Stanoviska

Hlavní stránka > Stanoviska

Výzva ekologické sekce

27.3.2019

Výzva ekologické sekce
Ekologická sekce Pracovní skupiny pro sociální otázky při České biskupské konferenci (https://www.socialninauka.cz/o-nas/ekologicka-sekce/) plně podporuje petici ministru zemědělství České republiky „Vraťme život do krajiny“, kterou iniciovala Česká společnost ornitologická a Českomoravská myslivecká jednota. Text petice (https://www.birdlife.cz/petice-za-krajinu/) považujeme za velmi závažný a s jeho smyslem se ztotožňujeme. více

Budeme regulovat audiovizuální mediální služby? (Jiří Šenkýř)

21.1.2019

Budeme regulovat audiovizuální mediální služby? (Jiří Šenkýř)
V tomto článku chci informovat o podstatných změnách legislativy, které se týkají regulace médií. Uvažované opatření upravuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018 (viz Úřední věstník Evropské unie L 303/69). Co přináší novela Směrnice o audiovizuálních mediálních službách? více

K otázce násilí páchaného na ženách: dvě řešení problému? (Jiří Šenkýř)

20.12.2018

K otázce násilí páchaného na ženách: dvě řešení problému? (Jiří Šenkýř)
V krátkém zamyšlení nad otázkou násilí páchaného na ženách Jiří Šenkýř představuje jako "řešení" myšlenky papežské exhortace Amoris laetitia zejména z článku 54. Vedle toho - vlastně jen tak letmo - zmiňuje druhé "řešení" takzvané Istanbulské úmluvy. Nestaví je nutně do protikladu ani nepřichází s nějakým kategorickým stanoviskem. Zato však - a možná především - apeluje do vlastních řad... více

Umíráme na následky znečištění životního prostředí (J. Rajchard)

12.11.2018

Umíráme na následky znečištění životního prostředí (J. Rajchard)
Na základě četných odborných výzkumů z nejrůznějších vědních oborů se ukazuje, že na následky znečištění životního prostředí umírá na světě víc lidí než při válkách, přírodních katastrofách a epidemiích. V nedávné době citovala některá naše média zprávu z prestižního lékařského časopisu The Lancet. Jaké jsou výsledky této zprávy a co z ní vyplývá? více

Jaká je etika správce církevního majetku? (Jiří Šenkýř)

26.10.2018

Jaká je etika správce církevního majetku? (Jiří Šenkýř)
Zásady, které charakterizují, co pro správce církevního majetku znamená etické smýšlení a jednání, připravil Jiří Šenkýř podle stejnojmenného článku, jehož autorem je Carlo Redaelli. Článek vyšel v časopise Adnotatio iurisprudentiae (1–2/2017), vydávaném periodicky Akademií kanonického práva v Brně spolu s Diecézním církevním soudem brněnské diecéze. více

Desatero pro lékaře, patero pro pacienta (Lubomír Mlčoch)

15.10.2018

Desatero pro lékaře, patero pro pacienta (Lubomír Mlčoch)
Na závěr svého příspěvku na říjnové konferenci k hospicové péči přednesl prof. Mlčoch zásady pro lékaře i pacienta: Desatero pro lékaře a Patero pro pacienta. Ve skutečnosti je sestavil již před devíti lety, v souvislosti s jednou z politických snah o reformu zdravotnictví. Jako nadčasové se však tyto zásady ukazují teprve tváří v tvář tématu dobrého umírání. více

Několik poznámek k Istanbulské úmluvě (Jiří Šenkýř)

25.6.2018

Několik poznámek k Istanbulské úmluvě (Jiří Šenkýř)
Istanbulská úmluva je nejobsáhlejší mezinárodní dohodou, která se jako nástroj mezinárodního práva stává pro signatářský stát závaznou na poli veřejného mezinárodního práva (hard law). Je založena na předpokladu, že násilí páchané na ženách je formou genderově podmíněného násilí. Toto násilí vůči ženám považuje za porušení lidských práv a formu diskriminace. více

Podněty z víkendového výjezdu SO ČBK

20.6.2017

Podněty z víkendového výjezdu SO ČBK
Víkendový výjezd byl letos naplánován do Českého Krumlova, do tamního nově otevřeného studijního centra. Politici města dali najevo, že kromě tvrdého komerčního turismu chtějí podpořit alternativu: totiž návštěvníky, kteří se sice také budou kochat krásným prostředím a procházet po místech, kde naši předkové zanechali zřetelnou stopu, avšak zároveň se, byť nakrátko, zařadí do běžného rytmu města... více

K právní ochraně dětí (v návrhu novely občanského zákoníku)

17.10.2016

K právní ochraně dětí (v návrhu novely občanského zákoníku)
Pracovní skupina pro sociální otázky (SO ČBK) je znepokojena některými pozměňovacími návrhy, které byly předloženy v rámci projednávání novely občanského zákoníku (tisk 642). O této novele by měla Poslanecká sněmovna hlasovat ve třetím čtení po 18. říjnu 2016. více

Mediální podněty z víkendového semináře SO ČBK v Hejnicích

11.10.2016

Mediální podněty z víkendového semináře SO ČBK v Hejnicích
Pracovní skupina pro sociální otázky (SO ČBK) uskutečnila začátkem října víkendový výjezd v bývalém klášterním komplexu v severočeských Hejnicích. Cíl byl rovnou několikanásobný: vzdělávací aktivity, duchovní posila, prožitek mezilidské sounáležitosti, relaxační pobyt v pěkné přírodě. více

Ochrana životního prostředí

29.7.2016

Ochrana životního prostředí
Ochrana životního prostředí se člení podle jednotlivých složek a řeší ji tudíž několik ministerstev najednou. Udržet si celkový pohled na problematiku je v této situaci obtížné - zvlášť když právní předpisy nejsou vypracovávány s ohledem na to, že jednotlivé složky životního prostředí se ovlivňují. více