Na základě četných odborných výzkumů z nejrůznějších vědních oborů se ukazuje, že na následky znečištění životního prostředí umírá na světě víc lidí než při válkách, přírodních katastrofách a epidemiích. V nedávné době citovala některá naše média zprávu z prestižního lékařského časopisu The Lancet. Jaké jsou výsledky této zprávy a co z ní vyplývá?

 

 

Podle této studie každé šesté předčasné úmrtí ve světě v roce 2015, tedy asi 9 miliónů lidí, lze přičíst onemocnění v důsledku znečištění životního prostředí. Uvedené číslo je podle expertů pouze částečným odhadem skutečného počtu, který bude reálně ještě vyšší. Přesto je tento počet 1,5krát vyšší než počet úmrtí na následky kouření, 3x vyšší v porovnání s AIDS, tuberkulózou a malárií dohromady, 6x vyšší než počet úmrtí při haváriích v dopravě a 15x vyšší než počet úmrtí ve válkách. Byly též vyčísleny náklady spojené s úmrtím a nemocností z těchto příčin ve výši 4,6 biliónu dolarů (tj. cca 100 biliónů korun) ročně, což představuje 6,2 procenta světové ekonomiky.

Onemocněním a úmrtími následkem znečištění prostředí trpí především chudí obyvatelé zemí Asie a Afriky; nejhorší situace v tomto směru je v Indii, kde lze dopadům životního prostředí přičíst každou čtvrtou předčasnou smrt, tj. 2,5 miliónu lidí v hodnoceném roce 2015.

Uvedené skutečnosti bohužel nevyvolávají u veřejnosti takovou pozornost jako například úmrtí na některé infekční choroby nebo následkem přírodních katastrof. Měli by si je však uvědomit příliš ekonomicky uvažující činitelé, pro které jsou výrazy typu „ekologie“ či „ochrana životního prostředí“ téměř neslušnými slovy a argumentují nesmyslnou a fakticky nebezpečnou tezí, že na „ekologii si nejdříve musíme vydělat“.