Výzva ekologické sekce

Hlavní stránka > Stanoviska > Výzva ekologické sekce

27.3.2019

Výzva ekologické sekce Ekologická sekce Pracovní skupiny pro sociální otázky při České biskupské konferenci (https://www.socialninauka.cz/o-nas/ekologicka-sekce/) plně podporuje petici ministru zemědělství České republiky „Vraťme život do krajiny“, kterou iniciovala Česká společnost ornitologická a Českomoravská myslivecká jednota. Text petice (https://www.birdlife.cz/petice-za-krajinu/) považujeme za velmi závažný a s jeho smyslem se ztotožňujeme.

 

Ministerstvo zemědělství má v rukou opravdu účinnou páku k prosazení postupů, které povedou ke znovuoživení krajiny, a to jsou dotace. Do evropského zemědělství každoročně putuje 58 miliard €. Do určité míry pravidla přidělování těchto peněz určuje EP a do určité míry národní vláda, potažmo MZe. Určitě stojí zato nevyplácet podporu plošně na hektar bez ohledu na způsob, jak se na něm hospodaří. Smyslem petice „Vraťme život do krajiny“ je nastavit pravidla hospodaření na zemědělském půdním fondu tak, aby přestali být vzácností chocholouši, koroptve, motýli nebo zajíci.

Petici je možno podepsat elektronicky na výše uvedeném odkazu.

Ekologická sekce SO ČBK

 

 

Tisk   |   Poslat článek známému