Příspěvky

Genocida původních obyvatel Amazonie pokračuje (J. Rajchard)

12.11.2018

Genocida původních obyvatel Amazonie pokračuje (J. Rajchard)
Papež František při své cestě do Chile a Peru v roce 2018 zdůraznil vážné nebezpečí ohrožení původních domorodců stejně jako přírody, kterou obývají. V peruánském městě Puerto Maldonado odkázal na svou encykliku „Laudato sí“, kterou nechal přeložit do některých indiánských jazyků a při své návštěvě ji rozdával. Na říjen roku 2019 svolal biskupskou Amazonskou synodu. více

Jsou chovy hospodářských zvířat ekologickou katastrofou? (Jan Hladký)

25.8.2018

Jsou chovy hospodářských zvířat ekologickou katastrofou? (Jan Hladký)
V posledních letech narůstá počet článků spatřujících v chovech hospodářských zvířat velké riziko jak pro pro životní prostředí, tak i udržitelnost lidské populace z pohledu dostatku potravin. Tyto články vycházejí z jednostranných informací, a protože problém nezkoumají do potřebné hloubky, unikají jim četné souvislosti, které jsou pro porozumění situaci klíčové. Projděme si některé argumenty, které naopak jsou opomíjeny a v celospolečenské diskuzi chybí. více

Nález ústavního soudu a etika televizního vysílání (Jiří Šenkýř)

13.3.2018

Nález ústavního soudu a etika televizního vysílání (Jiří Šenkýř)
Následující článek reflektuje Nález Ústavního soudu I. ÚS 4035/14 ze dne 30. ledna 2018. více

Mlčení kolem Laudato si‘ (Jiří Zajíc)

3.2.2018

Mlčení kolem Laudato si‘ (Jiří Zajíc)
V květnu roku 2015 vydal papež František svou první encykliku – Laudato si‘ s podtitulem O péči o společný domov – a z různých stran zaznívalo, že jde vskutku o přelomový počin. A když ji pak nakladatelství paulínek u nás vydalo v docela slušném nákladu, tak do několika měsíců byla vyprodána. více

Odpady v praxi (Jana Vacíková)

30.1.2018

Odpady v praxi (Jana Vacíková)
Nabízím úvahu o odpadech našich i světových, inspirovanou dětmi. Při své práci se setkávám s dětskými skupinami od školek po středoškoláky a povídáme si o odpadech a jejich třídění. Děti mi pak ochotně pomáhají třídit smetiště, které jsem jim přivezla. Je zajímavé pozorovat, jak se jejich přístup k problematice s věkem mění. více

Odpady jako součást našeho světa (Jana Vacíková)

18.2.2017

Odpady jako součást našeho světa (Jana Vacíková)
Co je odpad? Právě platná definice ze zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb., ve znění momentálně 42. novely) zní: Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Už z této definice jasně vyplývá, že nikdo přesně neví, co to ten odpad je, a hlavně, co odpad není. I na to zákon pamatuje a stanovuje, že v pochybnostech, zda věc je či není odpadem, rozhoduje krajský úřad. více

Pár podnětů k zamyšlení (nejen) nad tématy obecné dobro a mezigenerační spravedlnost v encyklice Laudato si´ (Vojtěch Šimek)

20.5.2016

Pár podnětů k zamyšlení (nejen) nad tématy obecné dobro a mezigenerační spravedlnost v encyklice Laudato si´ (Vojtěch Šimek)
Tato úvaha nad články 156–162 dokresluje komentář pronesený v rámci poslechového cyklu komentářů k Laudato si´ rádia Proglas (odkaz ke stažení je na webu SO v Pozvánkách - jedná se o díl 27/37). Uvedené články tvoří závěr 4. kapitoly encykliky. Papež František ve 4. kapitole načrtává vizi integrální ekologie. Ne náhodou ústí tato jeho vize do úvah nad obecným dobrem a mezigenerační spravedlností. více

Přemítání nad encyklikou Laudato si´ (Pavel Nováček)

12.2.2016

Přemítání nad encyklikou Laudato si´ (Pavel Nováček)
Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. přednáší humanitní environmentalistiku. Je členem například Mezinárodní futurologické organizace či Společnosti pro udržitelný rozvoj. V obsáhlém textu se zamýšlí nad podněty inspirovanými četbou Františkovy encykliky. více

Indonésie hoří (Josef Rajchard)

21.1.2016

Indonésie hoří (Josef Rajchard)
Rozsáhlé požáry lesů v Indonésii jsou považovány za dosud nejhorší ekologickou katastrofu 21. století, která bude mít dalekosáhlé a nenapravitelné následky pro přírodu celé oblasti a v důsledku i pro biosféru jako celek. Požáry se katastroficky rozšířily zejména od října 2015. Co je příčinou vypalování? více

Hormonálně účinné látky a jejich vliv na přírodu a člověka (Jan Hladký)

5.1.2016

Hormonálně účinné látky a jejich vliv na přírodu a člověka (Jan Hladký)
Přestože životní prostředí je hojně diskutovaným tématem, třídění odpadu se i v rodinách stalo běžným, a dalších příkladů z každodenního života by se našla celá řada, některé problémy stále nevidíme a veřejnosti jsou spíše skryté. více

Co přinesla pařížská klimatická konference? (Bedřich Moldan)

23.12.2015

Co přinesla pařížská klimatická konference? (Bedřich Moldan)
V Paříži se od 30.11. do 11.12.2015 konala důležitá konference o globálním klimatu, jež skončila přijetím závazné Pařížské dohody. To je určitě důvodem k radosti, neboť dohoda je výrazem přijetí zodpovědnosti jednotlivých zemí za další vývoj klimatu. Obavy tím ovšem zažehnány nejsou. více