spolupracovníci

Hlavní stránka > O nás > spolupracovníci

 

Ing. Jan Hladký

Daniel Hůle

Mgr. Lucie Kolářová, Dr.theol.

Mgr. Adam Křístek

Mgr. Vladimír Ledvina

Doc. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

Mgr. P. Michael Martinek, Th.D.

Mgr. Vojtěch Mašek, Ph.D.

PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D.

Stuart John Nicolson, M.A. 

PhDr. Ing. Marie Oujezdská

RNDr. David Pithart, CSc.

Ing. Ján Regenda, Ph.D.

PhDr. Marián Sekerák, Ph.D.

PhDr. Vojtěch Šimek, Th.D.

Ing. Helena Štěpánová, Ph.D.

Ing. Jaromír Talíř

Ing. Josef Veselý, CSc.

PhDr. Josef Zeman, CSc.