast a solidaritu, vyzývají a apelují, především však stále věří a doufají .... více

  |   Počet komentářů: 0

Problematika sociálního bydlení a církev

2.4.2015

Problematika sociálního bydlení a církev
Na odborném semináři politicko-sociální sekce v březnu t.r. byl přednesen referát (Daniel Hůle) na téma sociálního bydlení. Příspěvek upozornil na dlouhodobé souvislosti dané problematiky a zabýval se aktuálním stavem fenoménu sociálního bydlení v současné ČR; poté následovala diskuze. K tématu přinášíme závěrečnou reflexi, v níž je kladen důraz na (možnou) roli církve v právě diskutované koncepci sociálního bydlení. více

  |   Počet komentářů: 0

K omezování zemědělského podnikání v ČR

28.10.2014

K omezování zemědělského podnikání v ČR
Ekologická sekce SO ČBK upozorňuje na rizika omezování zemědělského podnikání a produkce v ČR v důsledku ekonomického diktátu „neviditelné“ ruky trhu: nepříznivé ekologické dopady a závažné důsledky ve sféře sociální. více

K zákonu o "dětské skupině"

27.10.2014

... v situaci před hlasováním poslanců o zákonu o dětské skupině, který má být definitivně schválen. Proti zákonu přitom vystupuje řada organizací, které upozorňují na krajně nepříznivé důsledky této normy. Zákon nejprve vrátil senát a po přehlasování sněmovnou jej vetoval i prezident... více