www.socialninauka.cz www.socialninauka.cz https://www.socialninauka.cz/ cs Evropské křesťanství v zrcadle demografie (Jiří Zajíc) http://www.socialninauka.cz/texty/evropske-krestanstvi-v-zrcadle-demografie-jiri-zajic.html Wed, 23 Jan 2019 22:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/13-223/ Quo vadis, lide český? (Jiří Zajíc) http://www.socialninauka.cz/texty/quo-vadis-lide-cesky-jiri-zajic.html Zamyšlení nad tím, zda a jaké místo přísluší vůbec ještě Bohu v naší české společnosti - která se od devadesátých let vydala na cestu ke svobodě, avšak svobodu záhy zaměnila za tržní svévoli. Autor staví do protikladu ekonomickou transformaci proti transformaci srdce, vládu peněz proti vládě Boží – která jediná měla a má potenciál skutečné obnovy... Wed, 23 Jan 2019 22:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/13-224/ Budeme regulovat audiovizuální mediální služby? (Jiří Šenkýř) http://www.socialninauka.cz/stanoviska/budeme-regulovat-audiovizualni-medialni-sluzby-jiri-senkyr.html V tomto článku chci informovat o podstatných změnách legislativy, které se týkají regulace médií. Uvažované opatření upravuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018 (viz Úřední věstník Evropské unie L 303/69). Co přináší novela Směrnice o audiovizuálních mediálních službách? Sun, 20 Jan 2019 22:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/12-221/ Společenské výzvy evangelia (Jiří Šenkýř) http://www.socialninauka.cz/texty/spolecenske-vyzvy-evangelia-jiri-senkyr.html Fri, 11 Jan 2019 06:58:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/13-219/ Ozvěny psychologie manželského vztahu jako obohacující pasáže Amoris Laetitia ( Josef Zeman) http://www.socialninauka.cz/texty/ozveny-psychologie-manzelskeho-vztahu-jako-obohacujici-pasaze-amoris-laetitia-josef-zeman.html PhDr. Josef Zeman, CSc.: psycholog, psychoterapeut, certifikovaný manželský a rodinný poradce. Zakladatel a dlouholetý vedoucí Manželské a rodinné poradny Bethesda, Brno. Odborně se zaměřuje na vztahové a rodinné problémy, věnuje se související publikační a přednáškové činnosti. Thu, 10 Jan 2019 22:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/13-220/ ... být trvalým světlem v pastoraci rodin... http://www.socialninauka.cz/rozhovor/-byt-trvalym-svetlem-v-pastoraci-rodin.html V malé anketě se ptáme na postřehy a dojmy některých z účastníků konference věnované Amoris laetitia (Č. Budějovice, 9.-10. listopadu 2018). Výběr byl do značné míry náhodný, velkou roli hrála ochota odpovídat, o níž se ukázalo, že vůbec není samozřejmá. Reprezentativnost daného vzorku spočívá snad jen v tom, že odpovídají lidé z různých regionů, muži i ženy, laici stejně jako příslušníci církevní hierarchie. Wed, 19 Dec 2018 22:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/2-218/ K otázce násilí páchaného na ženách: dvě řešení problému? (Jiří Šenkýř) http://www.socialninauka.cz/stanoviska/k-otazce-nasili-pachaneho-na-zenach-dve-reseni-problemu-jiri-senkyr.html V krátkém zamyšlení nad otázkou násilí páchaného na ženách Jiří Šenkýř představuje jako "řešení" myšlenky papežské exhortace Amoris laetitia zejména z článku 54. Vedle toho - vlastně jen tak letmo - zmiňuje druhé "řešení" takzvané Istanbulské úmluvy. Nestaví je nutně do protikladu ani nepřichází s nějakým kategorickým stanoviskem. Zato však - a možná především - apeluje do vlastních řad... Wed, 19 Dec 2018 22:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/12-217/ Osobní zamyšlení nad jednou konferencí.... (Lucie Kolářová) http://www.socialninauka.cz/texty/osobni-zamysleni-nad-jednou-konferenci-lucie-kolarova.html ČLÁNEK BUDE UVEŘEJNĚN V ČASOPISE UNIVERSUM 4/2018. Sun, 25 Nov 2018 22:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/13-216/ Vzpomínka na Cyrila Martinka (Lubomír Mlčoch) http://www.socialninauka.cz/texty/vzpominka-na-cyrila-martinka-lubomir-mlcoch.html Sun, 18 Nov 2018 22:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/13-215/ Umíráme na následky znečištění životního prostředí (J. Rajchard) http://www.socialninauka.cz/stanoviska/umirame-na-nasledky-znecisteni-zivotniho-prostredi-j-rajchard.html Na základě četných odborných výzkumů z nejrůznějších vědních oborů se ukazuje, že na následky znečištění životního prostředí umírá na světě víc lidí než při válkách, přírodních katastrofách a epidemiích. V nedávné době citovala některá naše média zprávu z prestižního lékařského časopisu The Lancet. Jaké jsou výsledky této zprávy a co z ní vyplývá? Mon, 12 Nov 2018 10:02:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/12-214/ Genocida původních obyvatel Amazonie pokračuje (J. Rajchard) http://www.socialninauka.cz/texty/genocida-puvodnich-obyvatel-amazonie-pokracuje-j-rajchard.html Papež František při své cestě do Chile a Peru v roce 2018 zdůraznil vážné nebezpečí ohrožení původních domorodců stejně jako přírody, kterou obývají. V peruánském městě Puerto Maldonado odkázal na svou encykliku „Laudato sí“, kterou nechal přeložit do některých indiánských jazyků a při své návštěvě ji rozdával. Na říjen roku 2019 svolal biskupskou Amazonskou synodu. Mon, 12 Nov 2018 09:32:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/13-213/ Konference k Amoris laetitia http://www.socialninauka.cz/stalo-se/konference-k-amoris-laetitia.html Ve dnech 9. a 10. listopadu 2018 proběhla v Českých Budějovicích konference k exhortaci papeže Františka Amoris laetitia. Organizovala Pracovní skupina pro sociální otázky při ČBK ve spolupráci s Teologickou fakultou JU. Thu, 08 Nov 2018 22:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/14-212/ A my se divíme, že vysycháme... (Jan Pokorný) http://www.socialninauka.cz/rozhovor/a-my-se-divime-ze-vysychame-jan-pokorny.html Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., rostlinný fyziolog, VŠ-pedagog, od r. 1974 vědecký pracovník v Botanickém ústavu AV v Třeboni. Spoluzakladatel (1998) a ředitel společnosti ENKI, která se zaměřuje na obnovu krajiny, obnovitelné zdroje energií, rybniční hospodaření, ekologii mokřadů a návrat vody do krajiny. Je autorem četných vědeckých publikací a řešitel národních a mezinárodních projektů. Fri, 26 Oct 2018 22:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/2-211/ Jaká je etika správce církevního majetku? (Jiří Šenkýř) http://www.socialninauka.cz/stanoviska/jaka-je-etika-spravce-cirkevniho-majetku-jiri-senkyr.html Zásady, které charakterizují, co pro správce církevního majetku znamená etické smýšlení a jednání, připravil Jiří Šenkýř podle stejnojmenného článku, jehož autorem je Carlo Redaelli. Článek vyšel v časopise Adnotatio iurisprudentiae (1–2/2017), vydávaném periodicky Akademií kanonického práva v Brně spolu s Diecézním církevním soudem brněnské diecéze. Thu, 25 Oct 2018 22:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/12-209/ Cena (ne)zištnosti ve zdravotním a sociálním systému (L. Mlčoch) http://www.socialninauka.cz/texty/cena-nezistnosti-ve-zdravotnim-a-socialnim-systemu-l-mlcoch.html Přednáška "Cena (ne)zištnosti ve zdravotním a sociálním systému, neboli O roli peněžních a osobních motivací v péči o naše bližní" byla přednesena na konferenci hospiců APHPP. Konference se konala 13.10.2018 v aule Vysoké školy ekonomické /VŠE/ Praha. Příspěvek bude zveřejněn ve Sborníku konference. Thu, 25 Oct 2018 22:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/13-210/ Desatero pro lékaře, patero pro pacienta (Lubomír Mlčoch) http://www.socialninauka.cz/stanoviska/desatero-pro-lekare-patero-pro-pacienta-lubomir-mlcoch.html Na závěr svého příspěvku na říjnové konferenci k hospicové péči přednesl prof. Mlčoch zásady pro lékaře i pacienta: Desatero pro lékaře a Patero pro pacienta. Ve skutečnosti je sestavil již před devíti lety, v souvislosti s jednou z politických snah o reformu zdravotnictví. Jako nadčasové se však tyto zásady ukazují teprve tváří v tvář tématu dobrého umírání. Sun, 14 Oct 2018 22:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/12-208/ Vzpomínka na Bedřicha Vymětalíka (Lubomír Mlčoch) http://www.socialninauka.cz/texty/vzpominka-na-bedricha-vymetalika-lubomir-mlcoch.html JUDr. Bedřich Vymětalík, člen SO ČBK, zemřel 5. září 2018. Poslední rozloučení proběhlo v kostele sv. Vavřince v Přerově dne 13. září 2018. Slovo na rozloučenou se svým přítelem napsal prof. Lubomír Mlčoch. Dole pod textem umístěno parte. Mon, 17 Sep 2018 07:37:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/13-207/ Jsou chovy hospodářských zvířat ekologickou katastrofou? (Jan Hladký) http://www.socialninauka.cz/texty/jsou-chovy-hospodarskych-zvirat-ekologickou-katastrofou-jan-hladky.html V posledních letech narůstá počet článků spatřujících v chovech hospodářských zvířat velké riziko jak pro pro životní prostředí, tak i udržitelnost lidské populace z pohledu dostatku potravin. Tyto články vycházejí z jednostranných informací, a protože problém nezkoumají do potřebné hloubky, unikají jim četné souvislosti, které jsou pro porozumění situaci klíčové. Projděme si některé argumenty, které naopak jsou opomíjeny a v celospolečenské diskuzi chybí. Sat, 25 Aug 2018 17:49:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/13-206/ Důstojnost a poslání ženy (Jiří Šenkýř) http://www.socialninauka.cz/texty/dustojnost-a-poslani-zeny-jiri-senkyr.html Původní text závěrečné práce, vypracované Ing. Jiřím Šenkýřem v rámci kurzu trvalé formace v oblasti pastorace manželství a rodiny na Papežském teologickém institutu Jana Pavla II. (Akademie kanonického práva v Brně). Autor popisuje vývoj názoru společnosti na důstojnost ženy a na model rodiny a postoj církve s důrazem na list Mulieris dignitatem. Fri, 06 Jul 2018 20:40:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/13-205/ Setkání sociální komise v novém složení (Jakub Jinek) http://www.socialninauka.cz/texty/setkani-socialni-komise-v-novem-slozeni-jakub-jinek.html Setkání, které proběhlo 21.6.2018 v Bruselu, bylo prvním po volbě nového vedení COMECE. Volba byla spojena s novým pověřením národních delegátů a s upřesněním statutu komise (příloha 1). Komise také vydala nový dokument o budoucnosti práce (příloha 2). Thu, 05 Jul 2018 22:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/13-204/ Několik poznámek k Istanbulské úmluvě (Jiří Šenkýř) http://www.socialninauka.cz/stanoviska/nekolik-poznamek-k-istanbulske-umluve-jiri-senkyr.html Istanbulská úmluva je nejobsáhlejší mezinárodní dohodou, která se jako nástroj mezinárodního práva stává pro signatářský stát závaznou na poli veřejného mezinárodního práva (hard law). Je založena na předpokladu, že násilí páchané na ženách je formou genderově podmíněného násilí. Toto násilí vůči ženám považuje za porušení lidských práv a formu diskriminace. Mon, 25 Jun 2018 17:49:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/12-203/ Jediná fungující cesta je podle mne ta dlouhá.... (L. Niedermayer) http://www.socialninauka.cz/rozhovor/jedina-fungujici-cesta-je-podle-mne-ta-dlouha-l-niedermayer.html RNDr. Luděk Niedermayer, ekonom, europoslanec. V Evropském parlamentu vede společnou delegaci poslanců TOP 09/STAN a KDU-ČSL. Místopředseda Hospodářského a měnového výboru, náhradník ve výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. Člen Zvláštního výboru pro finanční kriminalitu, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky, též spoluzpravodaj závěrečné zprávy. Thu, 07 Jun 2018 04:08:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/2-202/ Salve k tématu „Ekologická etika“ http://www.socialninauka.cz/archiv/komentare/salve-k-tematu-ekologicka-etika.html Přečtěte si poslední číslo revue Salve... Revue Salve je možné zakoupit v kamenných prodejnách či objednat v nakladatelství Krystal OP (http://www.krystal.op.cz/). Obsah čísla naleznete na webových stránkách časopisu: https://salve.op.cz/. Tue, 22 May 2018 19:03:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/18-201/ Seminář ekonomické sekce http://www.socialninauka.cz/stalo-se/seminar-ekonomicke-sekce-2.html Dne 11.5.2018 proběhl seminář ekonomické sekce SO ČBK na téma Ekonomické aspekty/dopady geopolitické orientace ČR. Přednášku proslovil RNDr. Luděk Niedermayer, europoslanec za TOP 09/STAN. Wed, 02 May 2018 22:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/14-200/ Devastaci úcty k člověku jsme stále ještě nepřekonali... (Jitka Seitlová) http://www.socialninauka.cz/rozhovor/devastaci-ucty-k-cloveku-jsme-stale-jeste-neprekonali-jitka-seitlova.html RNDr. Jitka Seitlová, senátorka, vystudovala přírodovědeckou fakultu v Brně a řadu let působila v oblasti legislativy ochrany životního prostředí. Její politické začátky se datují od roku 1995, práce v Senátu od roku 1996. Věnuje se oblasti životního prostředí, veřejné a státní správy. Na základě jejího návrhu byl například do právního systému o jednání parlamentu ČR zaveden institut veřejného slyšení, či v trestním právu nástroje ochrany před domácím násilím. Sun, 08 Apr 2018 22:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/2-199/ Nález ústavního soudu a etika televizního vysílání (Jiří Šenkýř) http://www.socialninauka.cz/texty/nalez-ustavniho-soudu-a-etika-televizniho-vysilani-jiri-senkyr.html Následující článek reflektuje Nález Ústavního soudu I. ÚS 4035/14 ze dne 30. ledna 2018. Tue, 13 Mar 2018 07:31:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/13-198/ Nález ústavního soudu a etika televizního vysílání (Jiří Šenkýř) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2018/nalez-ustavniho-soudu-a-etika-televizniho-vysilani-jiri-senkyr.html Následující článek reflektuje Nález Ústavního soudu I. ÚS 4035/14 ze dne 30. ledna 2018. Tue, 13 Mar 2018 07:31:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/212-198/ Hledání "nemožné" jednoty (David Macek) http://www.socialninauka.cz/texty/hledani-nemozne-jednoty-david-macek.html „Možná pozorujete, jak slábne vědomí, že tvoříme jednu lidskou rodinu“, napsal papež František v poselství k Postní době 2018. Také u nás jsme do půstu vstupovali s vědomím bolestného rozdělení společnosti, jak ho naposledy odhalily české prezidentské volby. Pokud je jednota vůbec možná, kudy k ní vede cesta? A jaký „dar a úkol“ v tom máme jako křesťané? Mon, 12 Mar 2018 16:24:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/13-197/ Proběhl seminář politicko-sociální sekce http://www.socialninauka.cz/stalo-se/probehl-seminar-politicko-socialni-sekce.html Dne 23.3.2018 proběhl seminář politicko-sociální sekce na téma Bezpečnost. Thu, 08 Mar 2018 22:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/14-196/ Křesťané po prezidentských volbách (Jindřich Šrajer) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2018/krestane-po-prezidentskych-volbach-jindrich-srajer.html Je to už více než měsíc od druhého kola prezidentských voleb, které určilo vítěze politického klání o prezidentský post. Jedni mají důvod k radosti a oslavám. Druhé přepadá smutek a obavy z toho, čeho budeme svědky v nadcházejících letech.... Thu, 01 Mar 2018 22:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/212-195/ Postpravdivost nespadla z nebe (Jiří Zajíc) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2018/postpravdivost-nespadla-z-nebe-jiri-zajic.html V posledních letech se jedním z velice frekventovaných výrazů veřejného prostoru stala „postfaktičnost“, respektive „postpravdivost“. V následujícím článku se pokusím ukázat, že tato situace zrála už dlouho, je hluboce zakotvená v evropském myšlení posledních staletí, ale pro její projevení „v plné parádě“ bylo třeba moderního rozvoje médií a současně i masivních výsledků kapitalismu, který pro své udržení nutně potřebuje z nás všech vytvořit konzumenty. Mon, 26 Feb 2018 19:58:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/212-194/ Snažme se o změny v čase, který je důležitější než prostor... (Tomáš Holub) http://www.socialninauka.cz/rozhovor/snazme-se-o-zmeny-v-case-ktery-je-dulezitejsi-nez-prostor-tomas-holub.html Mons. Tomáš Holub, Th.D., od dubna 2016 plzeňský sídelní biskup. Na kněze vysvěcen r. 1993, o pět let později se stává prvním českým vojenským kaplanem. R. 2008 obhajuje dizertační práci na téma "Etické aspekty boje proti terorismu ve světle učení o tzv. spravedlivé válce". Od r. 2011 vykonával funkci generálního vikáře ČBK. Biskupské heslo: "Kdo miluje, poznává Boha" (1 J 4, 7). Tue, 20 Feb 2018 13:38:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/2-193/ Záměry a plány roku 2019 http://www.socialninauka.cz/archiv/komentare/zamery-a-plany-roku-2019.html K 31. prosinci 2018 skončilo šestileté projektové období (2013–2018) Pracovní skupiny pro sociální otázky, v němž byla skupina finančně podporována německým uskupením Renovabis, s částečným podílem ČBK. Přehledová závěrečná zpráva (včetně finančního rozpočtu) bude vyvěšena na interní stránce webu do konce února 2019. Mon, 12 Feb 2018 19:32:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/18-192/ Seminář ekologické sekce 2018 http://www.socialninauka.cz/texty/interni-informace/seminar-ekologicke-sekce-2018-1.html Sun, 11 Feb 2018 22:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/185-191/ Mlčení kolem Laudato si‘ (Jiří Zajíc) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2018/mlceni-kolem-laudato-si-jiri-zajic.html V květnu roku 2015 vydal papež František svou první encykliku – Laudato si‘ s podtitulem O péči o společný domov – a z různých stran zaznívalo, že jde vskutku o přelomový počin. A když ji pak nakladatelství paulínek u nás vydalo v docela slušném nákladu, tak do několika měsíců byla vyprodána. Fri, 02 Feb 2018 22:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/212-189/ Odpady v praxi (Jana Vacíková) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2018/odpady-v-praxi-jana-vacikova.html Nabízím úvahu o odpadech našich i světových, inspirovanou dětmi. Při své práci se setkávám s dětskými skupinami od školek po středoškoláky a povídáme si o odpadech a jejich třídění. Děti mi pak ochotně pomáhají třídit smetiště, které jsem jim přivezla. Je zajímavé pozorovat, jak se jejich přístup k problematice s věkem mění. Mon, 29 Jan 2018 22:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/212-188/ Křesťané a druhé kolo prezidentských voleb (Jindřich Šrajer) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2018/krestane-a-druhe-kolo-prezidentskych-voleb-jindrich-srajer.html - zamyšlení krátce před druhým kolem prezidentských voleb v lednu 2018 Tue, 23 Jan 2018 16:34:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/212-187/ Na přízemnost společnost nakonec doplatí... (Jiří Grygar) http://www.socialninauka.cz/rozhovor/na-prizemnost-spolecnost-nakonec-doplati-jiri-grygar.html RNDr. Jiří Grygar, CSc. je vědeckým pracovníkem Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a zakladatelem a členem mnoha vědeckých společností. Působí v celé řadě vědeckých rad a výborů i v redakčních radách časopisů a je držitelem velkého množství ocenění. Veřejnosti je znám jako neúnavný popularizátor přírodních věd, především astronomie. Fri, 19 Jan 2018 06:15:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/2-186/ Seminář ekologické sekce http://www.socialninauka.cz/stalo-se/seminar-ekologicke-sekce-2.html Dne 9.2.2018 proběhl první odborný seminář tohoto roku pod hlavičkou ekologické sekce. Tématem byla problematika vody. Thu, 11 Jan 2018 22:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/14-185/ Pár poznámek ke křesťanskému pohledu na migraci (Marián Sekerák) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2018/par-poznamek-ke-krestanskemu-pohledu-na-migraci-marian-sekerak.html Motto: „Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne.“ (Mt 25,35) Tue, 09 Jan 2018 14:50:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/212-184/ Chceme dostat vědu z poslucháren do ulic... (Jakub Múčka) http://www.socialninauka.cz/rozhovor/chceme-dostat-vedu-z-poslucharen-do-ulic-jakub-mucka.html Jakub studuje magisterský program východoevropských studií na FF UK v Praze. Odborně se věnuje ruskému filosofickému myšlení. Je předsedou organizace Online encyklopedie migrace, z.s., kterou původně také spolu s kolegy ze Studentského hnutí za solidaritu zakládal. Thu, 21 Dec 2017 08:46:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/2-183/ Budoucnost práce (Jakub Jinek) http://www.socialninauka.cz/texty/budoucnost-prace-jakub-jinek.html - zpráva ze setkání sociální komise COMECE (Brusel, 28.–29. 11. 2017). Problematika práce, jejíž reflexe je významnou součástí sociální nauky církve, se stala předmětem dvoudenního společného setkání Sociální komise COMECE se zástupci katolických organizací jako jsou odbory či sdružení podnikatelů, dalšími specialisty a evropskými politiky (zasedání se zúčastnil poslanec EP Nicola Danti). Sat, 09 Dec 2017 08:36:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/13-182/ Proběhlo pracovní setkání a tisková konference http://www.socialninauka.cz/stalo-se/rok-2017/probehlo-pracovni-setkani-a-tiskova-konference.html Fri, 24 Nov 2017 19:46:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/194-181/ Evropa jako místo naděje – konference, říjen 2017 (Jakub Jinek) http://www.socialninauka.cz/texty/texty-rok-2017/evropa-jako-misto-nadeje-konference-rijen-2017-jakub-jinek.html Byly uplynulé volby také o našem členství v Evropské unii? Někteří je tak nepochybně vnímali. Jedni uváděli, že jejich výsledky přinesly porážku současné politiky EU. Jiní počítali odlišně: i pokud sečteme-li 40 % pro populisty a 8 % pro komunisty, stále nám vychází mírná převaha těch, kdo s evropskou integrací souhlasí. Thu, 23 Nov 2017 10:21:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/211-180/ Tisková konference k právě vydané knize http://www.socialninauka.cz/stalo-se/rok-2017/tiskova-konference-k-prave-vydane-knize.html ... k nové kolektivní monografii Křehká tvář rozvoje v globalizovaném světě, vydané u příležitosti 50. výročí encykliky papeže Pavla VI. „Populorum progressio“ (Rozvoj národů). Publikace vznikla s cílem nově promyslet a aktualizovat tehdejší témata tváří v tvář proměněné situaci ve světě a novým politicko-ekonomickým problémům a výzvám. Encyklikou nastolená témata kniha reflektuje nejen z hlediska křesťanské sociální etiky, nýbrž i z pohledu ekonomického, politologického a environmentálního. Fri, 17 Nov 2017 08:27:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/194-179/ Když se vlády chopí emoce (Jiří Zajíc) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2017/kdyz-se-vlady-chopi-emoce-jiri-zajic.html Mon, 06 Nov 2017 07:16:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/193-178/ Etika techniky a ekonomie (Lubomír Mlčoch) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2017/etika-techniky-a-ekonomie-lubomir-mlcoch.html Jde o zamyšlení na téma "digitální svět práce - nová průmyslová revoluce". Text je upravenou podobou příspěvku předneseného na semináři hnutí Křesťan a práce na Velehradě v září 2017. Mon, 06 Nov 2017 06:40:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/193-177/ Náboženství musejí být součástí řešení ... (Pavel Hošek) http://www.socialninauka.cz/rozhovor/nabozenstvi-museji-byt-soucasti-reseni-pavel-hosek.html Prof. Pavel Hošek Ph.D.: vedoucí katedry religionistiky Evangelické teologické fakulty. Zabývá se vztahem teologie a kultury, teologie a vědy o náboženství a též předpoklady dialogu mezi náboženstvími . Některé z jeho knih: C. S. Lewis: mýtus, imaginace a pravda (2004); Na cestě k dialogu: křesťanská víra v pluralitě náboženství (2005); Židovská teologie křesťanství (2011) či Islám jako výzva pro křesťany (2016). Mon, 30 Oct 2017 05:45:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/2-176/ Politické strany zrcadlem sociální nauky církve (Jiří Zajíc) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2017/politicke-strany-zrcadlem-socialni-nauky-cirkve-jiri-zajic.html Panu Jiřímu Zajícovi, členovi SO ČBK, jsem položila tři krátké otázky před volbami 2017. Po nich následuje jeho reflexe vybraných politických stran (hnutí). Thu, 19 Oct 2017 06:36:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/193-175/ Na okraj uprchlické přímluvy (Pavel Mareš) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2017/na-okraj-uprchlicke-primluvy-pavel-mares.html Tue, 17 Oct 2017 20:15:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/193-174/ Politologická konference v Polsku (Marián Sekerák) http://www.socialninauka.cz/texty/texty-rok-2017/politologicka-konference-v-polsku-marian-sekerak.html Ve dnech 14. až 15. září 2017 se na půdě Institutu politologie Vratislavské univerzity v Polsku uskutečnila již 22. konference Středoevropského sdružení pro politické vědy (CEPSA). V rámci studijního výjezdu SO ČBK se jí zúčastnil M. Sekerák, člen ekonomické sekce. Mon, 02 Oct 2017 18:15:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/211-172/ Katolíci a politika (Marián Sekerák) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2017/katolici-a-politika-marian-sekerak.html Mon, 02 Oct 2017 12:35:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/193-171/ Spíš než v USA hrozí dlouhodobá deformace systému u nás (Roman Míčka) http://www.socialninauka.cz/rozhovor/spis-nez-v-usa-hrozi-dlouhodoba-deformace-systemu-u-nas-roman-micka.html PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D. je odborným asistentem na Katedře etiky, psychologie a charitativní práce TF JU v Č. Budějovicích. Zabývá se zejména sociální etikou a sociálním učením církve, americkým politickým katolicismem, vztahy mezi politikou, ekonomií a náboženstvím. Wed, 06 Sep 2017 20:38:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/2-170/ Zrcadlo voleb (Jindřich Šrajer) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2017/zrcadlo-voleb-jindrich-srajer.html Fri, 25 Aug 2017 13:33:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/193-169/ Úmluva CITES - příspěvek k ochraně stvoření (Josef Rajchard) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2017/umluva-cites-prispevek-k-ochrane-stvoreni-josef-rajchard.html Sat, 15 Jul 2017 18:04:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/193-168/ Vzpomínka na Luďka Rychetníka http://www.socialninauka.cz/texty/texty-rok-2017/vzpominka-na-ludka-rychetnika.html Lubomír Mlčoch vzpomíná na Luďka Rychetníka jako na učitele, kolegu a bratra v Kristu... Mon, 03 Jul 2017 19:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/211-167/ Vášnivý euroskeptický postoj vnímám jako selhání... (Ivan Pilip) http://www.socialninauka.cz/rozhovor/vasnivy-euroskepticky-postoj-vnimam-jako-selhani-ivan-pilip.html Ing. Ivan Pilip je český ekonom a politik, v devadesátých letech ministr školství, mládeže a tělovýchovy, poté ministr financí. Od roku 2004 do července 2007 byl viceguvernérem (viceprezidentem) Evropské investiční banky. V současné době své politické aktivity omezuje na poradenství pro KDU-ČSL a návrat do politického světa nechystá. Sat, 24 Jun 2017 20:15:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/2-166/ Podněty z víkendového výjezdu SO ČBK http://www.socialninauka.cz/stanoviska/podnety-z-vikendoveho-vyjezdu-so-cbk.html Víkendový výjezd byl letos naplánován do Českého Krumlova, do tamního nově otevřeného studijního centra. Politici města dali najevo, že kromě tvrdého komerčního turismu chtějí podpořit alternativu: totiž návštěvníky, kteří se sice také budou kochat krásným prostředím a procházet po místech, kde naši předkové zanechali zřetelnou stopu, avšak zároveň se, byť nakrátko, zařadí do běžného rytmu města... Tue, 20 Jun 2017 21:30:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/12-165/ Podněty z víkendového výjezdu SO ČBK http://www.socialninauka.cz/stalo-se/rok-2017/podnety-z-vikendoveho-vyjezdu-so-cbk.html Víkendový výjezd byl letos naplánován do Českého Krumlova, do tamního nově otevřeného studijního centra. Politici města dali najevo, že kromě tvrdého komerčního turismu chtějí podpořit alternativu: totiž návštěvníky, kteří se sice také budou kochat krásným prostředím a procházet po místech, kde naši předkové zanechali zřetelnou stopu, avšak zároveň se, byť nakrátko, zařadí do běžného rytmu města... Tue, 20 Jun 2017 21:30:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/194-165/ Zápis z květnového semináře ekonomické sekce http://www.socialninauka.cz/texty/interni-informace/zapis-z-kvetnoveho-seminare-ekonomicke-sekce.html Tue, 16 May 2017 22:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/185-164/ Zpráva ze studijního výjezdu (David Macek) http://www.socialninauka.cz/texty/texty-rok-2017/zprava-ze-studijniho-vyjezdu-david-macek.html Díky laskavé podpoře Pracovní skupiny pro sociální otázky při České biskupské konferenci a Nadace DRFG jsem se v polovině ledna zúčastnil festivalu New York Encounter 2017 a navštívil rovněž severoamerickou pobočku Papežského institutu Jana Pavla II. na Katolické univerzitě ve Washingtonu. Thu, 11 May 2017 07:01:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/211-163/ Pomáhat se musí umět (Jan Graubner) http://www.socialninauka.cz/rozhovor/pomahat-se-musi-umet-jan-graubner.html Mons. Jan Graubner - olomoucký arcibiskup, moravský metropolita. Zasloužil se o navázání na tradici velehradských poutí. Zaštiťuje projekt "Dny lidí dobré vůle", který prezentuje charitativní, vzdělávací, ekologická, sportovní a umělecká díla, vycházející z hodnot, jež k nám přinesli Cyril a Metoděj. A spoustu dalšího... Tue, 09 May 2017 20:20:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/2-162/ Proběhl seminář ekonomické sekce http://www.socialninauka.cz/stalo-se/rok-2017/probehl-seminar-ekonomicke-sekce.html V pátek 12. května 2017 proběhl seminář ekonomické sekce na téma "Ekonomické dopady migrace". Pozvanými hosty byli Ing. Ivan Pilip a PhDr. Salim Murad Ph.D. Fri, 28 Apr 2017 22:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/194-161/ Vůči institucím jsou Češi poměrně skeptičtí (Dana Hamplová) http://www.socialninauka.cz/rozhovor/vuci-institucim-jsou-cesi-pomerne-skepticti-dana-hamplova.html Doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. působí na Sociologickém ústavu Akademie věd ČR a na Katedře sociologie FF UK, kde přednáší sociální stratifikaci, sociologii rodiny a sociologii kultury a náboženství. Pobývala na několika zahraničních stážích a studijních pobytech. Tip na knihu: "Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí" (2013). Tue, 28 Mar 2017 18:03:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/2-159/ Zápis z březnového semináře politicko-sociální sekce http://www.socialninauka.cz/texty/interni-informace/zapis-z-breznoveho-seminare-politicko-socialni-sekce.html Sat, 25 Mar 2017 08:31:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/185-158/ Seminář politicko-sociální sekce http://www.socialninauka.cz/stalo-se/rok-2017/seminar-politicko-socialni-sekce-2.html V pátek 24. 3. 2017 proběhl seminář na téma Demografický vývoj a jeho sociální dopady. Hostem byla socioložka Dana Hamplová, která se přednostně zaměřila na problematiku nízké plodnosti. Wed, 08 Mar 2017 04:42:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/194-157/ Biologové broukům nožičky nepočítají ... (Josef Rajchard) http://www.socialninauka.cz/rozhovor/biologove-broukum-nozicky-nepocitaji-josef-rajchard.html Doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D. působí na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích od roku 1991 na katedře ochrany přírody a rybářství, později ekologie, nyní biologických disciplín. Od roku 2005 je vedoucím Katedry biologických disciplín. Jeho odborným zaměřením je zoologie a ekologie. Mon, 27 Feb 2017 06:09:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/2-156/ Vzpomínka na setkání s profesorem Novakem (Lubomír Mlčoch) http://www.socialninauka.cz/texty/texty-rok-2017/vzpominka-na-setkani-s-profesorem-novakem-lubomir-mlcoch.html Prof. Mlčoch přináší osobní vzpomínku na setkání se zesnulým americkým filosofem, novinářem, spisovatelem, diplomatem slovenského původu, který se ve svých knihách a článcích zabýval filosofickými, teologickými, ale i ekonomickými a v narůstající míře také politickými tématy. Prof. Novak zemřel 17. února 2017. Wed, 22 Feb 2017 20:03:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/211-155/ Michael Novak - in memoriam http://www.socialninauka.cz/texty/texty-rok-2017/michael-novak-in-memoriam.html Wed, 22 Feb 2017 18:57:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/211-154/ Odpady jako součást našeho světa (Jana Vacíková) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2017/odpady-jako-soucast-naseho-sveta-jana-vacikova.html Co je odpad? Právě platná definice ze zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb., ve znění momentálně 42. novely) zní: Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Už z této definice jasně vyplývá, že nikdo přesně neví, co to ten odpad je, a hlavně, co odpad není. I na to zákon pamatuje a stanovuje, že v pochybnostech, zda věc je či není odpadem, rozhoduje krajský úřad. Sat, 18 Feb 2017 18:32:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/193-153/ Základní otázky křesťanské etiky http://www.socialninauka.cz/archiv/publikace/zakladni-otazky-krestanske-etiky.html překlad německého originálu, prosinec 2017, CDK Tue, 14 Feb 2017 20:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/21-151/ Křehká tvář rozvoje v globalizovaném světě http://www.socialninauka.cz/archiv/publikace/krehka-tvar-rozvoje-v-globalizovanem-svete.html původní kolektivní monografie, listopad 2017, NLN Tue, 14 Feb 2017 19:34:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/21-152/ Zápis z únorového ekologického semináře http://www.socialninauka.cz/texty/interni-informace/zapis-z-unoroveho-ekologickeho-seminare.html Sun, 12 Feb 2017 06:24:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/185-150/ Umění vést: Anglosféra nebo globální Británie? http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2017/umeni-vest-anglosfera-nebo-globalni-britanie.html Toto je třetí dopis z Anglie o britském odchodu z EU ('BREXIT'). Dva předchozí dopisy „Analýza post mortem" a „Británie po brexitu: jak dál?" zkoumají příčiny překvapivého výsledku referenda v červenci a následné dění na podzim roku 2016. Oba jsou k dispozici v položce Archiv - Články rok 2016. Tento třetí dopis je věnován vývoji počátkem roku 2017. Mon, 06 Feb 2017 16:33:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/193-149/ Seminář ekologické sekce http://www.socialninauka.cz/stalo-se/rok-2017/seminar-ekologicke-sekce-1.html Dne 10.2.2017 se v Praze konal seminář ekologické sekce na téma Životní prostředí a zdraví. Mon, 23 Jan 2017 20:26:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/194-147/ "... a já se ptám: Musí běžný občan nenávidět?!" (Magdaléna Vašáryová) http://www.socialninauka.cz/rozhovor/-a-ja-se-ptam-musi-bezny-obcan-nenavidet-magdalena-vasaryova.html Mgr. Magdaléna Vašáryová vystudovala sociologii na FIF UK v Bratislavě, od roku 1970 působila jako herečka (1983–90 ve Slovenském národním divadle). V letech 1990–93 vykonávala post velvyslankyně ČSFR v Rakousku, 2000–2005 byla velvyslankyní Slovenska v Polsku. Posledních deset let působila jako poslankyně Národní rady Slovenska. Wed, 18 Jan 2017 10:23:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/2-146/ Laudato si´denken ... http://www.socialninauka.cz/deutsch/texte-artikel-kommentare/laudato-sidenken-.html Versuchen Sie die Enzyklik Laudato si´ zu überlegen - wir bringen dazu ein paar Texte und Hinweise. Fri, 16 Dec 2016 14:01:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/128-145/ Eucharistie pro rozvedené znovusezdané žijící manželsky? (Vojtěch Šimek) http://www.socialninauka.cz/texty/interni-informace/eucharistie-pro-rozvedene-znovusezdane-zijici-manzelsky-vojtech-simek.html Kritické úvahy nad 8. kapitolou exhortace Amoris laetitia a jejími výklady Thu, 15 Dec 2016 20:17:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/185-144/ Caritas Europe http://www.socialninauka.cz/english/texts-articles-comments/caritas-europe.html The publication intends to work as a roadmap for European governments and European Institutions on how to make Europe overcome the still ongoing impacts of the 2008 financial meltdown and start looking into the future with hope and enthusiasm. Wed, 30 Nov 2016 20:34:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/126-141/ Dobročinnost patří ke křesťanství stejně jako návštěva nedělních bohoslužeb... (Michal Opatrný) http://www.socialninauka.cz/rozhovor/dobrocinnost-patri-ke-krestanstvi-stejne-jako-navsteva-nedelnich-bohosluzeb-michal-opatrny.html Mgr. Michal Opatrný, Dr.theol. vyučuje na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Věnuje se praktické teologii, je autorem knih "Sociální práce a teologie: Inspirace a podněty sociální práce pro teologii" a "Charita jako místo evangelizace". Předsedá redakční radě časopisu Caritas et Veritas. Mon, 28 Nov 2016 20:49:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/2-139/ Proběhlo pracovní setkání http://www.socialninauka.cz/stalo-se/rok-2016/probehlo-pracovni-setkani-1.html Dne 25.11. 2016 proběhlo pracovní setkání SO ČBK v Praze. Mon, 28 Nov 2016 20:10:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/168-138/ Amoris laetitia – být blíže Bohu a člověku http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2016/amoris-laetitia-byt-blize-bohu-a-cloveku.html Posynodální apoštolská exhortace papeže Františka Amoris laetitia (Radost z lásky) o lásce v rodině představuje – z pohledu různorodých a často protichůdných reakcí – dokument, který svědčí o bezesporu významném předělu v pastoračním a etickém paradigmatu církve. Ony různorodé reakce, které zmíněný dokumet vyvolává, nelze přitom jednoduše připsat buď tzv. progresistům nebo tradicionalistům. Rozptyl názorů překračuje toto klasické dělení. Thu, 17 Nov 2016 22:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/171-137/ Británie po brexitu: jak dál? (Luděk Rychetník) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2016/britanie-po-brexitu-jak-dal-ludek-rychetnik.html Zamyšlení nad dalším vývojem Velké Británie v kontextu politického vývoje v Evropě a také v "trumpových" Spojených státech. Pokus o bilanci jednotlivých sil uvnitř britského politického spektra. Mon, 14 Nov 2016 14:37:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/171-135/ Yes, We Can! (Roman Míčka) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2016/yes-we-can-roman-micka.html Povolební zamyšlení nad volbou amerického prezidenta a rekapitulace vybraných statistických údajů ohledně (domnělých) preferencí. Článek reflektuje skutečnost, že pouhá konfesijní příslušnost negeneruje automaticky nutného kandidáta... Fri, 11 Nov 2016 20:49:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/171-134/ To, co se ve světě děje, staví křesťany do centra dění (Jindřich Šrajer) http://www.socialninauka.cz/rozhovor/to-co-se-ve-svete-deje-stavi-krestany-do-centra-deni-jindrich-srajer.html Doc. Jindřich Šrajer, Dr.theol., teologický etik. Věnuje se zejména etice manželství, etice sociální práce a sociálnímu učení církve. Vyučuje na Katedře etiky, psychologie a charitativní práce na Teologické fakultě JU v Č. Budějovicích. Jako kněz je také členem salesiánského řádu a pastoračně činný ve farnosti. V současnosti zastává funkci vedoucího SO ČBK. Tue, 25 Oct 2016 20:01:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/2-133/ COMECE k Evropskému pilíři sociální práv (Jakub Jinek) http://www.socialninauka.cz/texty/texty-rok-2016/comece-k-evropskemu-piliri-socialni-prav-jakub-jinek.html Jakub Jinek, Dr.phil., člen SO ČBK, je zmocněncem ČBK v evropské katolické radě COMECE, zabývající se aktivním vztahem katolické církve a Evropské unie. Komise zasedá dvakrát ročně v Bruselu. Mon, 17 Oct 2016 19:22:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/169-131/ K právní ochraně dětí (v návrhu novely občanského zákoníku) http://www.socialninauka.cz/stanoviska/k-pravni-ochrane-deti-v-navrhu-novely-obcanskeho-zakoniku.html Pracovní skupina pro sociální otázky (SO ČBK) je znepokojena některými pozměňovacími návrhy, které byly předloženy v rámci projednávání novely občanského zákoníku (tisk 642). O této novele by měla Poslanecká sněmovna hlasovat ve třetím čtení po 18. říjnu 2016. Mon, 17 Oct 2016 18:33:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/12-130/ Mediální podněty z víkendového semináře SO ČBK v Hejnicích http://www.socialninauka.cz/stanoviska/medialni-podnety-z-vikendoveho-seminare-so-cbk-v-hejnicich.html Pracovní skupina pro sociální otázky (SO ČBK) uskutečnila začátkem října víkendový výjezd v bývalém klášterním komplexu v severočeských Hejnicích. Cíl byl rovnou několikanásobný: vzdělávací aktivity, duchovní posila, prožitek mezilidské sounáležitosti, relaxační pobyt v pěkné přírodě. Tue, 11 Oct 2016 19:44:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/12-129/ Jak proběhl víkendový výjezd SO ČBK? http://www.socialninauka.cz/stalo-se/rok-2016/jak-probehl-vikendovy-vyjezd-so-cbk.html O víkendu 30.9. - 2.10. 2016 proběhl víkendový výjezd členů Pracovní skupiny pro sociální otázky. Náplní byly rekolekce, semináře, diskuze, volnočasová aktivita. Wed, 14 Sep 2016 18:43:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/168-127/ Malá recenze knihy o ekonomickém myšlení papeže Františka http://www.socialninauka.cz/texty/texty-rok-2016/mala-recenze-knihy-o-ekonomickem-mysleni-papeze-frantiska.html V roce 2015 vyšla ve slovenském překladu kniha italských žurnalistů Andrei Tornielliho a Giacoma Galeazziho o ekonomickém myšlení úřadujícího Svatého otce pod názvem „Pápež František: Táto ekonomika zabíja – Po prvý raz publikované myšlienky pápeža Františka o ekonomike“ (Bratislava: Fortuna Libri, 2015, ISBN 978-80-8142-438-0). Wed, 07 Sep 2016 06:03:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/169-126/ Solidarita jako dobrovolný akt (Jiří Schwarz) http://www.socialninauka.cz/rozhovor/solidarita-jako-dobrovolny-akt-jiri-schwarz.html Doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc.: ředitel Centra ekonomických a tržních analýz (CETA), člen správní rady Anglo-American University (AAU), L’Institut de Recherches Economiques et Fiscales (IREF), člen správní rady Akenerji, a.s., člen dozorčí rady Expobank, a.s.; též člen Národní ekonomické rady vlády ČR (NERV), bývalý děkan NF VŠE v Praze a prezident Liberálního institutu. Thu, 01 Sep 2016 20:46:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/2-125/ Ochrana životního prostředí http://www.socialninauka.cz/stanoviska/ochrana-zivotniho-prostredi.html Ochrana životního prostředí se člení podle jednotlivých složek a řeší ji tudíž několik ministerstev najednou. Udržet si celkový pohled na problematiku je v této situaci obtížné - zvlášť když právní předpisy nejsou vypracovávány s ohledem na to, že jednotlivé složky životního prostředí se ovlivňují. Fri, 29 Jul 2016 06:44:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/12-122/ Odešel Vladimír Born (Lubomír Mlčoch) http://www.socialninauka.cz/texty/texty-rok-2016/odesel-vladimir-born-lubomir-mlcoch.html V sobotu, 16. července 2016, zemřel vzácný kněz, Mons.Vladimír Born, jehož jméno je neodlučitelně spojeno s organizováním jubilejních seminářů katolické sociální nauky k výročí tzv. Borských tezí z r.1883. Wed, 20 Jul 2016 09:01:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/169-120/ Práce je ve skutečnosti jenom prostředkem... (Dionigi Gianola) http://www.socialninauka.cz/rozhovor/prace-je-ve-skutecnosti-jenom-prostredkem-dionigi-gianola.html Dionigi Gianola je italský ekonom. Narodil se v roce 1976, vystudoval ekonomii a obchod na Katolické univerzitě Sacro Cuore v Miláně. Je ředitelem mezinárodní asociace Compagnia delle opere, která sdružuje přes 30 tisíc ziskových i neziskových společností ze 17 zemí pěti kontinentů. Patří k hlavním světovým protagonistům tzv. „civil economy“. Sat, 09 Jul 2016 09:27:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/2-119/ Brexit: analýza post mortem (Luděk Rychetník) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2016/brexit-analyza-post-mortem-ludek-rychetnik.html V angličtině slovo 'postmortem' znamená jak pitvu, tak i analýzu proběhlé události. Tento text je pokusem o pitvu. Hledá se příčina náhlého konce iluze, že britský lid se nebouří a že uchovává své vládnoucí představitele v náležité úctě. Fri, 01 Jul 2016 20:38:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/171-118/ Evropa může vycházet ze zkušeností dobrých příkladů (Petr Štica) http://www.socialninauka.cz/rozhovor/evropa-muze-vychazet-ze-zkusenosti-dobrych-prikladu-petr-stica.html ThLic. Petr Štica, Th.D., teolog. Profesní zaměření: křesťanská sociální etika, politická etika, etika migrace. V současnosti je odborným asistentem na KTF v Münsteru (Institut für Christliche Sozialwissenschaften der Universität Münster); též členem Teologického vědeckého kolegia v Erfurtu. Wed, 01 Jun 2016 06:29:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/2-117/ Pár podnětů k zamyšlení (nejen) nad tématy obecné dobro a mezigenerační spravedlnost v encyklice Laudato si´ (Vojtěch Šimek) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2016/par-podnetu-k-zamysleni-nejen-nad-tematy-obecne-dobro-a-mezigeneracni-spravedlnost-v-encyklice-laudato-si-vojtech-simek.html Tato úvaha nad články 156–162 dokresluje komentář pronesený v rámci poslechového cyklu komentářů k Laudato si´ rádia Proglas (odkaz ke stažení je na webu SO v Pozvánkách - jedná se o díl 27/37). Uvedené články tvoří závěr 4. kapitoly encykliky. Papež František ve 4. kapitole načrtává vizi integrální ekologie. Ne náhodou ústí tato jeho vize do úvah nad obecným dobrem a mezigenerační spravedlností. Fri, 20 May 2016 07:05:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/171-116/ Průsečíky generací - výzvy pro rodinnou politiku (Marie Oujezdská) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2016/pruseciky-generaci-vyzvy-pro-rodinnou-politiku-marie-oujezdska.html Příspěvek byl přednesen na XV. mezinárodní konferenci o rodinné politice která se již popatnácté uskutečnila začátkem května 2016 v Jednacím sále Senátu PČR. Byla věnována tématu „Průsečíky generací z pohledu rodinné politiky“. Text je redakčně zkrácen tam, kde autorka konkrétně vstupovala do vnitrokonferenční diskuze. Wed, 18 May 2016 22:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/171-115/ Od Rerum novarum (1891) k Laudato si (2015) (Jakub Jinek) http://www.socialninauka.cz/texty/texty-rok-2016/od-rerum-novarum-1891-k-laudato-si-2015-jakub-jinek.html Seminář pořádaný společně Komisí biskupských konferencí Evropských společenství (COMECE) a Evropským hnutím křesťanských pracujících (ECWM) u příležitosti 125. výročí vydání Rerum novarum se uskutečnil 3. května v Bruselu v sídle COMECE. Sat, 14 May 2016 20:06:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/169-114/ Evropský sociální pilíř (Jakub Jinek) http://www.socialninauka.cz/stanoviska/evropsky-socialni-pilir-jakub-jinek.html V září roku 2015 představil předseda Evropské komise J.-C. Juncker novou politickou inicativu nazvanou Evropský sociální pilíř. Má se stát základem pro utváření společné sociální politiky, primárně určené pro země eurozóny, nicméně s možností přistoupení rovněž pro ostatní země EU. Fri, 06 May 2016 14:13:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/12-113/ Seminář ekonomické sekce http://www.socialninauka.cz/stalo-se/rok-2016/seminar-ekonomicke-sekce-1.html Dne 13.5.2016 proběhl seminář ekonomické sekce na téma Ekonomie a její antropologický rozměr. Fri, 29 Apr 2016 06:52:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/168-112/ Hlas a svědectví papeže Františka k imigraci (Jindřich Šrajer) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2016/hlas-a-svedectvi-papeze-frantiska-k-imigraci-jindrich-srajer.html Po dlouhé měsíce dominuje ve sdělovacích prostředcích, v rodinných debatách, v rozhovorech s přáteli či ve veřejných diskusích problematika imigrace. Do Evropy, zvláště do její západní části, tj. do Německa, Francie, Nizozemska, Belgie, se valí statisíce uprchlíků z Blízkého východu a Afriky..... Thu, 28 Apr 2016 12:30:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/171-111/ ... a držet se co nejdál od moci, mocných (Petr Pithart) http://www.socialninauka.cz/rozhovor/-a-drzet-se-co-nejdal-od-moci-mocnych-petr-pithart.html Doc. JUDr. Petr Pithart, d.h.c., politik, po sametové revoluci krátce poslanec za OF, bývalý předseda české vlády v rámci federace, též předseda a dlouholetý místopředseda Senátu Parlamentu ČR, člen KDU-ČSL. Dlouhé roky vedl společnost Bernarda Bolzana, věnující se od 90. let česko-německým vztahům. Působí jako docent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Wed, 27 Apr 2016 19:44:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/2-110/ K daňovým úlevám pro rodiny s dětmi http://www.socialninauka.cz/stanoviska/k-danovym-ulevam-pro-rodiny-s-detmi.html Členové SO ČBK vítají zákon schválený senátem jako opatření nastolující větší míru relativní spravedlnosti. Zákon reaguje na problematiku nevhodně nastavených transferů v oblasti rodinné a sociální politiky. Tue, 12 Apr 2016 18:20:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/12-109/ Muž spravedlnosti i solidarity, oběti i milosrdenství http://www.socialninauka.cz/texty/texty-rok-2016/muz-spravedlnosti-i-solidarity-obeti-i-milosrdenstvi.html JUDr. František Nosek, národohospodář a právník vzděláním, usiloval v roli správce hospodářských družstev a lidových záložen o spravedlnost směnnou; jako poslanec a ministr o spravedlnost sociální a politickou. Tue, 05 Apr 2016 16:14:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/169-108/ Činnost Charity je dílem samotné církve (L. Curylo) http://www.socialninauka.cz/rozhovor/cinnost-charity-je-dilem-samotne-cirkve-l-curylo.html Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, český politik, člen KDU-ČSL, studoval na Filosofické fakultě v Ostravě a na Cyrilometodějské TF UP v Olomouci. Od r. 2013 jej ČBK jmenovala ředitelem Charity ČR. Od r. 2015 je také členem Výkonného výboru Charity Evropa a Evropského hospodářského a sociálního výboru. Žije v Ostravě. Thu, 24 Mar 2016 18:47:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/2-107/ Seminář politicko-sociální sekce http://www.socialninauka.cz/stalo-se/rok-2016/seminar-politicko-socialni-sekce-1.html Dne 18.3.2016 proběhl seminář politicko-sociální sekce SO ČBK na téma Milosrdenství a imigrační politika. Fri, 11 Mar 2016 06:07:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/168-105/ Ekonomie, ekologie, eudaimonia. http://www.socialninauka.cz/texty/texty-rok-2016/ekonomie-ekologie-eudaimonia.html Kniha s podtitulem: "Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace". Autoři: Lubomír Mlčoch a Jiří Kameníček. Vydáno v nakladatelství Karolinum v únoru 2016. Tue, 01 Mar 2016 17:51:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/169-104/ Věřím ve smysl křesťansko-muslimského dialogu (L. Kropáček) http://www.socialninauka.cz/rozhovor/verim-ve-smysl-krestansko-muslimskeho-dialogu-l-kropacek.html Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. donedávna působil jako profesor v Ústavu Blízkého Východu a Afriky University Karlovy. K jeho hlavním tématům patří kultura a myšlení islámského světa, postavení islámu v Evropě dnes, dějiny Blízkého východu, dějiny a kultura Afriky a v neposlední řadě vztah křesťanství a islámu. Wed, 24 Feb 2016 11:56:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/2-103/ Proběhl seminář ekologické sekce http://www.socialninauka.cz/stalo-se/rok-2016/probehl-seminar-ekologicke-sekce.html Dne 19. února 2016 proběhl seminář ekologické sekce SO ČBK, jehož tématem byla reflexe nad obsahem encykliky Laudato si´. Sat, 20 Feb 2016 17:50:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/168-102/ Přemítání nad encyklikou Laudato si´ (Pavel Nováček) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2016/premitani-nad-encyklikou-laudato-si-pavel-novacek.html Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. přednáší humanitní environmentalistiku. Je členem například Mezinárodní futurologické organizace či Společnosti pro udržitelný rozvoj. V obsáhlém textu se zamýšlí nad podněty inspirovanými četbou Františkovy encykliky. Fri, 12 Feb 2016 09:34:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/171-101/ Indonésie hoří (Josef Rajchard) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2016/indonesie-hori-josef-rajchard.html Rozsáhlé požáry lesů v Indonésii jsou považovány za dosud nejhorší ekologickou katastrofu 21. století, která bude mít dalekosáhlé a nenapravitelné následky pro přírodu celé oblasti a v důsledku i pro biosféru jako celek. Požáry se katastroficky rozšířily zejména od října 2015. Co je příčinou vypalování? Thu, 21 Jan 2016 06:24:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/171-98/ Nepochybuji, že pomáhat lidem má smysl (Martin Rozumek) http://www.socialninauka.cz/rozhovor/nepochybuji-ze-pomahat-lidem-ma-smysl-martin-rozumek.html JUDr. Martin Rozumek je ředitelem nevládní, neziskové, humanitární Organizace pro pomoc uprchlíkům, založené r. 1991 v Praze jako občanské sdružení. Organizace má pobočky v Brně a v Plzni. A jejich krédo? Chápat migraci spíš jako příležitost než jako problém.... Mon, 18 Jan 2016 19:24:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/2-97/ Hormonálně účinné látky a jejich vliv na přírodu a člověka (Jan Hladký) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2016/hormonalne-ucinne-latky-a-jejich-vliv-na-prirodu-a-cloveka-jan-hladky.html Přestože životní prostředí je hojně diskutovaným tématem, třídění odpadu se i v rodinách stalo běžným, a dalších příkladů z každodenního života by se našla celá řada, některé problémy stále nevidíme a veřejnosti jsou spíše skryté. Tue, 05 Jan 2016 20:13:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/171-96/ Co přinesla pařížská klimatická konference? (Bedřich Moldan) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2015/co-prinesla-parizska-klimaticka-konference-bedrich-moldan.html V Paříži se od 30.11. do 11.12.2015 konala důležitá konference o globálním klimatu, jež skončila přijetím závazné Pařížské dohody. To je určitě důvodem k radosti, neboť dohoda je výrazem přijetí zodpovědnosti jednotlivých zemí za další vývoj klimatu. Obavy tím ovšem zažehnány nejsou. Wed, 23 Dec 2015 05:55:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/121-95/ Gaudium et spes padesát let poté http://www.socialninauka.cz/archiv/publikace/gaudium-et-spes-padesat-let-pote.html kolektivní monografie SO ČBK březen 2016, CDK Fri, 11 Dec 2015 22:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/21-30/ Doprovázení mladých manželů ke zralému vztahu http://www.socialninauka.cz/archiv/publikace/doprovazeni-mladych-manzelu-ke-zralemu-vztahu.html autoři: Zeman/Šrajer/Kotvrda prosinec 2015, KN Fri, 11 Dec 2015 20:23:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/21-94/ Životní prostředí a zdraví (Josef Rajchard) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2015/zivotni-prostredi-a-zdravi-josef-rajchard.html Ve vztahu k ochraně životního prostředí nás může zajímat mnohé: co ve skutečnosti dýcháme a jak se na tom podílíme svou činností. Jak poškození jednotlivých složek prostředí ovlivňuje zdraví nás, kteří v něm žijeme. Atd. Nejde ale jen o zdraví: zdravotní stav lidí má totiž bezpochyby přímé sociální dopady. Fri, 11 Dec 2015 19:22:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/121-93/ Walter Kasper: Milosrdenství http://www.socialninauka.cz/archiv/publikace/walter-kasper-milosrdenstvi.html překlad německého originálu červen 2015, CDK Thu, 10 Dec 2015 15:55:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/21-10/ Geert van Istendael: Farnost sv. Prekéra http://www.socialninauka.cz/archiv/publikace/geert-van-istendael-farnost-sv-prekera.html překlad nizozemského originálu s komentáři členů SO ČBK listopad 2014, NLN Wed, 09 Dec 2015 14:55:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/21-7/ Sociální práce/Sociálna práca http://www.socialninauka.cz/archiv/publikace/socialni-prace-socialna-praca.html odborné příspěvky členů SO, časopis (4/2014) Tue, 08 Dec 2015 12:55:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/21-8/ Pamětní medaile za šíření SUC http://www.socialninauka.cz/stalo-se/rok-2015/pametni-medaile-za-sireni-suc.html Ocenění ČBK - Pamětní medaili za zásluhy o šíření sociálního učení církve - obdrželi v r. 2015 dva členové skupiny: Ludkovi Rychetníkovi byla předána arcibiskupem Graubnerem u příležitosti zahájení konference hnutí Křesťan a práce na Velehradě dne 11. září 2015. Josefa Plocka navštívil kardinál Dominik Duka dne 7. října 2015 a předal mu medaili osobně u něho doma, na Malé Straně. Mon, 07 Dec 2015 16:27:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/124-92/ Vždycky jsem dělal, co jsem mohl .... (J. Plocek & L. Rychetník) http://www.socialninauka.cz/rozhovor/vzdycky-jsem-delal-co-jsem-mohl-j-plocek-l-rychetnik.html JUDr. Josef Plocek (1925) je emeritní člen SO, katolický laický aktivista, bojovník proti fašismu a komunismu; Ing. Luděk Rychetník, CSc. (1933) je ekonom žijící od r. 1968 v emigraci, stálý člen SO, aktivně se podílející na obnově společnosti u nás po r. 1989. Mon, 07 Dec 2015 15:22:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/2-91/ Proběhla konference http://www.socialninauka.cz/stalo-se/rok-2015/probehla-konference.html Ve dnech 27. - 28. listopadu 2015 probíhala v historické budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích konference k 50. výročí pastorální konstituce Gaudium et spes II. vatikánského koncilu. Konferenci organizovala Teologická fakulta JU ve spolupráci s Pracovní skupinou pro sociální otázky při ČBK a českobudějovickým biskupstvím. Fri, 04 Dec 2015 07:02:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/124-90/ K poskytování spotřebitelských úvěrů http://www.socialninauka.cz/stanoviska/k-poskytovani-spotrebitelskych-uveru.html Členové SO ČBK vítají zákon připravený Ministerstvem financí, který reaguje na některé neférové praktiky, k nimž v praxi dochází v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů. Zákon vnímají jako posilu postavení spotřebitele a celkově principu odpovědného úvěrování. Fri, 04 Dec 2015 06:28:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/12-89/ Proběhlo pracovní setkání http://www.socialninauka.cz/stalo-se/rok-2015/probehlo-pracovni-setkani.html Poslední pracovní setkání SO ČBK v r. 2015 bylo setkáním bilančním (konec tříletého projektu), na němž se projednávalo i další směřování pracovní skupiny. Někteří členové prezentovali zajímavé příspěvky o připravované publikaci, o účasti na světovém setkání rodin, či příspěvek a zamyšlení nad soudobou literaturou k přelomovým událostem a jevům současnosti. Mon, 23 Nov 2015 17:25:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/124-88/ K tragickým událostem ve světě http://www.socialninauka.cz/stanoviska/k-tragickym-udalostem-ve-svete.html Členové SO ČBK vyjadřují znepokojení nad tragickými událostmi, ke kterým došlo z pátku 13.11. na sobotu 14.11. t.r. v Paříži. Teroristické činy hodnotí jako ohavné a nelidské, stojící přímo proti víře v milujícího Boha všech lidí. Členové skupiny vyslovují soustrast a solidaritu, vyzývají a apelují, především však stále věří a doufají .... Mon, 16 Nov 2015 20:28:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/12-87/ Rodina jako životní téma (Josef Zeman) http://www.socialninauka.cz/rozhovor/rodina-jako-zivotni-tema-josef-zeman.html PhDr. Josef Zeman, CSc.: psycholog, psychoterapeut, certifikovaný manželský a rodinný poradce. Zakladatel a dlouholetý vedoucí Manželské a rodinné poradny Bethesda, Brno. Odborně se zaměřuje na vztahové a rodinné problémy, věnuje se související publikační a přednáškové činnosti. Fri, 16 Oct 2015 19:36:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/2-85/ The Pope's Speeches in the US on the Eve of the Synod on the Family (Martina Nicolson) http://www.socialninauka.cz/english/texts-articles-comments/the-popes-speeches-in-the-us-on-the-eve-of-the-synod-on-the-family-martina-nicolson.html Pope Francis' visit to the US in 2015 was marked by its proximity to the upcoming Synod on the Family. Sun, 11 Oct 2015 22:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/126-84/ Sociální a/nebo ekologická encyklika? (Petr Štica) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2015/socialni-a-nebo-ekologicka-encyklika-petr-stica.html U příležitosti prezentace vydání českého překladu encykliky v září t. r. byl v obchodě pražského nakladatelství Paulínky jako host přítomen ThLic. Petr Štica, Th.D. z univerzity v Münsteru, odborník na křesťanskou sociální nauku. Jeho příspěvek přinášíme v upravené verzi. Tue, 22 Sep 2015 18:13:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/121-83/ Deklarace semináře KaP http://www.socialninauka.cz/texty/texty-rok-2015/deklarace-seminare-kap.html Účastníci hnutí "Křesťan a práce" se letos na svém tradičním semináři zabývali souvislostmi politiky a trhu práce. Obzvláštní pozornost byla věnována lidem nad 50 let, kteří jsou při současném fungování trhu práce výrazně znevýhodňováni. Tue, 22 Sep 2015 07:12:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/123-82/ Zářijový seminář politicko-sociální sekce http://www.socialninauka.cz/stalo-se/rok-2015/zarijovy-seminar-politicko-socialni-sekce.html Dne 25.9. proběhl odborný seminář na téma Sociální práce a (rodinná) sociální politika. Zúčastnili se i pozvaní hosté z vybraných institucí. Thu, 03 Sep 2015 06:12:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/124-81/ Proč číst Laudato si´? (Jiří Šenkýř) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2015/proc-cist-laudato-si-jiri-senkyr.html "Papež bije na poplach: vzpamatujme se, už není moc času. Technologická úroveň pokročila, ale společenské vztahy ji nestačí dohánět. Situace začíná být vážná.... Máme novou encykliku, umíme číst a můžeme o předložených tématech svobodně diskutovat. Můžeme i ledaco změnit." Wed, 02 Sep 2015 06:05:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/121-80/ Hlavně se nesnažit vypít moře ... (Daniel Kroupa) http://www.socialninauka.cz/rozhovor/hlavne-se-nesnazit-vypit-more-daniel-kroupa.html Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D., filosof, vysokoškolský pedagog, politik, signatář Charty 77, šestinásobný otec. V 90. letech poslanec Federálního shromáždění, později senátor i předseda ODA. Člen předsednictva Unie evropských federalistů. Specializuje se na politickou filosofii. Fri, 28 Aug 2015 13:19:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/2-79/ Vykřičníky a otazníky nad novou encyklikou (Roman Míčka) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2015/vykricniky-a-otazniky-nad-novou-encyklikou-roman-micka.html Poslední encyklika papeže Františka vzbuzuje nadšení, vede však i ke střízlivým otázkám typu: Přináší encyklika nové důrazy, vnáší nový tón, chce provokovat nebo inspirovat? A nakolik je obsahově v souladu s dosavadní tradicí sociálních encyklik? Thu, 27 Aug 2015 20:21:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/121-78/ Ekonomické souvislosti (Ilona Švihlíková) http://www.socialninauka.cz/rozhovor/ekonomicke-souvislosti-ilona-svihlikova.html Doc. Ilona Švihlíková, Ph.D., výrazná česká ekonomka. Zabývá se mezinárodními ekonomickými vztahy, aspekty globalizace, měnovými otázkami, energetickou bezpečností a obecně souvislostí mezi ekonomikou a politikou (zejména daňová problematika). Je koordinátorkou občanské iniciativy Alternativa Zdola. Tue, 23 Jun 2015 21:20:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/2-76/ Prezentace nové papežovy encykliky http://www.socialninauka.cz/texty/texty-rok-2015/prezentace-nove-papezovy-encykliky.html Dne 20.6. probíhala takřka synchronně na různých místech světa - i naší republiky - prezentace první "ekologické" encykliky. V Praze se tak dělo v režii Mons. Václava Malého. Mon, 22 Jun 2015 04:27:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/123-75/ Sedmero otázek na ekonoma (Lubomír Mlčoch) http://www.socialninauka.cz/rozhovor/sedmero-otazek-na-ekonoma-lubomir-mlcoch.html Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc., český ekonom, profesor Univerzity Karlovy, reprezentant institucionální ekonomie, katolík angažující se ve prospěch křesťanské sociální etiky a sociální nauky církve, člověk vyznávající dobrovolnou skromnost... Wed, 20 May 2015 19:22:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/2-74/ Seminář ekonomické sekce http://www.socialninauka.cz/stalo-se/rok-2015/seminar-ekonomicke-sekce.html Dne 15.5.2015 proběhl seminář ekonomické sekce, věnovaný analýze postojů současného papeže Františka z hlediska ekonomického. Sat, 16 May 2015 20:15:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/124-73/ Člověk a ekonomie (Lubomír Mlčoch) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2015/clovek-a-ekonomie-lubomir-mlcoch.html ... aneb K čemu nás vybízí svatý Otec? Předneseno na semináři „Dr.Nosek - terciář a politik v roce sv. Ludvíka IX.“. Praha, Klub františkánského kláštera u P. Marie Sněžné, 17.dubna 2015. Thu, 07 May 2015 20:36:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/121-72/ Ochrana přírody i společenský rozvoj .... (Bedřich Moldan) http://www.socialninauka.cz/rozhovor/ochrana-prirody-i-spolecensky-rozvoj-bedrich-moldan.html Na otázky odpovídá Prof. RNDr. B. Moldan, CSc., český geochemik, ekolog, první český ministr životního prostředí, publicista a politik, který sehrál významnou roli při tvorbě české ekologické legislativy po listopadu roku 1989. Angažuje se ve vedení Centra pro otázky životního prostředí (Karlova univerzita). Tue, 14 Apr 2015 19:36:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/2-71/ Problematika sociálního bydlení a církev http://www.socialninauka.cz/stanoviska/problematika-socialniho-bydleni-a-cirkev-1.html Na odborném semináři politicko-sociální sekce v březnu t.r. byl přednesen referát (Daniel Hůle) na téma sociálního bydlení. Příspěvek upozornil na dlouhodobé souvislosti dané problematiky a zabýval se aktuálním stavem fenoménu sociálního bydlení v současné ČR; poté následovala diskuze. K tématu přinášíme závěrečnou reflexi, v níž je kladen důraz na (možnou) roli církve v právě diskutované koncepci sociálního bydlení. Thu, 02 Apr 2015 14:18:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/12-70/ Děkuji, jen stručně ... (Mons. Tomáš Holub) http://www.socialninauka.cz/rozhovor/dekuji-jen-strucne-mons-tomas-holub.html Čas na několik otázek si udělal generální sekretář ČBK, který se kromě výkonu své funkce angažuje například i ve vedení křesťanských kurzů pro mládež JUMP, hojně přednáší, podílí se na meditačních kurzech pro mládež a manžele, pastoračně doprovází a je za katolickou církev možná tou nejviditelnější mediální postavou u nás. Mon, 23 Mar 2015 19:31:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/2-68/ Seminář politicko-sociální sekce http://www.socialninauka.cz/stalo-se/rok-2015/seminar-politicko-socialni-sekce.html Dne 20.3.2015 proběhl seminář politicko-sociální sekce na aktuální téma nábožensky a nacionalisticky motivovaného násilí. Mon, 23 Mar 2015 18:33:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/124-67/ Sociální učení církve v Indii? (Roman Míčka) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2015/socialni-uceni-cirkve-v-indii-roman-micka.html V indickém rámci působící křesťanství není sice dominantní silou, ale kreativní minoritou, která je povolána aktivně přispět k hájení hodnoty člověka, rovnosti lidí a jejich důstojných životních podmínek. Mnohé již bylo vykonáno, ale indičtí křesťané zdá se čelí stále novým výzvám v poněkud složitější situaci. Tue, 10 Mar 2015 19:34:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/121-66/ Opravdu víme, co je ekologie? (Josef Plocek) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2015/opravdu-vime-co-je-ekologie-josef-plocek.html Přestože jsem se s tímto pojmem setkával po dlouhá léta v různých článcích a novinách, nikdy jsem nezjistil, co přesně tato nauka znamená. Zlobil jsem se na svou neznalost a nedostatečnost poznání i na autory defektních článků. Mon, 02 Mar 2015 20:19:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/121-65/ Recenze na "Farnost sv. Prekéra" (Luděk Rychetník) http://www.socialninauka.cz/texty/texty-rok-2015/recenze-na-farnost-sv-prekera-ludek-rychetnik.html "Farnost sv. Prekéra" je ironický název pro všechny nezaměstnané a polozaměstnané, ty, kteří jsou odkázáni na nejistou a špatně placenou, "prekérní" práci. Jejich počet vykazuje rostoucí trend již od devadesátých let. Autorova argumentace je následující ... Wed, 25 Feb 2015 18:10:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/123-64/ Nad synodou s nadějí (Jindřich Šrajer) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2015/nad-synodou-s-nadeji-jindrich-srajer.html Mimořádná biskupská synoda o rodině vyvolává diskuse a polemiky, navozuje očekávání i obavy včetně zvýšeného až bezprecedentního zájmu médií. Jde o zásadní téma současnosti. Jak odpovědět na palčivé a stále naléhavější problémy rodin? Mon, 23 Feb 2015 20:23:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/121-62/ "Vládněte nad rybami moře" (Josef Rajchard) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2015/vladnete-nad-rybami-more-josef-rajchard.html „Vládněte nad rybami moře, nad ptáky a nad všemi živočichy země“. (Gn 1,28b) Tento příkaz Stvořitele bývá nepochopen ze strany mnohých, včetně některých křesťanů. Setkáváme se s názorem, že křesťanství zavinilo devastaci životního prostředí, přírody. Fri, 20 Feb 2015 06:18:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/121-61/ Co je ekologie? (Josef Rajchard) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2015/co-je-ekologie-josef-rajchard.html Osvětlení pojmu „ekologie“ vzhledem k jeho často zkreslenému chápání ze strany novinářů, politiků a jimi ovlivněné veřejnosti a rovněž vzhledem k názvu naší odborné „ekologické sekce“. Thu, 19 Feb 2015 17:50:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/121-60/ Seminář ekologické sekce http://www.socialninauka.cz/stalo-se/rok-2015/seminar-ekologicke-sekce.html Dne 13.2.2015 proběhl seminář ekologické sekce na dlouhodobě závažné téma udržitelného rozvoje, propojující aspekty environmentální, ekonomické a sociální. Mon, 16 Feb 2015 19:21:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/124-59/ Hovoří se dnes o rodině moc či málo? (Marie Oujezdská) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2015/hovori-se-dnes-o-rodine-moc-ci-malo-marie-oujezdska.html Slyšíme o hledání pěstounských rodin, o rodinách uprchlíků, o dětech, kterým stát bude přispívat na obědy... Na rodinné poměry se ale třeba zaměstnavatelé ptát nesmějí ... Rodina se totiž stává tématem jako sociální problém ... Mon, 02 Feb 2015 07:29:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/121-56/ Papež František a Pán světa (Roman Míčka) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2015/papez-frantisek-a-pan-sveta-roman-micka.html ... aneb Doporučená četba papeže Františka. Už jste uposlechli výzvy papeže Františka a přečetli si Bensonova Pána světa? Že nevíte, o čem je řeč? ... Nevzpomínám si, že by v poslední době papež doporučoval k četbě nějakou beletristickou knihu ... Fri, 30 Jan 2015 19:19:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/121-55/ Jak rozumět sociální spravedlnosti dnes? (Luděk Rychetník) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2015/jak-rozumet-socialni-spravedlnosti-dnes-ludek-rychetnik.html Vládne v naší společnosti spravedlnost? A je naše společnost sociálně spravedlivá? Dvě otázky, které spolu úzce souvisejí ... Thu, 22 Jan 2015 19:45:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/121-27/ Sociálně-tržní hospodářství - sborník z Mezinárodního semináře Lidice http://www.socialninauka.cz/texty/texty-rok-2015/socialne-trzni-hospodarstvi-sbornik-z-mezinarodniho-seminare-lidice.html V červnu minulého roku proběhl v Lidicích seminář českých a německých ekonomů na téma sociálně tržního hospodářství. Příspěvky ve sborníku přinášejí kritickou reflexi polistopadového vývoje u nás a analyzují možné trendy dalšího vývoje; sborník je dvojjazyčný. Thu, 22 Jan 2015 19:18:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/123-26/ "The Parish of St Precarius" (Geert van Istendael) http://www.socialninauka.cz/english/texts-articles-comments/the-parish-of-st-precarius-geert-van-istendael.html Lecture: the author presents his book Thu, 04 Dec 2014 18:33:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/126-57/ Proběhla prezentace knihy http://www.socialninauka.cz/stalo-se/rok-2014/probehla-prezentace-knihy.html Dne 3.12. (TF JU v Č. Budějovicích) a 4.12. 2014 (sakristie sv. Salvátora v Praze) proběhla prezentace knihy "Farnost sv. Prekéra", podtitul "Hospodářská a ekonomická krize – příčiny, souvislosti, důsledky" V rámci činnosti SO ČBK byla původní autorská přednáška (Geert van Istendael) přeložena (Lucie Kolářová) a opatřena komentáři (Jakub Jinek, Jindřich Šrajer, Roman Míčka) a v této podobě vyšla v Nakladatelství Lidové noviny v listopadu tohoto roku. Kniha je zamýšlena jako vklad do pestrého diskuzního fóra různorodých přístupů k problematice sociální spravedlnosti dnes. Thu, 04 Dec 2014 18:24:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/28-29/ Nakládání s odpady v kostce (Jana Vacíková) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2014/nakladani-s-odpady-v-kostce-jana-vacikova.html Tue, 02 Dec 2014 11:49:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/26-24/ Pracovní setkání http://www.socialninauka.cz/stalo-se/rok-2014/pracovni-setkani-1.html Dne 21. 11. 2014 proběhlo v Praze závěrečné pracovní setkání SO ČBK za rok 2014. Charakter pracovní schůzky byl diskuzní, bilanční, s výhledem do příštího roku. Na pořadu bylo zhodnocení stávajícího roku, schválení pracovního plánu a harmonogramu na další rok a stanovení metodiky vytváření stanovisek. Fri, 21 Nov 2014 07:43:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/28-52/ K omezování zemědělského podnikání v ČR http://www.socialninauka.cz/stanoviska/k-omezovani-zemedelskeho-podnikani-v-cr.html Ekologická sekce SO ČBK upozorňuje na rizika omezování zemědělského podnikání a produkce v ČR v důsledku ekonomického diktátu „neviditelné“ ruky trhu: nepříznivé ekologické dopady a závažné důsledky ve sféře sociální. Tue, 28 Oct 2014 15:03:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/12-1/ K zákonu o "dětské skupině" http://www.socialninauka.cz/stanoviska/k-zakonu-o-detske-skupine.html ... v situaci před hlasováním poslanců o zákonu o dětské skupině, který má být definitivně schválen. Proti zákonu přitom vystupuje řada organizací, které upozorňují na krajně nepříznivé důsledky této normy. Zákon nejprve vrátil senát a po přehlasování sněmovnou jej vetoval i prezident... Mon, 27 Oct 2014 06:59:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/12-51/ Mezi "genem sobectví" a "Zákonem lásky" (Lubomír Mlčoch) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2014/mezi-genem-sobectvi-a-zakonem-lasky-lubomir-mlcoch.html Tue, 21 Oct 2014 06:54:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/26-50/ Neue Herausforderungen für soziale Gerechtigkeit - Europäisierung und Globalisierung (Gerhard Kruip) http://www.socialninauka.cz/deutsch/texte-artikel-kommentare/neue-herausforderungen-fur-soziale-gerechtigkeit-europaisierung-und-globalisierung-gerhard-kruip.html Vorlesung des eingeladenen deutschen Professoren Kruip in Prag. Thu, 09 Oct 2014 08:48:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/128-54/ Veřejná přednáška prof. Kruipa http://www.socialninauka.cz/stalo-se/rok-2014/verejna-prednaska-prof-kruipa.html Dne 9.10. proběhla v Městské knihovně v Praze 1 přednáška profesora Gerharda Kruipa, sociálního etika a t.č. děkana na Univerzitě J. Gutenberga v Mohuči, který přijal pozvání SO ČBK. Přednáška se týkala tématu sociální spravedlnosti, kterou pan profesor představil ne už jako záležitost národních států, nýbrž zasazenou v kontextu procesů europeizace a globalizace. Z jeho důrazu na současnou mezinárodní a globální rovinu dané problematiky vyplynuly důsledky a otázky. Jak se proměňuje naše stávající představa o sociální spravedlnosti? Je opravdu jasné, na co přesně mají všichni lidé nárok? Znamená sociální spravedlnost rovnost, anebo jaká míra nerovnosti je ještě ospravedlnitelná? ... viz níže text přednášky Thu, 09 Oct 2014 07:50:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/28-53/ Odborný seminář politicko-sociální sekce/pracovní setkání http://www.socialninauka.cz/stalo-se/rok-2014/odborny-seminar-politicko-socialni-sekce-pracovni-setkani.html V pátek, 12.9., proběhl v zasedací místnosti ČBK odborný seminář SO na téma "Lichva". J. Šrajer uvedl téma z pozice SUC (Sociálního učení církve): lichva souvisí s tou podobou chudoby, která je zlem (důsledek útisku apod.), Kompendium SNC: lichva jako morálně nepřijatelná (čl. 341). Po tematickém referátu následovala diskuze členů SO. Thu, 11 Sep 2014 22:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/28-37/ Je dostatek potravin a vody záležitostí zemědělců? (Josef Rajchard) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2014/je-dostatek-potravin-a-vody-zalezitosti-zemedelcu-josef-rajchard.html Tue, 09 Sep 2014 06:51:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/26-49/ Pensions - the Need for a New Philosophy (Stuart Nicolson) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2014/pensions-the-need-for-a-new-philosophy-stuart-nicolson.html The issue of pensions is becoming an increasingly important and newsworthy matter. Wed, 30 Jul 2014 06:49:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/26-48/ Pensions - the Need for a New Philosophy (Stuart Nicolson) http://www.socialninauka.cz/english/texts-articles-comments/pensions-the-need-for-a-new-philosophy-stuart-nicolson.html The issue of pensions is becoming an increasingly important and newsworthy matter. Wed, 30 Jul 2014 06:49:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/126-48/ Pane biskupe, ještě 3 otázky, prosím... (Václav Malý) http://www.socialninauka.cz/rozhovor/pane-biskupe-jeste-3-otazky-prosim-vaclav-maly.html Vyjádření mons. Václava Malého k bezdomovectví zřetelně ukázalo, že pan biskup nevnímá daný jev primárně jako "technicky řešitelnou problematiku", nýbrž jako bídu, úpadek, smutek a beznaděj konkrétních lidí. Odpovědi na následující otázky k tématu tento postoj dokreslují. Mon, 30 Jun 2014 22:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/2-6/ Bedomovectví ohrožuje tisíce lidí a jejich počet roste (Václav Malý) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2014/bedomovectvi-ohrozuje-tisice-lidi-a-jejich-pocet-roste-vaclav-maly.html Sat, 07 Jun 2014 06:41:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/26-47/ Odborný seminář politicko-sociální sekce http://www.socialninauka.cz/stalo-se/rok-2014/odborny-seminar-politicko-socialni-sekce.html Proběhl seminář na téma "Důchodový systém a mezigenerační konflikt". Motto: „Státy jsou povolány zavádět politiku, prosazující centrální postavení a integritu rodiny, jež je založena na manželství mezi mužem a ženou, první a životodárné buňce společnosti, a starat se o její ekonomické a finanční problémy s ohledem na její vztahovou podstatu.“ (Caritas in veritate, čl. 44) Thu, 15 May 2014 22:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/28-36/ Církev a stát v kooperativním modelu (Jindřich Šrajer) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2014/cirkev-a-stat-v-kooperativnim-modelu-jindrich-srajer.html Tue, 13 May 2014 06:37:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/26-46/ Láska ve vědě je prý sprosté slovo (Lubomír Mlčoch) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2014/laska-ve-vede-je-pry-sproste-slovo-lubomir-mlcoch.html ... komentář k jednomu návrhu OECD ... Mon, 24 Mar 2014 06:34:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/26-45/ Jak může přispět farnost k podpoře zaměstnanosti (Helena Štěpánová) http://www.socialninauka.cz/texty/texty-rok-2014/jak-muze-prispet-farnost-k-podpore-zamestnanosti-helena-stepanova.html Od r. 2013 se naše farnost zapojila do státní podpory zaměstnanosti (vycházející především ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a z Vyhlášky MPSV č. 518/2004 Sb., o zaměstnanosti). Deklaruje se zde mj., že právo na zaměstnání je jedním ze základních práv občana. Fri, 14 Mar 2014 09:17:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/122-4/ Odborný seminář ekonomické sekce http://www.socialninauka.cz/stalo-se/rok-2014/odborny-seminar-ekonomicke-sekce.html Proběhl seminář na téma "Nezaměstnanost a rodina". Motto: „Snížení počtu narozených dětí někdy i pod hranici takzvané „prosté reprodukce“ způsobuje krizi systému sociálního zabezpečení, zvyšuje jeho náklady, vede k snižování uložených úspor, a tím i finančních zdrojů nezbytných pro investice, omezuje možnost disponovat kvalifikovanými pracovními silami, a tak ubývá „mozků“, z nichž může národ čerpat pro své potřeby. Málo, někdy i velmi málo početným rodinám hrozí nebezpečí ochuzení sociálních vztahů a neschopnost zajistit účinné formy solidarity. Tyto situace jsou příznakem slabé důvěry v budoucnost a znamením morální únavy. … V tomto ohledu jsou státy povolány zavádět politiku, prosazující centrální postavení a integritu rodiny, jež je založena na manželství mezi mužem a ženou, první a životodárné buňce společnosti, a starat se o její ekonomické a finanční problémy s ohledem na její vztahovou podstatu.“ Caritas in veritate, čl 44 Thu, 13 Mar 2014 22:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/28-35/ Dopis na Ukrajinu http://www.socialninauka.cz/stanoviska/dopis-na-ukrajinu.html Wed, 05 Mar 2014 08:42:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/12-2/ Sociální aspekty devastace lesů (Josef Rajchard) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2014/socialni-aspekty-devastace-lesu-josef-rajchard.html Fri, 28 Feb 2014 06:32:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/26-44/ Křest knihy Lubomíra Mlčocha http://www.socialninauka.cz/stalo-se/rok-2014/krest-knihy-lubomira-mlcocha.html V únoru 2014 proběhl křest knihy "Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot". Slavnostního aktu se zúčastnili významní hosté. Mon, 24 Feb 2014 22:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/28-34/ Zabezpečení dostatku potravin a dalších zdrojů (Josef Rajchard) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2014/zabezpeceni-dostatku-potravin-a-dalsich-zdroju-josef-rajchard.html Fri, 14 Feb 2014 06:28:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/26-43/ Odborný seminář ekologické sekce http://www.socialninauka.cz/stalo-se/rok-2014/odborny-seminar-ekologicke-sekce.html Seminář byl zaměřen na téma "Venkov, zemědělství a přidružené obory: enviromentální a sociální aspekty". Přednášející se nad aktuálními otázkami (současná zemědělská politika, ekonomické akcenty v zemědělství, postavení ekologie a ochrany přírody v dnešní společnosti, ...) zamýšleli kriticky a vzhledem k jejich sociálnímu kontextu. Thu, 13 Feb 2014 22:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/28-33/ K encyklice Lumen fidei (Pavel Mareš) http://www.socialninauka.cz/texty/texty-rok-2014/k-encyklice-lumen-fidei-pavel-mares.html Světlo víry pro budování společnosti naplněné nadějí. <br />Na svátek apoštolů Petra a Pavla r. 2013 podepsal a 5. července 2013 slavnostně vyhlásil papež František encykliku (veřejný list) Lumen fidei („Světlo víry“). Wed, 12 Feb 2014 09:21:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/122-5/ Problematika českého venkova a zemědělství (Josef Rajchard) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2014/problematika-ceskeho-venkova-a-zemedelstvi-josef-rajchard.html Fri, 07 Feb 2014 06:26:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/26-42/ Malá restituční glosa (Jindřich Šrajer) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2014/mala-restitucni-glosa-jindrich-srajer.html Thu, 06 Feb 2014 06:24:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/26-41/ Křesťan ve vztahu k církvi a státu (Jakub Jinek) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2014/krestan-ve-vztahu-k-cirkvi-a-statu-jakub-jinek.html Sat, 01 Feb 2014 06:22:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/26-40/ Velmi slabá rodinná politika vznikající koaliční vlády ČSSD+ANO+KDU-ČSL (Roman Míčka) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2014/velmi-slaba-rodinna-politika-vznikajici-koalicni-vlady-cssdanokdu-csl-roman-micka.html Tue, 28 Jan 2014 06:19:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/26-39/ Pracovní setkání http://www.socialninauka.cz/stalo-se/rok-2013/pracovni-setkani.html V pátek 22.11. se konalo v Praze (ČBK) závěrečné pracovní setkání SO roku 2013. Na programu bylo zhodnocení prvního roku práce skupiny v tříletého projektu a předložení plánu na příští rok, včetně schválení harmonogramu. Thu, 21 Nov 2013 22:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/27-32/ Panelový diskuzní večer http://www.socialninauka.cz/stalo-se/rok-2013/panelovy-diskuzni-vecer.html Dne 17.10.2013 zorganizovala SO ČBK v emauzském refektáři panelový diskuzní večer na téma, jemuž se dlouhodobě věnuje: sociální spravedlnost. Hosty a řečníky večera byli Ing. L. Rychetník, CSc.; Prof. PhDr. M. Potůček, CSc.MSc.; JUDr. E. Wagnerová, Ph.D; Prof. Dr. M. Novák a JUDr. K. Šimáčková, Ph.D. Thu, 17 Oct 2013 16:00:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/27-31/ Hospodářská a ekonomická krize: poučení a otázky (Luděk Rychetník) http://www.socialninauka.cz/archiv/clanky-rok-2013/hospodarska-a-ekonomicka-krize-pouceni-a-otazky-ludek-rychetnik.html Sat, 05 Oct 2013 06:11:00 GMT http://www.socialninauka.cz/rss/25-38/