Členové SO ČBK vítají zákon připravený Ministerstvem financí, který reaguje na některé neférové praktiky, k nimž v praxi dochází v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů. Zákon vnímají jako posilu postavení spotřebitele a celkově principu odpovědného úvěrování.

 

 

 

SO ČBK vítá vládou ČR předkládaný zákon o úvěru pro spotřebitele. Podle ní jde po mnoha letech o první rozumný návrh regulace složitého úvěrového trhu. SO ČBK je přesvědčena, že do sněmovny předkládaný zákon přináší ,revoluci‘ do nebankovních půjček a eliminaci dosud neutěšené praxe, při které docházelo k systematickému ožebračování těch nejslabších, lidí nevzdělaných a  důvěřivých.

„Jak regulace finančního sektoru, která poskytuje nejslabším subjektům záruky a zabraňuje skandálním spekulacím, tak pokusy o nové formy financování, určené přednostně k podpoře rozvojových programů, jsou pozitivní zkušenosti, které je třeba prohloubit, podporovat a spolu s tím apelovat na vlastní odpovědnost střadatele. Dále je třeba posílit a zdokonalit zkušenost mikrofinancování (…). Je to tím naléhavější v dnešní době, kdy finanční problémy mohou dramaticky dolehnout na řadu nejzranitelnějších skupin obyvatelstva, které je třeba ochránit před nebezpečím lichvy a ztrátou naděje. Nejslabší subjekty je třeba naučit bránit se lichvě.“

                                                                                                 [Benedikt XVI.  Caritas in veritate (2009), čl. 65] 

Podle SO ČBK vládou předkládaný zákon:

  • přinese výraznou redukci počtu subjektů poskytujících nebankovní úvěry. Zatímco dnes jsou těchto subjektů řádově stovky, dle expertních odhadů licenci získají řádově desítky poskytovatelů úvěru. Snížení počtu je přitom základní podmínkou pro efektivní fungování regulace a dohledu ze strany ČNB;
  • přinese zásadní změnu v regulaci sankcí. Zatímco cena regulována taxativně nebude, sankce ano. Věřitel nebude moci po klientovi požadovat více než 0,1 % z dlužné částky denně, maximálně sankce mohou dosáhnout 70% jistiny úvěru a zároveň to nesmí být více než 200.000 Kč. Dnes jsou přitom běžné denní sankce kolem 5 % jistiny. Tato změna je zcela zásadní.

K tomu, aby připravovaná regulace splnila vytyčený cíl, je však podle SO ČBK potřeba ještě dvou podstatných změn:

  • zavedení sankcí pro nelicencované subjekty. Návrh totiž počítá se širokým spektrem sankcí pro licencované subjekty, které budou porušovat podmínky zákona, ale těm, kteří budou půjčovat peníze bez licence, žádné sankce nehrozí. Pouze nebudou moci vymáhat úrok. To však bude snadno obcházeno tím, že smlouva o úvěru bude uzavřena například na 100 tisíc, ale vyplaceno reálně bude jen 70 tisíc. Úrok tak společnost pouze alokuje na začátek kontraktu a nikoli na konec;
  • zákaz rozhodčích doložek ve spotřebitelských vztazích. To je však gesce Ministerstva spravedlnosti, které již v této věci podniká potřebné kroky. Bez této změny bude spravedlnost nadále privatizována.

SO ČBK věří, že vládou předkládaný zákon o úvěru pro spotřebitele nalezne patřičnou podporu v obou komorách Parlamentu ČR a jeho aplikace bude eliminovat dosud neutěšenou praxi, při které docházelo k systematickému ožebračování těch nejslabších, lidí nevzdělaných a důvěřivých.

                                                                                                                                                                             Za skupinu SO ČBK

                                                                                                                                                          doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol., vedoucí