Rozhovor

Aktivně, kriticky, ne však poraženecky (Jiří Zajíc)

Původním vzděláním matematik. Od r. 1968 v rámci skautingu (a jeho transformované podoby během 70, a 80. let 20. st.) se zabývá výchovou dětí a dospívajících. V 80. letech působil v ilegálním týmu pro katechezi. V r. 1990 založil Redakci náboženského života v Českém rozhlasu, kde pracoval 12 let. více >

Komentáře

Kázání pro pátou neděli postní (P. Jindřich Šrajer)

V situaci zavřených kostelů, kdy křesťané nemohou slavit nedělní bohoslužby, přinášíme touto cestou duchovní slovo "na dálku". Jde o kázání na liturgické texty 5. neděle postní, cyklus A; bohoslužba slova: první čtení Ez 37, 12-14, druhé čtení Řím 8, 8-11, evangelium Jan 11, 1-45. Kázání si připravil P. Jindřich Šrajer. více >

Stanoviska

Výzva ekologické sekce

Ekologická sekce Pracovní skupiny pro sociální otázky při České biskupské konferenci (https://www.socialninauka.cz/o-nas/ekologicka-sekce/) plně podporuje petici ministru zemědělství České republiky „Vraťme život do krajiny“, kterou iniciovala Česká společnost ornitologická a Českomoravská myslivecká jednota. Text petice (https://www.birdlife.cz/petice-za-krajinu/) považujeme za velmi závažný a s jeho smyslem se ztotožňujeme. více >

Texty

Utvářet budoucnost práce (Jakub Jinek)

Doc. Jakub Jinek, Dr.phil., nominovaný člen Sociální komise COMECE v Bruselu za ČBK, shrnuje reflexi komise na téma budoucnosti práce: "Utváření současné digitální a ekologické transformace hospodářství se stává společnou výzvou pro evropskou politiku. Oba trendy promění svět práce, přičemž tato proměna se dotkne jak našeho chápání práce, tak pracovních podmínek v Evropě; bude vyžadovat politickou vůli a vizi pro utváření nového světa práce." více >

Anketa

Lze v oblasti turistiky bránit tomu, aby se nepropagoval kýč na úkor kvality?

0% (0)

75% (9)

25% (3)

Publikace

Amoris laetitia. Zlom, nebo kontinuita?

původní kolektivní monografie, listopad 2019, KNA

Základní otázky křesťanské etiky

překlad německého originálu, prosinec 2017, CDK

Křehká tvář rozvoje v globalizovaném světě

původní kolektivní monografie, listopad 2017, NLN

Gaudium et spes padesát let poté

kolektivní monografie SO ČBK březen 2016, CDK

Doprovázení mladých manželů ke zralému vztahu

autoři: Zeman/Šrajer/Kotvrda prosinec 2015, KN

Walter Kasper: Milosrdenství

překlad německého originálu červen 2015, CDK

Geert van Istendael: Farnost sv. Prekéra

překlad nizozemského originálu s komentáři členů SO ČBK listopad 2014, NLN

Sociální práce/Sociálna práca

odborné příspěvky členů SO, časopis (4/2014)