Termín konání:

Uveřejňujeme petici podepsanou Mons. Václavem Malým týkající se přesídlovacího programu pro afghánské spolupracovníky armádní a civilní mise České republiky v Afghánistánu.

Otevřený dopis - Zachraňme tlumočníky

Vážený pane premiére, vážení ministři, vážené ministryně, vážení členové a členky zákonodárného sboru,

obracíme se na Vás ve věci přesídlovacího programu pro afghánské spolupracovníky armádní a civilní mise České republiky v Afghánistánu.

Armáda České republiky již opustila území Afghánistánu, situace v zemi je velmi nestabilní, moc hnutí Taliban narůstá a obsazuje stále větší území. Afghánští tlumočníci a další spolupracovníci české mise a jejich rodiny jsou v přímém ohrožení života z důvodu spolupráce s Armádou České republiky. Celá řada spolupracovníků české armády v Afghánistánu se obrací na veteránské i lidskoprávní organizace v České republice se žádostí o pomoc, neboť se bojí o život svůj a své rodiny.

Jsme přesvědčení, že je povinností České republiky, jako sebevědomého suverénního státu, dostát svým lidskoprávním a bezpečnostním závazkům a nabídnout afghánským spolupracovníkům a jejich rodinám, kteří několik let poskytovali našim vojákům a civilním pracovníkům neocenitelné služby, bezpečné útočiště před pronásledováním. Je naší odpovědností tyto lidi zachránit a nabídnout jim azyl a podporu v integraci do české společnosti. Jediným možným řešením je neprodleně spustit transparentní přesídlovací program. Takový program v minulosti Česká republika již realizovala, má tedy zkušenost a nástroje, jak efektivně situaci řešit. Jedná se o zásadní věc, která nesnese odkladu, neboť později již nemusí být tito lidé naživu. Organizace občanské společnosti - ať již veteránské či poskytující podporu cizincům v integraci - jsou připraveny poskytnout těmto příchozím své služby a na celém programu se na území ČR aktivně podílet.

Apelujeme na členy a členky vlády, poslance a poslankyně, senátory a senátorky, aby ve věci ochrany životů lidí, kteří pracovali pro Českou republiku, odložili politické neshody, předvolební boj, a společně zajistili bezpečné přesídlení našich spolupracovníků z Afghánistánu.

Kontaktní osoby: Miroslava Pašková, Spolek Vlčí máky, Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci


Redakční poznámka: Iniciativa získala již mediální pozornost a ochranou afghánských spolupracovníků se bude zabývat i vláda (viz např zpráva ČTK).