Texty rok 2019

Hlavní stránka > Texty > Texty rok 2019

Příroda není Boží důl (Lucie Kolářová)

10.12.2019

Příroda není Boží důl (Lucie Kolářová)
- článek byl otištěn v časopise Setkání (biskupství českobudějovické, listopad 2019, ročník XXIX) více

Evropa na cestě k spravedlivé ekologické proměně (J. Jinek)

28.11.2019

Evropa na cestě k spravedlivé ekologické proměně (J. Jinek)
Ve dnech 20.–21. listopadu 2019 se v Bruselu konalo pracovní zasedání Sociální komise COMECE na téma ekologické transformace. Jde o téma navýsost aktuální, jež je intenzivně diskutováno v médiích a dnes již také tvoří významnou část agendy vlád zemí EU i nastupující Evropské komise. V povědomí většiny Evropanů figuruje jako věc krajní důležitosti a stalo se rovněž podnětem k občanské aktivizaci zejména mladých lidí. více

Česká ekonomika mezi centrálním plánováním a volným trhem (Lubomír Mlčoch)

25.11.2019

Česká ekonomika mezi centrálním plánováním a volným trhem (Lubomír Mlčoch)
Text je redakčně upraven. Původní nezkrácená verze textu byla proslovena na mezinárodní konferenci „Demokratická revoluce 1989 třicet let poté“ v Senátu Parlamentu, 6.–8. listopadu 2019. Organizátory konference byly: Ústav pro soudobé dějiny, ÚSTR a Akademie věd ČR. více

Voda pro Brno (Jiří Šenkýř)

19.11.2019

Voda pro Brno (Jiří Šenkýř)
- přednáška byla pronesena v Husově sboru v Brně-Tuřanech, říjen 2019 více

Férovost a poctivost jako ekonomické veličiny (Lubomír Mlčoch)

8.11.2019

Férovost a poctivost jako ekonomické veličiny (Lubomír Mlčoch)
Lubomír Mlčoch, někdejší profesor Fakulty sociálních věd UK, promluvil na téma "Férovost a poctivost v profesní přípravě volají po reformě ekonomie jako vědy" na letošním říjnovém semináři "Křesťan a práce" na Velehradě. Článek přinášíme s drobnými úpravami pro písemnou formu, obsahově v plném znění. více

Utvářet budoucnost práce (Jakub Jinek)

10.10.2019

Utvářet budoucnost práce (Jakub Jinek)
Doc. Jakub Jinek, Dr.phil., nominovaný člen Sociální komise COMECE v Bruselu za ČBK, shrnuje reflexi komise na téma budoucnosti práce: "Utváření současné digitální a ekologické transformace hospodářství se stává společnou výzvou pro evropskou politiku. Oba trendy promění svět práce, přičemž tato proměna se dotkne jak našeho chápání práce, tak pracovních podmínek v Evropě; bude vyžadovat politickou vůli a vizi pro utváření nového světa práce." více

Dobrodružství výchovy (Jiří Zajíc)

7.9.2019

Dobrodružství výchovy (Jiří Zajíc)
Článek původně napsán pro Perspektivy (příloha Katolického týdeníku). více