V pátek 11. 12. 2020 představila Komise pro spravedlivé důchody (v čele s Danuší Nerudovou) spolu s MPSV návrh penzijní reformy. Problémy stávajícího systému, jež má reforma především řešit, jsou následující: nedocenění péče o výchovu dětí, stejný důchodový věk pro všechny profese včetně těch náročných, nedocenění pracujících důchodců, nízký důchod některých seniorů i přes celoživotní práci a rekordně dlouhá doba pojištění.

 

            Proto reforma počítá s následujícími základními změnami:

  • výchovné za péči o dítě:⁠ hlavní pečující rodič by získal k důchodu 500 korun, maximálně však 1 500 korun
  • zaměstnanci v náročných profesích by odcházeli do penze o rok dříve za každých odpracovaných deset let
  • zkrácení povinné doby pojištění z 35 na 25 let
  • základní důchod pro každého 10 000 Kč hrazený z tvz. nultého pilíře
  • podpora pracujících důchodců v podobě nižších daní
  • vytvoření důchodové kalkulačky, na níž si každý bude moci kdykoli spočítat, jaký je jeho nárok
  • zavedení vícezdrojového financování penzí

Na otázku, jak systém financovat, ministrině práce a sociálních věcí Jana Maláčová odpověděla, že bude zapotřebí reformu sladit s daňovou reformou. „Je třeba otevřít seriózní diskusi a je třeba nastartovat zdanění digitálních firem. Z příjmů kapitálového majetku se také neodvádí sociální pojištění. Je celá řada věcí, které je třeba diskutovat a otevřít,“ řekla.

 

Stanovisko SO ČBK 

S hlavními tezemi reformy předložené do meziresortního připomínkového řízení lze souhlasit, protože vycházejí z principu sociální spravedlnosti, důstojnosti a jedinečnosti člověka, který hájíme i my.

1.       Z hlediska sociální spravedlnosti i udržitelnosti systému je jednoznačně potřeba zvýšit zdanění kapitálu (nemovitostí, investic). Není možné, aby byl průběžný systém financován toliko ze zdanění práce, není pro to žádný spravedlivý důvod. Lidé vytvářejí celý život bohatství a ve stáři mají spravedlivý nárok na podíl na něm. Ten je jim v současné globalizované situaci nízkého zdanění kapitálu a vyvádění zisků do zahraničí a daňových rájů odepřen.

2.       Průběžný systém nelze nahradit dalšími pilíři. Spoření na důchod může fungovat toliko u nejbohatších vrstev společnosti, pro většinu lidí nemají tyto finanční nástroje žádný význam.

3.       Důchody nebudou nikdy vysoké, je potřeba myslet na ty nejslabší a nejpotřebnější. Je potřeba odmítnout jednorázové žebračenky – co nic nestojí, za nic nestojí. Jednorázových 5 000 Kč bohatí nepocítí a chudým nepomůže, jenom jim připomene, jak jsou chudí. Bohatá společnost, jako je ČR, musí mít dobrou a adresnou síť sociálních služeb, zejména terénních. Každý nechť stráví důchod doma, ne v domově důchodců. Terénní služby jsou levnější než pobytové.

4.       Je potřeba otevřít trh práce cizincům, aby se vyrovnaly slabší ročníky v produktivním věku. Společnost musí být otevřená a tolerantní. Je to nejen princip, který zastáváme, ale i ekonomická nutnost pro udržitelnost penzijního systému.

SO ČBK