Termín konání:

Se začátkem klimatické konference COP26 nabízí Iniciativa Žít Laudato si´ několik modliteb, které se můžete modlit nebo se jimi nechat inspirovat. I Vy tak můžete touto formou usilovat o dosažení dobrých závěrů summitu.

Konference COP26 již začala a do Glasgow doputovali i křesťané různých denominací, z nichž někteří vyšli v srpnu z Polska a jiní se připojili později. Společně chtějí být na konferenci hlasem zdola, který ovlivní její jednání, aby byla potřebnou změnou ve světě. Z jejich společného putování vzešel meditační text, který může být oporou těm z vás, kdo se rozhodnou podpořit průběh konference polední či večerní modlitbou. Texty modliteb jsou dostupné z 26 Prayers for the Climate and Ecological Emergency – At your service (arocha.org), na Prayers for the Climate and Ecological Emergency (zitlaudatosi.cz) a v českém překladu ke stažení níže.

Zde v České republice jsme ve dnech 28.-30. 10. přednesli český překlad souboru 26 modliteb za klima stav ekologické nouze, jak je zapsal anglikánský duchovní z Leeds Jon Swales.


Text převzatý z informačního sdělení iniciativy Žít Laudato si´, redakčně zkráceno