Členové SO ČBK vyjadřují znepokojení nad tragickými událostmi, ke kterým došlo z pátku 13.11. na sobotu 14.11. t.r. v Paříži. Teroristické činy hodnotí jako ohavné a nelidské, stojící přímo proti víře v milujícího Boha všech lidí. Členové skupiny vyslovují soustrast a solidaritu, vyzývají a apelují, především však stále věří a doufají ....

 

"Členové skupiny SO ČBK vyjadřují znepokojení nad tragickými událostmi, ke kterým došlo z pátku 13. 11. na sobotu 14. 11. t. r. v Paříži. Sérii teroristických útoků, jimž padly za oběť desítky lidí (a další desítky lidí byly zraněny), považují za ohavný zločin proti lidskosti, který je v zásadním rozporu s náboženským přesvědčením a cítěním věřících, vyznávajích jednoho, milujícího Boha, jenž je Bohem všech. Vyjadřují rovněž hlubokou soustrast a solidaritu pozůstalým obětí teroristických útoků a oceňují všechny, kteří jim jsou svou pomocí nablízku.

Členové skupiny rovněž apelují na politické představitele České republiky, aby ve spolupráci s jinými demokratickými zeměmi, zvláště v rámci EU, prosazovali taková opatření, která povedou ke zklidnění situace a posílení bezpečnosti lidí a budoucí eliminaci podobných útoků. Zároveň je a také média vyzývají k tomu, aby se na základě této tragické události nesnižovali k populistickým výrokům a krokům, jejichž cílem je rozdělovat společnost, budit v lidech strach a probouzet v nich nenávist vůči cizincům či jinověrcům, zvláště muslimům, kteří přicházejí do Evropy nebo v ní již žijí. Vyzýváme je k zodpovědnosti, která vyplývá z jejich postavení a společenského vlivu."

Za skupinu SO ČBK, doc. Jindřich Šrajer, Dr.theol., vedoucí 

(vyjádření SO ČBK není oficiálním vyjádřením ČBK)