Rok 2015

Pamětní medaile za šíření SUC

7.12.2015

Pamětní medaile za šíření SUC
Ocenění ČBK - Pamětní medaili za zásluhy o šíření sociálního učení církve - obdrželi v r. 2015 dva členové skupiny: Ludkovi Rychetníkovi byla předána arcibiskupem Graubnerem u příležitosti zahájení konference hnutí Křesťan a práce na Velehradě dne 11. září 2015. Josefa Plocka navštívil kardinál Dominik Duka dne 7. října 2015 a předal mu medaili osobně u něho doma, na Malé Straně. více

Proběhla konference

4.12.2015

Proběhla konference
Ve dnech 27. - 28. listopadu 2015 probíhala v historické budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích konference k 50. výročí pastorální konstituce Gaudium et spes II. vatikánského koncilu. Konferenci organizovala Teologická fakulta JU ve spolupráci s Pracovní skupinou pro sociální otázky při ČBK a českobudějovickým biskupstvím. více

Proběhlo pracovní setkání

23.11.2015

Proběhlo pracovní setkání
Poslední pracovní setkání SO ČBK v r. 2015 bylo setkáním bilančním (konec tříletého projektu), na němž se projednávalo i další směřování pracovní skupiny. Někteří členové prezentovali zajímavé příspěvky o připravované publikaci, o účasti na světovém setkání rodin, či příspěvek a zamyšlení nad soudobou literaturou k přelomovým událostem a jevům současnosti. více

Zářijový seminář politicko-sociální sekce

3.9.2015

Zářijový seminář politicko-sociální sekce
Dne 25.9. proběhl odborný seminář na téma Sociální práce a (rodinná) sociální politika. Zúčastnili se i pozvaní hosté z vybraných institucí. více

Seminář ekonomické sekce

16.5.2015

Seminář ekonomické sekce
Dne 15.5.2015 proběhl seminář ekonomické sekce, věnovaný analýze postojů současného papeže Františka z hlediska ekonomického. více

Seminář politicko-sociální sekce

23.3.2015

Seminář politicko-sociální sekce
Dne 20.3.2015 proběhl seminář politicko-sociální sekce na aktuální téma nábožensky a nacionalisticky motivovaného násilí. více

Seminář ekologické sekce

16.2.2015

Seminář ekologické sekce
Dne 13.2.2015 proběhl seminář ekologické sekce na dlouhodobě závažné téma udržitelného rozvoje, propojující aspekty environmentální, ekonomické a sociální. více