Strukturovaně Rerum novarum

 

"RERUM NOVARUM" - encyklika Lva XIII. (1891):

Předmluva + Obsah   zde
I. část: Naléhavá nutnost řešit dělnickou otázku čl. 1.-2. zde
II. část: Socialismus problémy dělníků neřeší čl. 3.-12. zde
III. část: Bez náboženství a církve není řešení možné čl. 13.-24. zde
IV. část: Úloha státu čl. 25.-35. zde
V. část: Úloha svépomocných organizací čl. 36.-44. zde
Závěr čl. 45 zde

 


Rozhovor

Věřím, že se probudíme včas (Bedřich Moldan)

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. se mnoho let zabývá odbornou problematikou i politikou životního prostředí. Historicky první ministr životního prostředí u nás (1990). Působil a působí v řadě veřejných funkcí:  od r. 1992  čelný představitel Centra pro otázky životního prostředí UK; 1998–2001 vyjednavač pro životní prostředí, vědu a vzdělávání v rámci delegace ČR pro vyjednávání o přistoupení k EU; předseda Komise OSN pro udržitelný rozvoj (2000–2001); od 1999 člen Vědecké rady Evropské environmentální agentury v Kodani, v letech 2002–2005 její předseda; 2004 jmenován členem Skupiny na vysoké úrovni pro Lisabonskou strategii, tzv. "Kokova skupina" v Bruselu.

Z nejposlednějších děl: Podmaněná planeta (2015); Civilizace na planetě Zemi (2018); Životní prostředí v globální perspektivě (2020).

Sledujte nás