Strukturovaně Amoris laetitia

"AMORIS LAETITIA" - posynodální apoštolská exhortace papeže Františka (2016):

Obsah   zde
Úvod čl. 1-7 zde
1. kapitola: Ve světle slova čl. 8-30 zde
2. kapitola: Realita rodin a životní výzvy čl. 31-57 zde
3. kapitola: Pohled zaměřený k Ježíši: povolání rodiny čl. 58-88 zde
4. kapitola: Láska v manželství čl. 89-164  
  čl. 89-125 zde
  čl. 126-164 zde
5. kapitola: Láska, která se stává plodnou čl. 165-198 zde
6. kapitola: Některé pastorační perspektivy čl. 199-258  
  čl. 199-230 zde
  čl. 231-258 zde
7. kapitola: Posílit výchovu dětí čl. 259-290 zde
8. kapitola: Doprovázet, rozlišovat a integrovat lidskou slabost čl. 291-312 zde
9. kapitola: Manželská a rodinná spiritualita čl. 313-325 zde

Rozhovor

Věřím, že se probudíme včas (Bedřich Moldan)

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. se mnoho let zabývá odbornou problematikou i politikou životního prostředí. Historicky první ministr životního prostředí u nás (1990). Působil a působí v řadě veřejných funkcí:  od r. 1992  čelný představitel Centra pro otázky životního prostředí UK; 1998–2001 vyjednavač pro životní prostředí, vědu a vzdělávání v rámci delegace ČR pro vyjednávání o přistoupení k EU; předseda Komise OSN pro udržitelný rozvoj (2000–2001); od 1999 člen Vědecké rady Evropské environmentální agentury v Kodani, v letech 2002–2005 její předseda; 2004 jmenován členem Skupiny na vysoké úrovni pro Lisabonskou strategii, tzv. "Kokova skupina" v Bruselu.

Z nejposlednějších děl: Podmaněná planeta (2015); Civilizace na planetě Zemi (2018); Životní prostředí v globální perspektivě (2020).

Sledujte nás