Články rok 2015

Hlavní stránka > Archiv > Články rok 2015

Co přinesla pařížská klimatická konference? (Bedřich Moldan)

23.12.2015

Co přinesla pařížská klimatická konference? (Bedřich Moldan)
V Paříži se od 30.11. do 11.12.2015 konala důležitá konference o globálním klimatu, jež skončila přijetím závazné Pařížské dohody. To je určitě důvodem k radosti, neboť dohoda je výrazem přijetí zodpovědnosti jednotlivých zemí za další vývoj klimatu. Obavy tím ovšem zažehnány nejsou. více

Životní prostředí a zdraví (Josef Rajchard)

11.12.2015

Životní prostředí a zdraví (Josef Rajchard)
Ve vztahu k ochraně životního prostředí nás může zajímat mnohé: co ve skutečnosti dýcháme a jak se na tom podílíme svou činností. Jak poškození jednotlivých složek prostředí ovlivňuje zdraví nás, kteří v něm žijeme. Atd. Nejde ale jen o zdraví: zdravotní stav lidí má totiž bezpochyby přímé sociální dopady. více

Sociální a/nebo ekologická encyklika? (Petr Štica)

22.9.2015

Sociální a/nebo ekologická encyklika? (Petr Štica)
U příležitosti prezentace vydání českého překladu encykliky v září t. r. byl v obchodě pražského nakladatelství Paulínky jako host přítomen ThLic. Petr Štica, Th.D. z univerzity v Münsteru, odborník na křesťanskou sociální nauku. Jeho příspěvek přinášíme v upravené verzi. více

Proč číst Laudato si´? (Jiří Šenkýř)

2.9.2015

Proč číst Laudato si´? (Jiří Šenkýř)
"Papež bije na poplach: vzpamatujme se, už není moc času. Technologická úroveň pokročila, ale společenské vztahy ji nestačí dohánět. Situace začíná být vážná.... Máme novou encykliku, umíme číst a můžeme o předložených tématech svobodně diskutovat. Můžeme i ledaco změnit." více

  |   Počet komentářů: 2

Vykřičníky a otazníky nad novou encyklikou (Roman Míčka)

27.8.2015

Vykřičníky a otazníky nad novou encyklikou (Roman Míčka)
Poslední encyklika papeže Františka vzbuzuje nadšení, vede však i ke střízlivým otázkám typu: Přináší encyklika nové důrazy, vnáší nový tón, chce provokovat nebo inspirovat? A nakolik je obsahově v souladu s dosavadní tradicí sociálních encyklik? více

Člověk a ekonomie (Lubomír Mlčoch)

7.5.2015

Člověk a ekonomie (Lubomír Mlčoch)
... aneb K čemu nás vybízí svatý Otec? Předneseno na semináři „Dr.Nosek - terciář a politik v roce sv. Ludvíka IX.“. Praha, Klub františkánského kláštera u P. Marie Sněžné, 17.dubna 2015. více

Sociální učení církve v Indii? (Roman Míčka)

10.3.2015

Sociální učení církve v Indii? (Roman Míčka)
V indickém rámci působící křesťanství není sice dominantní silou, ale kreativní minoritou, která je povolána aktivně přispět k hájení hodnoty člověka, rovnosti lidí a jejich důstojných životních podmínek. Mnohé již bylo vykonáno, ale indičtí křesťané zdá se čelí stále novým výzvám v poněkud složitější situaci. více

Opravdu víme, co je ekologie? (Josef Plocek)

2.3.2015

Opravdu víme, co je ekologie? (Josef Plocek)
Přestože jsem se s tímto pojmem setkával po dlouhá léta v různých článcích a novinách, nikdy jsem nezjistil, co přesně tato nauka znamená. Zlobil jsem se na svou neznalost a nedostatečnost poznání i na autory defektních článků. více

Nad synodou s nadějí (Jindřich Šrajer)

23.2.2015

Nad synodou s nadějí (Jindřich Šrajer)
Mimořádná biskupská synoda o rodině vyvolává diskuse a polemiky, navozuje očekávání i obavy včetně zvýšeného až bezprecedentního zájmu médií. Jde o zásadní téma současnosti. Jak odpovědět na palčivé a stále naléhavější problémy rodin? více

"Vládněte nad rybami moře" (Josef Rajchard)

20.2.2015

"Vládněte nad rybami moře" (Josef Rajchard)
„Vládněte nad rybami moře, nad ptáky a nad všemi živočichy země“. (Gn 1,28b) Tento příkaz Stvořitele bývá nepochopen ze strany mnohých, včetně některých křesťanů. Setkáváme se s názorem, že křesťanství zavinilo devastaci životního prostředí, přírody. více

Co je ekologie? (Josef Rajchard)

19.2.2015

Co je ekologie? (Josef Rajchard)
Osvětlení pojmu „ekologie“ vzhledem k jeho často zkreslenému chápání ze strany novinářů, politiků a jimi ovlivněné veřejnosti a rovněž vzhledem k názvu naší odborné „ekologické sekce“. více

Hovoří se dnes o rodině moc či málo? (Marie Oujezdská)

2.2.2015

Hovoří se dnes o rodině moc či málo? (Marie Oujezdská)
Slyšíme o hledání pěstounských rodin, o rodinách uprchlíků, o dětech, kterým stát bude přispívat na obědy... Na rodinné poměry se ale třeba zaměstnavatelé ptát nesmějí ... Rodina se totiž stává tématem jako sociální problém ... více