Termín konání:

Dobrý den, ahoj, srdečně Vás zdravím!

Je říjen, ve světě padají další a další teplotní rekordy a v Žít Laudato si' Česká republika spolu s papežem Františkem prosíme za církev, aby na všech úrovních přetvořila svůj životní styl nasloucháním a rozhovorem a nechala se vést Duchem svatým na periferie světa.

Prosíme i za naše farní společenství. Ať se přibližujeme ke Kristovu srdci, z něhož vychází naše poslání oslovit každého, vyhledat každého, přijmout každého, zapojit každého.

Za zářijovým slavením doby stvoření se ohlíží Veronika Osičková z Žít Laudato si' na Slovácku v inspirativním textu Ohlédnutí za dobou stvoření 2023 | zitlaudatosi.cz. Ukazuje v něm, jak propojení modlitby v chrámu postaveném lidmi s modlitbou v chrámu postaveném Stvořitelem, proměňuje ji a její společenství.

Slavení doby stvoření mělo letos premiéru ve farním kostele svatých Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Organizátorce děkujeme!

V poslední den Doby stvoření 2023 byla vydána papežská exhortace "O klimatické změně" nazývaná podle svých prvních slov Laudate Deum. Její hlavní body shrnuje text Papež František znovu vyzval k rychlému jednání proti klimatické krizi (denikreferendum.cz) a také obrazové citáty v albu Laudate Deum. Celý text můžete číst na Exhortace papeže Františka - Radio Proglas.

30. září 2023 se v Římě za účasti papeže Františka a zástupců různých církví uskutečnila ekumenická modlitební vigilie, při níž se účastníci sjednocovali v chvále, tichu a naslouchání. Byla určena především pro mladé lidi, kteří se sjeli z celé Evropy, ze všech církevních prostředí, aby společně putovali jako Boží lid a připomněli si, že se navzájem potřebují, ne proto, aby společně byli silnější, ale jako příspěvek k míru ve světě. Setkání spolupořádané komunitou Taizé bylo jedním z vrcholů letošní doby stvoření a zároveň modlitbou před začátkem letošní fáze synody o synodalitě. Do průběhu vigilie můžete nahlédnout zde: (1) Together - Gathering of the People of God: An ecumenical prayer vigil - YouTube

Účastníci setkání TOGETHER se vůbec poprvé veřejně modlili "cestu stvoření", což je nová forma modlitby vytvořená Laudato Si' Movement pro lidi 3. tisíciletí. Svým formátem zrcadlí tradiční pobožnost křížové cesty, jíž se křesťané více než pět století klaní Bohu jako Vykupiteli, ale vztahuje se k Božímu dílu stvoření. Via creationis rozvíjí podnět Benedikta XVI., který v roce 2008 v rozhovoru s kněžími, jáhny a seminaristy diecéze Bolzano-Bressanone vyzval k obnovení úcty k Bohu jako Stvořiteli. Pro povzbuzení k chvále Boha Stvořitele se čtou vedle sebe Kniha Písma a Kniha přírody, jak to doporučovali mnozí církevní otcové. V ČR budeme nyní tuto modlitbu procházet společně online při pravidelných setkáních v úterý od 21:30, v úterý 24. října se setkáme u prvního zastavení. Připojit se můžete rozkliknutím odkazu Zit Laudato Si Ceska Republika | Jitsi Meet, podrobnosti o dalších termínech a jednotlivých zastaveních najdete na Žít Laudato si' | Facebook. Český text modlitby najdete v příloze tohoto emailu.

Na web do sekce Modlitby | zitlaudatosi.cz jsme přidali modlitbičku, kterou se během doby stvoření modlily děti v nábožku. Je vhodná i teď v mezidobí, např. jako základ večerní modlitby, do nějž dítě doplní své konkrétní starosti.

Od 8. listopadu bude probíhat kurz pro mladé Evropany, kteří by se rádi stali křesťanským hlasem pro ochranu přírody - Laudato si' animátory. Kurz je otevřen pro mladé lidi 18-35 let, je v angličtině s podporou národních organizací. Ve spolupráci s Františkovou ekonomikou hledáme způsob jak zajistit překlad kurzu do češtiny. Pokud víte o někom ve svém okolí, koho by to mohlo zajímat, prosím, předejte mu informace. Z organizačních důvodů se v roce 2024 žádný podobný kurz neuskuteční. V albu Staň se Laudato si' animátorem! najdete další materiály ke kurzu v češtině, přihlašuje se na LSA YOUTH - EUROPE - Laudato Si Animators.

Připomínám, že k promítání ve společenstvích můžete využívat film The Letter, v němž vystupuje papež František a několik lidí zastupujících hlavní témata encykliky Laudato si'. Film je možné promítat ve společenství legálně zdarma s českými titulky pod podmínkou, že se nevybírá vstupné. Trailer k filmu najdete zde Official Trailer | The Letter: Laudato Si Film - YouTube, více informací na Home - The Letter (theletterfilm.org), pro přístup k verzi s českými titulky a velkoformátovým obrazem mě kontaktujte.

Další informace průběžně zveřejňujeme ve skupině Žít Laudato si' Česká republika | Facebook, kde můžete i Vy sdílet své obavy, modlitby, pozvánky, podněty.

Vaše zapojení nám bude povzbuzením na cestě.

Děkuji, že mohu spolu s vámi být součástí tohoto hnutí obnovy.

Děkuji, že chcete objevovat své povolání pečovat o společný domov všech tvorů.

Děkuji, že jste.

Za Žít Laudato si' Česká republika

Světla Hanke Jarošová, koordinátor   

          OCTOBER: FOR THE SYNOD - YouTube