Seminář Dobrovolnictví jako nástroj rodinné politiky

Hlavní stránka > Pozvánky > Seminář Dobrovolnictví jako nástroj rodinné politiky

7.9.2019

Termín konání: 7.10.2019

 

Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové,

dovolujeme si vás pozvat na seminář Dobrovolnictví jako nástroj rodinné politiky v ČR a v Evropě, který se koná v pondělí 7. října 2019 v Poslanecké sněmovně PČR.

Seminář je zacílen na možnosti rozvoje politiky dobrovolnictví v kontextu rodinné seniorské politiky. Akci pořádáme ve spolupráci se zástupci čtyř poslaneckých klubů.

Téma bylo zvoleno s ohledem na demografický vývoj společnosti. Je zřejmé, že demografický vývoj bude v blízké budoucnosti klást mimořádné nároky na mezigenerační soužití. Kvalita vzájemných vztahů bude významně ovlivňovat společenské klima. V současné době není dostatek příležitostí pro spolupráci generací, a tím ani pro vzájemné poznávání a vytváření atmosféry důvěry, zejména mezi mladými lidmi a seniory.

Dobrovolnictví není v dostatečné míře uznáváno jako rodinně-politické, mezigenerační (generace spojující) téma. Chybí i institucionální ukotvení na úrovni obcí, krajů a státu. Cílem semináře je vyjít ze současného stavu a prezentovat možnosti politiky dobrovolnictví. Zvláštní zřetel bude věnován dobrovolnictví v rámci rodinné seniorské politiky. Obohacující budou i zahraniční zkušenosti.

 

Program semináře.

Přihlašování probíhá do 3. října 2019 zde.

 

Za Národní centrum pro rodinu

PhDr. Ing. Marie Oujezdská

 

Tisk   |   Poslat akci známému