Termín konání:

Uskuteční se poslední středu před adventem, tj. dne 29. listopadu 2023 od 13:30 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina v Praze. Tématem letošního ročníku je Svoboda vyznání ve veřejném prostoru a má za cíl nalézt odpověď na otázku, proč se o svobodě vyznání ve veřejném prostoru moc nemluví, není to považováno za přitažlivé téma. I to, že občané ČR jsou různých (nebo také žádného) vyznání, svědčí o uznávání svobody vyznání v ČR jako základního lidského práva. Ale proč o něčem, co v ČR bereme jako samozřejmost, ale jinde samozřejmostí není, mlčíme? 

Pro příklady porušování tohoto základního lidského práva nemusíme chodit daleko. A jak zaznělo na loňském ročníku konference, „pokud se neozveme a nebudeme hlasitě bránit naše hodnoty (křesťanské, židovské atd.), určitě o ně přijdeme. A pokud je ztratíme doma, určitě nebudeme schopni prosazovat jejich ochranu v zahraničí na místech, jako je komunistická Čína, Blízký východ a jinde.“

Konference se koná již popáté u příležitosti Červené středy (#RedWednesday nebo také jen RW), mezinárodní iniciativy na připomínku pronásledovaných pro víru, a to ve spolupráci Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku (IKDP) s Českou biskupskou konferencí (ČBK), Ekumenickou radou církví v ČR (ERC) a Federací židovských obcí v ČR (FŽO) a dále také ve spolupráci Církve v nouzi (Aid to the Church in Need nebo Kirche in Not) a za laskavé podpory Wilfried Martens Centre for European Studies.

Červená středa letos připadá právě na 29. listopad a symbolickou barvou krve takových obětí – červenou – budou nasvíceny mnohé budovy po celé ČR na znamení připojení k této iniciativě. V Praze bude letos nově nasvícený i Pražský hrad a Žižkovská věž, dále Petřínská rozhledna, Rudolfinum, Karolinum, kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, Staronová synagoga a další. Připojí se také další církve, sbory a instituce po celé republice, kterých se loni zapojilo přes 135.

Záštitu nad letošním ročníkem Červené středy převzal ministr zahraničních věcí ČR pan Jan Lipavský, ministr kultury ČR pan Martin Baxa a rektorka Univerzity Karlovy paní Milena Králíčková.

Konference proběhne od 13:30 do 17:00 hod., bude tlumočena z/do anglického a českého jazyka a naváže na ni v Praze již tradiční program: křesťansko-židovská modlitba (ve Velké aule Karolina, od 18 hod.) a průvod kolem červeně nasvícených budov (setkání v 18.45 hod. u Karolina, pokračování kolem kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí a Staronové synagogy se zakončením u kostela sv. Jiljí) završený benefičním koncertem v kostele sv. Jiljí (začátek ve 20:00, Husova 234/8, Praha 1) živě přenášeným TV Noe.

Kapacita Vlasteneckého sálu je omezená, proto se prosím k účasti na akci registrujte zde, a to do 26. 11. 2023.

Více informací o konferenci naleznete na www.ikdp.cz/rw2023, o Červené středě na www.cervenastreda.cz nebo na Facebooku. Vstupenky na benefiční koncert jsou k dostání na emailové adrese cervenastreda@cirkev.cz.