Poselství papeže Františka k letošní Době stvoření si můžete přečíst na Poselství papeže Františka ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření - Radio Proglas a poslechnout na Poselství papeže Františka ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření - Radio Proglas.

K celosvětovým oslavám se můžete připojit 1. září v 15h středoevropského času na (131) Season of Creation Opening Event - YouTube, inspiraci z toho, jak lidé v mnoha jiných zemích slaví, můžete načerpat na Events - Season of Creation.

V sobotu 3. září v 15h se můžete připojit k online ekumenické bohoslužbě za klimatickou spravedlnost, při níž využijeme texty navržené pro slavení letošní Doby stvoření jejím světovým Poradním výborem. Setkáme se v 15h na Zit Laudato Si Ceska Republika | Jitsi Meet, využívat budeme texty z celosvětového Průvodce slavením. Více o tématu letošní Doby stvoření si můžete přečíst na Slavíme Dobu stvoření | zitlaudatosi.cz.

Můžete se také soukromě pomodlit hlavní modlitbu pro letošní Dobu stvoření, jak ji navrhl Poradní výbor, kterou najdete v příloze tohoto emailu.

Ať Pán pronikne Vaše srdce láskou a vzdáváte díky.

 

Za Žít Laudato si' Česká republika

Světla Hanke Jarošová, koordinátor