Strukturovaně Caritas in veritate

 

"CARITAS IN VERITATE" - encyklika Benedikta XVI. (2009):

Obsah   zde
Úvod čl. 1.-9. zde
I. kapitola: Poselství encykliky Populorum progressio čl. 10.-20. zde
II. kapitola: Lidský rozvoj v naší době čl. 21.-33. zde
III. kapitola: Bratrství, ekonomický rozvoj a občanská společnost čl. 34.-42. zde
IV. kapitola: Rozvoj národů, práva a povinnosti, životní prostředí čl. 43.-52. zde
V. kapitola: Spolupráce lidské rodiny čl. 53.-67. zde
VI. kapitola: Rozvoj národů a technika čl. 68.-77. zde
Závěr čl. 78.-79. zde

 


Rozhovor

Věřím, že se probudíme včas (Bedřich Moldan)

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. se mnoho let zabývá odbornou problematikou i politikou životního prostředí. Historicky první ministr životního prostředí u nás (1990). Působil a působí v řadě veřejných funkcí:  od r. 1992  čelný představitel Centra pro otázky životního prostředí UK; 1998–2001 vyjednavač pro životní prostředí, vědu a vzdělávání v rámci delegace ČR pro vyjednávání o přistoupení k EU; předseda Komise OSN pro udržitelný rozvoj (2000–2001); od 1999 člen Vědecké rady Evropské environmentální agentury v Kodani, v letech 2002–2005 její předseda; 2004 jmenován členem Skupiny na vysoké úrovni pro Lisabonskou strategii, tzv. "Kokova skupina" v Bruselu.

Z nejposlednějších děl: Podmaněná planeta (2015); Civilizace na planetě Zemi (2018); Životní prostředí v globální perspektivě (2020).

Sledujte nás