Články rok 2016

Hlavní stránka > Archiv > Články rok 2016

Amoris laetitia – být blíže Bohu a člověku

18.11.2016

Posynodální apoštolská exhortace papeže Františka Amoris laetitia (Radost z lásky) o lásce v rodině představuje – z pohledu různorodých a často protichůdných reakcí – dokument, který svědčí o bezesporu významném předělu v pastoračním a etickém paradigmatu církve. Ony různorodé reakce, které zmíněný dokumet vyvolává, nelze přitom jednoduše připsat buď tzv. progresistům nebo tradicionalistům. Rozptyl názorů překračuje toto klasické dělení. více

Británie po brexitu: jak dál? (Luděk Rychetník)

14.11.2016

Británie po brexitu: jak dál? (Luděk Rychetník)
Zamyšlení nad dalším vývojem Velké Británie v kontextu politického vývoje v Evropě a také v "trumpových" Spojených státech. Pokus o bilanci jednotlivých sil uvnitř britského politického spektra. více

Yes, We Can! (Roman Míčka)

11.11.2016

Yes, We Can! (Roman Míčka)
Povolební zamyšlení nad volbou amerického prezidenta a rekapitulace vybraných statistických údajů ohledně (domnělých) preferencí. Článek reflektuje skutečnost, že pouhá konfesijní příslušnost negeneruje automaticky nutného kandidáta... více

Brexit: analýza post mortem (Luděk Rychetník)

1.7.2016

Brexit: analýza post mortem (Luděk Rychetník)
V angličtině slovo 'postmortem' znamená jak pitvu, tak i analýzu proběhlé události. Tento text je pokusem o pitvu. Hledá se příčina náhlého konce iluze, že britský lid se nebouří a že uchovává své vládnoucí představitele v náležité úctě. více

Pár podnětů k zamyšlení (nejen) nad tématy obecné dobro a mezigenerační spravedlnost v encyklice Laudato si´ (Vojtěch Šimek)

20.5.2016

Pár podnětů k zamyšlení (nejen) nad tématy obecné dobro a mezigenerační spravedlnost v encyklice Laudato si´ (Vojtěch Šimek)
Tato úvaha nad články 156–162 dokresluje komentář pronesený v rámci poslechového cyklu komentářů k Laudato si´ rádia Proglas (odkaz ke stažení je na webu SO v Pozvánkách - jedná se o díl 27/37). Uvedené články tvoří závěr 4. kapitoly encykliky. Papež František ve 4. kapitole načrtává vizi integrální ekologie. Ne náhodou ústí tato jeho vize do úvah nad obecným dobrem a mezigenerační spravedlností. více

Průsečíky generací - výzvy pro rodinnou politiku (Marie Oujezdská)

19.5.2016

Průsečíky generací - výzvy pro rodinnou politiku (Marie Oujezdská)
Příspěvek byl přednesen na XV. mezinárodní konferenci o rodinné politice která se již popatnácté uskutečnila začátkem května 2016 v Jednacím sále Senátu PČR. Byla věnována tématu „Průsečíky generací z pohledu rodinné politiky“. Text je redakčně zkrácen tam, kde autorka konkrétně vstupovala do vnitrokonferenční diskuze. více

Hlas a svědectví papeže Františka k imigraci (Jindřich Šrajer)

28.4.2016

Hlas a svědectví papeže Františka k imigraci (Jindřich Šrajer)
Po dlouhé měsíce dominuje ve sdělovacích prostředcích, v rodinných debatách, v rozhovorech s přáteli či ve veřejných diskusích problematika imigrace. Do Evropy, zvláště do její západní části, tj. do Německa, Francie, Nizozemska, Belgie, se valí statisíce uprchlíků z Blízkého východu a Afriky..... více

Přemítání nad encyklikou Laudato si´ (Pavel Nováček)

12.2.2016

Přemítání nad encyklikou Laudato si´ (Pavel Nováček)
Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. přednáší humanitní environmentalistiku. Je členem například Mezinárodní futurologické organizace či Společnosti pro udržitelný rozvoj. V obsáhlém textu se zamýšlí nad podněty inspirovanými četbou Františkovy encykliky. více

Indonésie hoří (Josef Rajchard)

21.1.2016

Indonésie hoří (Josef Rajchard)
Rozsáhlé požáry lesů v Indonésii jsou považovány za dosud nejhorší ekologickou katastrofu 21. století, která bude mít dalekosáhlé a nenapravitelné následky pro přírodu celé oblasti a v důsledku i pro biosféru jako celek. Požáry se katastroficky rozšířily zejména od října 2015. Co je příčinou vypalování? více

Hormonálně účinné látky a jejich vliv na přírodu a člověka (Jan Hladký)

5.1.2016

Hormonálně účinné látky a jejich vliv na přírodu a člověka (Jan Hladký)
Přestože životní prostředí je hojně diskutovaným tématem, třídění odpadu se i v rodinách stalo běžným, a dalších příkladů z každodenního života by se našla celá řada, některé problémy stále nevidíme a veřejnosti jsou spíše skryté. více