Články rok 2017

Hlavní stránka > Archiv > Články rok 2017

Etika techniky a ekonomie (Lubomír Mlčoch)

6.11.2017

Etika techniky a ekonomie (Lubomír Mlčoch)
Jde o zamyšlení na téma "digitální svět práce - nová průmyslová revoluce". Text je upravenou podobou příspěvku předneseného na semináři hnutí Křesťan a práce na Velehradě v září 2017. více

Politické strany zrcadlem sociální nauky církve (Jiří Zajíc)

19.10.2017

Panu Jiřímu Zajícovi, členovi SO ČBK, jsem položila tři krátké otázky před volbami 2017. Po nich následuje jeho reflexe vybraných politických stran (hnutí). více

Odpady jako součást našeho světa (Jana Vacíková)

18.2.2017

Odpady jako součást našeho světa (Jana Vacíková)
Co je odpad? Právě platná definice ze zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb., ve znění momentálně 42. novely) zní: Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Už z této definice jasně vyplývá, že nikdo přesně neví, co to ten odpad je, a hlavně, co odpad není. I na to zákon pamatuje a stanovuje, že v pochybnostech, zda věc je či není odpadem, rozhoduje krajský úřad. více

Umění vést: Anglosféra nebo globální Británie?

6.2.2017

Umění vést: Anglosféra nebo globální Británie?
Toto je třetí dopis z Anglie o britském odchodu z EU ('BREXIT'). Dva předchozí dopisy „Analýza post mortem" a „Británie po brexitu: jak dál?" zkoumají příčiny překvapivého výsledku referenda v červenci a následné dění na podzim roku 2016. Oba jsou k dispozici v položce Archiv - Články rok 2016. Tento třetí dopis je věnován vývoji počátkem roku 2017. více