Termín konání:

Počínaje Světovým dnem modliteb za péči o stvoření 1. září a konče svátkem svatého Františka z Assisi 4. října probíhá Doba stvoření. Během ní lze slavit Boží dílo stvoření, děkovat za ně a věnovat zvláštní pozornost vztahům mezi sebou navzájem a s celým stvořeným světem. Inspiraci lze najít například na www.zitlaudatosi.cz.