Texty

 TEXTY ZDE UVEŘEJNĚNÉ SLOUŽÍ KE STUDIU A JAKO PRACOVNÍ MATERIÁLY.

Nejedná se:
  • o texty oficiální (viz Dokumenty)
  • o příspěvky a komentáře (viz Příspěvky u odborných sekcí a viz Archiv)
  • o stanoviska jednotlivých sekcí (viz Stanoviska).

 

 

 

Osobní zamyšlení nad jednou konferencí.... (Lucie Kolářová)

26.11.2018

Osobní zamyšlení nad jednou konferencí.... (Lucie Kolářová)
ČLÁNEK BUDE UVEŘEJNĚN V ČASOPISE UNIVERSUM 4/2018. více

Genocida původních obyvatel Amazonie pokračuje (J. Rajchard)

12.11.2018

Genocida původních obyvatel Amazonie pokračuje (J. Rajchard)
Papež František při své cestě do Chile a Peru v roce 2018 zdůraznil vážné nebezpečí ohrožení původních domorodců stejně jako přírody, kterou obývají. V peruánském městě Puerto Maldonado odkázal na svou encykliku „Laudato sí“, kterou nechal přeložit do některých indiánských jazyků a při své návštěvě ji rozdával. Na říjen roku 2019 svolal biskupskou Amazonskou synodu. více

Vzpomínka na Bedřicha Vymětalíka (Lubomír Mlčoch)

17.9.2018

Vzpomínka na Bedřicha Vymětalíka (Lubomír Mlčoch)
JUDr. Bedřich Vymětalík, člen SO ČBK, zemřel 5. září 2018. Poslední rozloučení proběhlo v kostele sv. Vavřince v Přerově dne 13. září 2018. Slovo na rozloučenou se svým přítelem napsal prof. Lubomír Mlčoch. Dole pod textem umístěno parte. více

Jsou chovy hospodářských zvířat ekologickou katastrofou? (Jan Hladký)

25.8.2018

Jsou chovy hospodářských zvířat ekologickou katastrofou? (Jan Hladký)
V posledních letech narůstá počet článků spatřujících v chovech hospodářských zvířat velké riziko jak pro pro životní prostředí, tak i udržitelnost lidské populace z pohledu dostatku potravin. Tyto články vycházejí z jednostranných informací, a protože problém nezkoumají do potřebné hloubky, unikají jim četné souvislosti, které jsou pro porozumění situaci klíčové. Projděme si některé argumenty, které naopak jsou opomíjeny a v celospolečenské diskuzi chybí. více

Důstojnost a poslání ženy (Jiří Šenkýř)

6.7.2018

Důstojnost a poslání ženy (Jiří Šenkýř)
Původní text závěrečné práce, vypracované Ing. Jiřím Šenkýřem v rámci kurzu trvalé formace v oblasti pastorace manželství a rodiny na Papežském teologickém institutu Jana Pavla II. (Akademie kanonického práva v Brně). Autor popisuje vývoj názoru společnosti na důstojnost ženy a na model rodiny a postoj církve s důrazem na list Mulieris dignitatem. více

Setkání sociální komise v novém složení (Jakub Jinek)

6.7.2018

Setkání sociální komise v novém složení (Jakub Jinek)
Setkání, které proběhlo 21.6.2018 v Bruselu, bylo prvním po volbě nového vedení COMECE. Volba byla spojena s novým pověřením národních delegátů a s upřesněním statutu komise (příloha 1). Komise také vydala nový dokument o budoucnosti práce (příloha 2). více

Nález ústavního soudu a etika televizního vysílání (Jiří Šenkýř)

13.3.2018

Nález ústavního soudu a etika televizního vysílání (Jiří Šenkýř)
Následující článek reflektuje Nález Ústavního soudu I. ÚS 4035/14 ze dne 30. ledna 2018. více

Hledání "nemožné" jednoty (David Macek)

12.3.2018

Hledání "nemožné" jednoty (David Macek)
„Možná pozorujete, jak slábne vědomí, že tvoříme jednu lidskou rodinu“, napsal papež František v poselství k Postní době 2018. Také u nás jsme do půstu vstupovali s vědomím bolestného rozdělení společnosti, jak ho naposledy odhalily české prezidentské volby. Pokud je jednota vůbec možná, kudy k ní vede cesta? A jaký „dar a úkol“ v tom máme jako křesťané? více

Budoucnost práce (Jakub Jinek)

9.12.2017

Budoucnost práce (Jakub Jinek)
- zpráva ze setkání sociální komise COMECE (Brusel, 28.–29. 11. 2017). Problematika práce, jejíž reflexe je významnou součástí sociální nauky církve, se stala předmětem dvoudenního společného setkání Sociální komise COMECE se zástupci katolických organizací jako jsou odbory či sdružení podnikatelů, dalšími specialisty a evropskými politiky (zasedání se zúčastnil poslanec EP Nicola Danti). více