Lidé

Vedoucí:

doc. Jindřich Šrajer, Dr.theol.

Administrátor:

Mgr. Lic. Vojtěch Kubiš

e-mail: info@socialninauka.cz; tel. +420 723 949 943

Výkonná rada

 • složení:  Jindřich Šrajer, Jakub Jinek, Petr Štica, Michal Opatrný, Lucie Kolářová

Členové

 • křesťanské ideové zázemí, ukotvenost v sociálním učení církve (SUC)
 • vlastní odborná profilace (v některé z oblastí pokrytých sekcemi SO)
 • (pravidelná a aktivní) účast na pracovních setkáních a interních akcích SO, aktivní tematická práce
 • (pravidlená a aktivní) účast na profilově odborných seminářích
 • účast na veřejných akcích pořádaných SO (veřejná přednáška, prezentace, ….)
 • zapojení do dalších aktivit SO (publikační činnost, webová komunikace, osvěta, …)
 • ochota reprezentovat SO na veřejnosti

Prof. RNDr. Hana Čížková, CSc.

Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D.

Ing. Otakar Hampl, Ph.D.​​

Doc. Jakub Jinek, Dr.phil.

Mgr. Lucie Kolářová, Dr.theol.

Mgr. Lic. Vojtěch Kubiš

Mgr. David Macek, M.A.

Ing. Mgr. Pavol Minárik, Ph.D.

Doc. Michal Opatrný, Dr.theol.

Doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.

Ing. Jiří Šenkýř

Doc. Jindřich Šrajer, Dr.theol.

ThLic. Petr Štica, Th.D.

Mgr. Jana Vacíková, Ph.D.

Ing. Boleslav Vraný, Ph.D.

PhDr. Tomáš Vyhnánek

Mgr. Jiří Zajíc

Emeritní členové:

PhDr. Jiří Vymazal, CSc.

Zasloužilí zemřelí členové:

Ing. Cyril Martinek (†2018)

JUDr. Josef Plocek (†2020)

Doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D. (†2019)

Ing. Luděk Rychetník, CSc. (†2017)

JUDR. Bedřich Vymětalík (†2018)

Spolupracovníci:

 • spolupráce a kooperace s SO
 • odborná erudice
 • připravenost poskytovat vlastní odbornou kvalifikovanost (podklady pro stanoviska, poradenství, …)
 • účast na aktivitách SO dle zájmu

Ing. Jan Hladký

Daniel Hůle

Mgr. Adam Křístek

Mgr. Vladimír Ledvina

Doc. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

Mgr. P. Michael Martinek, Th.D.

Mgr. Vojtěch Mašek, Ph.D.

PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D.

Stuart John Nicolson, M.A. 

PhDr. Ing. Marie Oujezdská

RNDr. David Pithart, CSc.

Ing. Ján Regenda, Ph.D.

PhDr. Marián Sekerák, Ph.D.

PhDr. Vojtěch Šimek, Th.D.

Ing. Helena Štěpánová, Ph.D.

Ing. Jaromír Talíř

Ing. Josef Veselý, CSc.

PhDr. Josef Zeman, CSc.

Sympatizanti:

 • podpora činnosti SO
 • jednorázové zapojení do činnosti SO dle vlastních možností
 • připravenost k užší spolupráci do budoucna

ThLic. Aleš Caha

Prof. RNDr. Ing. Vlasta Kroupová, CSc.

Bc. Vojtěch Kubiš

Pavel Mareš

Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

Martina Lydie Nicolson, M.A. 

RNDr. Karel Pelán, MBA

Mgr. Irena Vacková

Externí odborníci:

 • příležitostná odborná spolupráce
 • připravenost poskytnout na vyžádání odbornou expertizu

Prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.

Laura Haug, M.A.

Prof. Pavel Hošek, Th.D.

Mgr. Jakub Líčka

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.

Bc. Jakub Múčka

Mgr. Filip Outrata, Ph.D.

Rozhovor

Věřím, že se probudíme včas (Bedřich Moldan)

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. se mnoho let zabývá odbornou problematikou i politikou životního prostředí. Historicky první ministr životního prostředí u nás (1990). Působil a působí v řadě veřejných funkcí:  od r. 1992  čelný představitel Centra pro otázky životního prostředí UK; 1998–2001 vyjednavač pro životní prostředí, vědu a vzdělávání v rámci delegace ČR pro vyjednávání o přistoupení k EU; předseda Komise OSN pro udržitelný rozvoj (2000–2001); od 1999 člen Vědecké rady Evropské environmentální agentury v Kodani, v letech 2002–2005 její předseda; 2004 jmenován členem Skupiny na vysoké úrovni pro Lisabonskou strategii, tzv. "Kokova skupina" v Bruselu.

Z nejposlednějších děl: Podmaněná planeta (2015); Civilizace na planetě Zemi (2018); Životní prostředí v globální perspektivě (2020).

Sledujte nás