Příspěvky

Nález ústavního soudu a etika televizního vysílání (Jiří Šenkýř)

13.3.2018

Nález ústavního soudu a etika televizního vysílání (Jiří Šenkýř)
Následující článek reflektuje Nález Ústavního soudu I. ÚS 4035/14 ze dne 30. ledna 2018. více

Mlčení kolem Laudato si‘ (Jiří Zajíc)

3.2.2018

Mlčení kolem Laudato si‘ (Jiří Zajíc)
V květnu roku 2015 vydal papež František svou první encykliku – Laudato si‘ s podtitulem O péči o společný domov – a z různých stran zaznívalo, že jde vskutku o přelomový počin. A když ji pak nakladatelství paulínek u nás vydalo v docela slušném nákladu, tak do několika měsíců byla vyprodána. více

Odpady v praxi (Jana Vacíková)

30.1.2018

Odpady v praxi (Jana Vacíková)
Nabízím úvahu o odpadech našich i světových, inspirovanou dětmi. Při své práci se setkávám s dětskými skupinami od školek po středoškoláky a povídáme si o odpadech a jejich třídění. Děti mi pak ochotně pomáhají třídit smetiště, které jsem jim přivezla. Je zajímavé pozorovat, jak se jejich přístup k problematice s věkem mění. více

Odpady jako součást našeho světa (Jana Vacíková)

18.2.2017

Odpady jako součást našeho světa (Jana Vacíková)
Co je odpad? Právě platná definice ze zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb., ve znění momentálně 42. novely) zní: Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Už z této definice jasně vyplývá, že nikdo přesně neví, co to ten odpad je, a hlavně, co odpad není. I na to zákon pamatuje a stanovuje, že v pochybnostech, zda věc je či není odpadem, rozhoduje krajský úřad. více

Pár podnětů k zamyšlení (nejen) nad tématy obecné dobro a mezigenerační spravedlnost v encyklice Laudato si´ (Vojtěch Šimek)

20.5.2016

Pár podnětů k zamyšlení (nejen) nad tématy obecné dobro a mezigenerační spravedlnost v encyklice Laudato si´ (Vojtěch Šimek)
Tato úvaha nad články 156–162 dokresluje komentář pronesený v rámci poslechového cyklu komentářů k Laudato si´ rádia Proglas (odkaz ke stažení je na webu SO v Pozvánkách - jedná se o díl 27/37). Uvedené články tvoří závěr 4. kapitoly encykliky. Papež František ve 4. kapitole načrtává vizi integrální ekologie. Ne náhodou ústí tato jeho vize do úvah nad obecným dobrem a mezigenerační spravedlností. více

Přemítání nad encyklikou Laudato si´ (Pavel Nováček)

12.2.2016

Přemítání nad encyklikou Laudato si´ (Pavel Nováček)
Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. přednáší humanitní environmentalistiku. Je členem například Mezinárodní futurologické organizace či Společnosti pro udržitelný rozvoj. V obsáhlém textu se zamýšlí nad podněty inspirovanými četbou Františkovy encykliky. více

Indonésie hoří (Josef Rajchard)

21.1.2016

Indonésie hoří (Josef Rajchard)
Rozsáhlé požáry lesů v Indonésii jsou považovány za dosud nejhorší ekologickou katastrofu 21. století, která bude mít dalekosáhlé a nenapravitelné následky pro přírodu celé oblasti a v důsledku i pro biosféru jako celek. Požáry se katastroficky rozšířily zejména od října 2015. Co je příčinou vypalování? více

Hormonálně účinné látky a jejich vliv na přírodu a člověka (Jan Hladký)

5.1.2016

Hormonálně účinné látky a jejich vliv na přírodu a člověka (Jan Hladký)
Přestože životní prostředí je hojně diskutovaným tématem, třídění odpadu se i v rodinách stalo běžným, a dalších příkladů z každodenního života by se našla celá řada, některé problémy stále nevidíme a veřejnosti jsou spíše skryté. více

Co přinesla pařížská klimatická konference? (Bedřich Moldan)

23.12.2015

Co přinesla pařížská klimatická konference? (Bedřich Moldan)
V Paříži se od 30.11. do 11.12.2015 konala důležitá konference o globálním klimatu, jež skončila přijetím závazné Pařížské dohody. To je určitě důvodem k radosti, neboť dohoda je výrazem přijetí zodpovědnosti jednotlivých zemí za další vývoj klimatu. Obavy tím ovšem zažehnány nejsou. více

Životní prostředí a zdraví (Josef Rajchard)

11.12.2015

Životní prostředí a zdraví (Josef Rajchard)
Ve vztahu k ochraně životního prostředí nás může zajímat mnohé: co ve skutečnosti dýcháme a jak se na tom podílíme svou činností. Jak poškození jednotlivých složek prostředí ovlivňuje zdraví nás, kteří v něm žijeme. Atd. Nejde ale jen o zdraví: zdravotní stav lidí má totiž bezpochyby přímé sociální dopady. více

Proč číst Laudato si´? (Jiří Šenkýř)

2.9.2015

Proč číst Laudato si´? (Jiří Šenkýř)
"Papež bije na poplach: vzpamatujme se, už není moc času. Technologická úroveň pokročila, ale společenské vztahy ji nestačí dohánět. Situace začíná být vážná.... Máme novou encykliku, umíme číst a můžeme o předložených tématech svobodně diskutovat. Můžeme i ledaco změnit." více

  |   Počet komentářů: 2