Stanoviska

Hlavní stránka > Stanoviska

Několik poznámek k Istanbulské úmluvě (Jiří Šenkýř)

25.6.2018

Několik poznámek k Istanbulské úmluvě (Jiří Šenkýř)
Istanbulská úmluva je nejobsáhlejší mezinárodní dohodou, která se jako nástroj mezinárodního práva stává pro signatářský stát závaznou na poli veřejného mezinárodního práva (hard law). Je založena na předpokladu, že násilí páchané na ženách je formou genderově podmíněného násilí. Toto násilí vůči ženám považuje za porušení lidských práv a formu diskriminace. více

Podněty z víkendového výjezdu SO ČBK

20.6.2017

Podněty z víkendového výjezdu SO ČBK
Víkendový výjezd byl letos naplánován do Českého Krumlova, do tamního nově otevřeného studijního centra. Politici města dali najevo, že kromě tvrdého komerčního turismu chtějí podpořit alternativu: totiž návštěvníky, kteří se sice také budou kochat krásným prostředím a procházet po místech, kde naši předkové zanechali zřetelnou stopu, avšak zároveň se, byť nakrátko, zařadí do běžného rytmu města... více

K právní ochraně dětí (v návrhu novely občanského zákoníku)

17.10.2016

K právní ochraně dětí (v návrhu novely občanského zákoníku)
Pracovní skupina pro sociální otázky (SO ČBK) je znepokojena některými pozměňovacími návrhy, které byly předloženy v rámci projednávání novely občanského zákoníku (tisk 642). O této novele by měla Poslanecká sněmovna hlasovat ve třetím čtení po 18. říjnu 2016. více

Mediální podněty z víkendového semináře SO ČBK v Hejnicích

11.10.2016

Mediální podněty z víkendového semináře SO ČBK v Hejnicích
Pracovní skupina pro sociální otázky (SO ČBK) uskutečnila začátkem října víkendový výjezd v bývalém klášterním komplexu v severočeských Hejnicích. Cíl byl rovnou několikanásobný: vzdělávací aktivity, duchovní posila, prožitek mezilidské sounáležitosti, relaxační pobyt v pěkné přírodě. více

Ochrana životního prostředí

29.7.2016

Ochrana životního prostředí
Ochrana životního prostředí se člení podle jednotlivých složek a řeší ji tudíž několik ministerstev najednou. Udržet si celkový pohled na problematiku je v této situaci obtížné - zvlášť když právní předpisy nejsou vypracovávány s ohledem na to, že jednotlivé složky životního prostředí se ovlivňují. více

Evropský sociální pilíř (Jakub Jinek)

6.5.2016

Evropský sociální pilíř (Jakub Jinek)
V září roku 2015 představil předseda Evropské komise J.-C. Juncker novou politickou inicativu nazvanou Evropský sociální pilíř. Má se stát základem pro utváření společné sociální politiky, primárně určené pro země eurozóny, nicméně s možností přistoupení rovněž pro ostatní země EU. více

  |   Počet komentářů: 0

K daňovým úlevám pro rodiny s dětmi

12.4.2016

K daňovým úlevám pro rodiny s dětmi
Členové SO ČBK vítají zákon schválený senátem jako opatření nastolující větší míru relativní spravedlnosti. Zákon reaguje na problematiku nevhodně nastavených transferů v oblasti rodinné a sociální politiky. více

K poskytování spotřebitelských úvěrů

4.12.2015

K poskytování spotřebitelských úvěrů
Členové SO ČBK vítají zákon připravený Ministerstvem financí, který reaguje na některé neférové praktiky, k nimž v praxi dochází v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů. Zákon vnímají jako posilu postavení spotřebitele a celkově principu odpovědného úvěrování. více

  |   Počet komentářů: 0

K tragickým událostem ve světě

16.11.2015

K tragickým událostem ve světě
Členové SO ČBK vyjadřují znepokojení nad tragickými událostmi, ke kterým došlo z pátku 13.11. na sobotu 14.11. t.r. v Paříži. Teroristické činy hodnotí jako ohavné a nelidské, stojící přímo proti víře v milujícího Boha všech lidí. Členové skupiny vyslovují soustrast a solidaritu, vyzývají a apelují, především však stále věří a doufají .... více

  |   Počet komentářů: 0

Problematika sociálního bydlení a církev

2.4.2015

Problematika sociálního bydlení a církev
Na odborném semináři politicko-sociální sekce v březnu t.r. byl přednesen referát (Daniel Hůle) na téma sociálního bydlení. Příspěvek upozornil na dlouhodobé souvislosti dané problematiky a zabýval se aktuálním stavem fenoménu sociálního bydlení v současné ČR; poté následovala diskuze. K tématu přinášíme závěrečnou reflexi, v níž je kladen důraz na (možnou) roli církve v právě diskutované koncepci sociálního bydlení. více

  |   Počet komentářů: 0

K omezování zemědělského podnikání v ČR

28.10.2014

K omezování zemědělského podnikání v ČR
Ekologická sekce SO ČBK upozorňuje na rizika omezování zemědělského podnikání a produkce v ČR v důsledku ekonomického diktátu „neviditelné“ ruky trhu: nepříznivé ekologické dopady a závažné důsledky ve sféře sociální. více

K zákonu o "dětské skupině"

27.10.2014

... v situaci před hlasováním poslanců o zákonu o dětské skupině, který má být definitivně schválen. Proti zákonu přitom vystupuje řada organizací, které upozorňují na krajně nepříznivé důsledky této normy. Zákon nejprve vrátil senát a po přehlasování sněmovnou jej vetoval i prezident... více