Termín konání:

Nové doktorské studium je určeno nejen absolventům fakultních programů Sociální a charitativní práce  a Etika v sociální práci, ale všem sociálním pracovníkům. „Uchazeč o studium musí mít magisterské vzdělání a být sociálním pracovníkem podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách“, říká garant programu doc. Michal Opatrný. Přijímací zkoušky se budou soustředit na znalosti angličtiny a obhajobu projektu disertační práce.

Během studia si bude student volit jeden ze dvou vzorových studijních plánů – spiritualita v sociální práci, nebo etika v sociální práci. Téma disertační práce musí odpovídat jednomu z těchto dvou směrů. Studenti budou mít i další povinnosti, jako např. zahraniční stáže nebo účast na seminářích vedených zahraničními odborníky. Fakulta studium otevírá jako prezenční a kombinované.

„Ve studijním programu zúročíme výsledky z našich výzkumných projektů, pro které jsme v posledních letech získali podporu od grantových agentur,“ uvádí Opatrný. Jde např. o projekty Spirituální rozměr člověka v kontextu pomáhajících profesí, Postgraduální vzdělávání sociálních pracovníků pro oblast spirituality v sociální práci ve službách pro seniory nebo Autonomie a alterita: Kant v dialogu. A dále o projekt mezinárodní spolupráce Erasmus Plus „Spirituality and Social Ethics in Social Work“.

Program je akreditován jako tzv. kombinovaný. Z cca 60 % v oblasti vzdělávání č. 24 Sociální práce a z cca 40 % v oblasti vzdělávání č. 10 Filosofie, religionistika, teologie. Teologická fakulta JU pro program získala schvalovací doložku MPSV ČR určenou pro studijní programy opravňující k výkonu regulovaného povolání sociální pracovník.

Více informací naleznete na:

https://www.tf.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/studijni-programy/studijni-program?program=3290

https://www.tf.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/studijni-programy/studijni-program?program=3291

Se svými dotazy se můžete obracet na:

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.
proděkan pro vědu a rozvoj
e-mail: mopatrny@tf.jcu.cz
Tel.: +420 387 773 542