V pátek 18. září 2020 proběhlo online formou pracovní setkání SO ČBK.

 

K nejdůležitějším bodům programu: 

  • stručná zpráva o činnosti odborných grémií
  • projednání plánu na přípravu konference v r. 2021
  • projednání koncepce plánované publikace v r. 2021
  • inovace stávajících webových stránek.

Bylo připojeno: 15 aktivních účastníků.

Zápis: interní stránka webu (Texty → Interní informace).