Termín konání:

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zúčastní mezinárodní online konference na téma Neviditelní migrační pracovníci a viditelná lidská práva.

Papežská univerzita sv. Tomáše Akvinského v Římě (Fakulta sociálních věd) ve spolupráci s Institutem Marie-Dominique Chénu v Berlíně pořádá v pátek 21. 5. 2021 mezinárodní online konferenci Neviditelní migrační pracovníci a viditelná lidská práva.

„V příspěvku na konferenci se budu zabývat jednak pastorací v Česku žijících imigrantů, ale zároveň také pastorací v zahraničí žijících Čechů, kterou organizuje katolická církev,“ řekl docent Michal Opatrný, proděkan pro vědu a rozvoj Teologické fakulty JU.

Kromě něj vystoupí i odborný asistent Katedry sociální a charitativní práce TF JU, doktor Emanuele Lacca, který se zaměří na téma důstojnosti a spravedlnosti pro přistěhovalce v kontextu katolické diskuse o sociálním učení. „Mým cílem je zejména prozkoumat inkluzivní pohled církve na přistěhovalce a na jejich nejnaléhavější potřeby v jejich ´novém´ životě,“ řekl doktor Lacca.

Migrující pracovníci jsou součástí každodenního ekonomického života Evropy. Najdeme je v zemědělství, v továrnách, v sociální a zdravotnících službách. Obvykle jsou tito pracovníci „neviditelní“. Mnoho z nich je využíváno sociálně i ekonomicky. Práva zaměstnanců, například pracovní doba nebo pracovní přestávky, jsou ignorována. Během krize COVID-19 se tito neviditelní migrující pracovníci stali viditelnými. Hranice vykořisťování často probíhají mezi západní a východní Evropou, ale také se vyskytují mezi EU a státy mimo EU.

Konference se koná v rámci projektu CRISIS 2020/21 s názvem Sociální solidarita v Evropě: migrující pracovníci z východní Evropy pro migrující pracovníky ze západní Evropy. Cílem projektu je oslovit odborníky z církevních institucí a komunit, odpovědné osoby v evropských institucích a nakonec odbory a zaměstnavatele, aby našli řešení této evropské krize.

 

Webovou stránku konference naleznete zde.