Termín konání:

Iniciativa Žít Laudato si´ Česká republika představila své tři aktuální modlitebními úmysly. Ke společné modlitbě se můžete připojit i Vy.

V době velikonoční počínaje druhým týdnem se každé úterý v 18h společně modlíme Korunku Laudato si'. Jedná se o prostou formu modlitby se stvořením, jak k ní zve encyklika Laudato si', která využívá text "Chvalozpěvu tvorů" a další texty svatého Františka z Assisi. Text modlitby si můžete stáhnout níže. K modlitbě se můžete připojit kdykoli soukromě nebo kterékoli úterý až do slavnosti Seslání Ducha svatého rozkliknutím následujícího odkazu: https://meet.jit.si/ZitLaudatoSiCeskaRepublika.


22. dubna v Den Země srdečně zveme k online ekumenické bohoslužbě za klimatickou spravedlnost. Setkáme se v 18h ve virtuální místnosti. Budeme naslouchat, děkovat a prosit Toho, který tvoří přírodní společenstva, lidské společnosti i nás přítomné. Otevřeme mu svá srdce a pozveme ho, aby zápas o klimatickou spravedlnost, o niž dnes stále více lidí usiluje, vedl k cíli, jímž je On sám. K účasti není potřeba se registrovat, musíte jen mít nainstalovaný Chrome a v době setkání se připojit rozkliknutím odkazu. Přítomni budeme od 17:50 zhruba do 19:00. Bohoslužba se uskutečňuje v součinnosti s Extinction Rebellion Česká republika.


Pokračujeme ve společném online čtení a rozjímání nové Františkovy encykliky Fratelli tutti. Dubnové setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 8. 4., věnovali jsme se sedmé kapitole věnované hledání cest k novému setkání. Během setkání jsme prosili, aby v našem národě a v každém národě bylo mnoho těch, kdo budou iniciovat ozdravné procesy a obnovovat setkání. Modlitbu, k níž papež František v sedmé kapitole encykliky Fratelli tutti zve, naleznete níže ke stažení. Další setkání je plánováno na 6. května od 18h ve virtuální místnosti.

 

Těšíme se na vás!

(převzato z e-mailové pozvánky, redakčně upraveno)