Členové SO ČBK vítají zákon schválený senátem jako opatření nastolující větší míru relativní spravedlnosti. Zákon reaguje na problematiku nevhodně nastavených transferů v oblasti rodinné a sociální politiky.

 

Senát ve středu 6. dubna schválil návrh zákona, kterým dochází k navyšování daňových slev na děti. Za rok 2016 tak rodina se třemi dětmi na daních zaplatí až o 11 tisíc Kč méně než za rok 2014. Vzhledem k demografickému vývoji většiny evropských států, který je charakteristický poklesem porodnosti, odkládáním prvního početí a stárnutím populace, představuje koncepční prorodinná politika jednu z mála možností, jak dopady tohoto vývoje mírnit. Přestože obvyklé nástroje nemohou zásadněji měnit rozhodnutí lidi mít či nemít děti, mohou ovlivnit výsledný počet dětí a především načasování. Důležité přitom nejsou pouze hodnoty porodnosti, ale především co nejvyšší podíl generace participující na společenském životě, včetně generování hodnot. Z tohoto pohledu se forma daňových slev jeví jako nejvhodnější nástroj, kdy jsou odměňováni především zaměstnaní rodiče, kteří pravděpodobně vychovají další produktivní generaci. Zároveň vítáme zvyšování progrese daňových slev s rostoucím počtem dětí, protože vyšší počet dětí představuje značnou finanční zátěž nejen na přímé finanční výdaje, ale také na péči rodičů, kteří díky delší výchově dětí mají omezené možnosti budování pracovní kariéry a tím i nižší rodinné příjmy.

V této oblasti proto vítáme podporu vlády prorodinné politice.

SO ČBK