Termín konání:

Doba stvoření je každoroční oslava, při níž se křesťané v ekumenickém společenství modlí, děkují za dar stvoření a společně odpovídají na jeho nářek: všude po světě se sjednocujeme, abychom naslouchali a pečovali o náš společný domov, Boží oikos, děkovali za jeho krásu a odpovídali na nářek světa a jeho chudých v rozmanitých kontextech, v nichž nás Pán povolává. 

Slavení Doby stvoření začíná 1. září, což je Světový den modliteb za péči o stvoření, a končí 4. října, v den památky svatého Františka z Assisi, patrona ekologie.

Bližší informace naleznete v níže přiložené pozvánce nebo odkazu.

pozvánka_k_slavení.pdf

https://seasonofcreation.org/

Toto liturgické období může být příležitost jak upozornit na náš porušený vztah k Božímu stvoření a zároveň se může stát impulsem k nápravě. Vzhledem k termínu období stvoření je vhodné s plánováním akcí začít již před prázdninami.
Naladit se můžete také úvahami faráře Davida Šorma pro toto období:
https://soundcloud.com/ecirkev/sets/obdob-stvo-en-2022