Termín konání:

Akce Autopůst upozorňuje na rizika plynoucí z neustále rostoucí
automobilové dopravní zátěže a současně nabízí impulsy k objevení
dopravních alternativ jako jsou chůze, jízda na kole, přeprava
hromadnou dopravou a další.

Webové stránky akce: http://autopust.cz/, letáček najdete na http://autopust.cz/data/uploads/autopust_2023.pdf