Aktualizováno: Projednávání novely o exekučním zákoně na půdě PS bude pokračovat v pátek 16. 4.

 

Dnes (14.4.2021) se bude na plénu Sněmovny ve třetím čtení hlasovat o jednom z nejdůležitějších zákonů tohoto volebního období – novele exekučního řádu. Její podstatou je posun podoby exekucí z čistě soukromého byznysu v úřednější pojetí veřejné služby zahrnutím tří klíčových principů (1. koncentrace řízení neboli princip jeden dlužník – jeden exekutor; 2. nezávislost exekutora, kterého určuje soud; 3. teritorialita – řízení probíhá v kraji bydliště dlužníka).

Problematiku exekucí sledujeme v SO ČBK dlouhodobě (viz zde a zde) a upozorňujeme na to, že jejich stávající podoba je neúnosná, a to jak svými sociálně-ekonomickými dopady, kdy exekuce vážně poškozují nejen dlužníky, ale také jejich rodiny, zaměstnavatele a konečně i sociální a daňový systém státu, tak z hlediska etického, neboť společnost, která připouští legální byznys s chudobou na úkor těch nejzranitelnějších, se nemůže považovat za spravedlivou a legitimní. Vzhledem k rozsahu tohoto problému, který dnes už zasahuje takřka každou rodinu (4,3 mil. exekucí, z toho 2,5 mil. prakticky nevymahatelných; dlužníků je 720 tis.) je dosti nepochopitelné, že se k jeho řešení dosud nenašla dostatečná politická podpora. Přestože přijetí novely exekučního řádu je závazek programového prohlášení vlády, trvá její projednávání již déle než dva roky a soudě podle výsledků hlasování ve výborech reálně hrozí, že plénem nebude přijata, a že se tedy v tomto volebním období již neschválí.

            Podezření, že za tímto zdržováním jsou zájmy předsedy poslaneckého klubu ANO J. Faltýnka, se nyní až děsivě zhmotnilo ve  zveřejněných výňatcích z jeho diáře (viz zde). Ve světle těchto nových informací a s odvoláním na výše uvedené věcné důvody apelujeme na poslance, aby hlasovali pro přijetí novely a ukončili tak nestoudnou praxi masového dluhového nevolnictví ve prospěch několika vyvolených.