Gaudium et spes v časopise Caritas et Veritas ...

Hlavní stránka > Texty > Gaudium et spes v časopise Caritas et Veritas ...

1.12.2016

Gaudium et spes v časopise Caritas et Veritas ... Aktuální číslo časopisu CeV naleznete na: www.caritasetveritas.cz. Obsahuje příspěvky z konference pořádané Teologickou fakultou JU o rok dříve, v listopadu r. 2015, k padesátému výročí pastorální konstituce Gaudium et spes.

Záznam konference je dostupný z našich webových stránek: archiv - odkazy - link dole na stránce.

 

Příspěvky v aktuálním čísle časopisu se jednak zabývají problémy, které pastorální konstituce sice tematizovala, avšak jejich obsah se mezitím proměnil, a jednak se věnují tématům, která se v konstituci ještě neobjevují. Smyslem konference bylo tedy nově a aktuálně promyslet celé tematické pole, které otcové na druhém vatikánském koncilu vytyčili - podle svých vlastních slov pouze předběžně - jako právě tu oblast, v níž se církev setkává a má setkávat se světem. Jistěže se svět  mění, ale naléhavost uchopit jako křesťané "světské" problémy, starosti a otázky zůstává.

V tomto čísle CaV naleznete jak studii, která spíše historickým pohledem zasazuje Gaudium et spes do dobového kontextu, tak pojednání, které konstituci naopak konfrontuje se skutečností kulturního paradigmatu 21. století. Figurují tu vedle sebe příspěvky, které promýšlejí postoje současného papeže Františka jako praktický výklad Gaudium et spes, křesťansko-muslimské vztahy od doby druhého vatikánského koncilu, nebo které reflektují současnou podobu (také naší české) církve. Netradiční a obohacující může být i environmentální úhel pohledu na církví tradovaný a koncilem přijímaný antropologický obraz člověka jako správce. A jako asi dnes v žádném časopise nechybějí ani (dokonce dva!) rozhovory.

Texty jsou dostupné on-line, aktuální číslo časopisu Caritas et Veritas naleznete na: www.caritasetveritas.cz. Stačí kliknout na výše uvedenou adresu, poté na název jednotlivého příspěvku a nakonec dole na stránce na "otevřít" (případně "uložit").

Přeji příjemné čtení!

Lucie Kolářová

 

 

 

Tisk   |   Poslat článek známému