Téma roku: Sociální zodpovědnost

Rozhovor

Evropa může vycházet ze zkušeností dobrých příkladů (Petr Štica)

ThLic. Petr Štica, Th.D., teolog. Profesní zaměření: křesťanská sociální etika, politická etika, etika migrace. V současnosti je odborným asistentem na KTF v Münsteru (Institut für Christliche Sozialwissenschaften der Universität Münster); též členem Teologického vědeckého kolegia v Erfurtu. více >

Komentáře

Malé ohlédnutí za činností naší pracovní skupiny (květen)

Koncem května t.r. byl pro SO ČBK schválen tříletý projekt, podaný u Renovabis. Pracovní skupina pro sociální otázky tak může ve stávajícím režimu pokračovat ve své vzdělávací, publikační (autorské i překladatelské) a osvětové činnosti do konce kalendářního roku 2018. Děkujeme! více >

Stanoviska

Evropský sociální pilíř (Jakub Jinek)

V září roku 2015 představil předseda Evropské komise J.-C. Juncker novou politickou inicativu nazvanou Evropský sociální pilíř. Má se stát základem pro utváření společné sociální politiky, primárně určené pro země eurozóny, nicméně s možností přistoupení rovněž pro ostatní země EU. více >

Texty

Hlas a svědectví papeže Františka k imigraci (Jindřich Šrajer)

Po dlouhé měsíce dominuje ve sdělovacích prostředcích, v rodinných debatách, v rozhovorech s přáteli či ve veřejných diskusích problematika imigrace. Do Evropy, zvláště do její západní části, tj. do Německa, Francie, Nizozemska, Belgie, se valí statisíce uprchlíků z Blízkého východu a Afriky..... více >

Harmonogram

Víkendový výjezd SO ČBK(30.9.2016 - 2.10.2016)

Pracovní setkání SO ČBK(25.11.2016)

Anketa

Souhlasili byste s výrazně kratší, resp. flexibilní zákonnou pracovní dobou?

50% (6)

33% (4)

8% (1)

8% (1)

Publikace

Gaudium et spes padesát let poté

kolektivní monografie SO ČBK březen 2016, CDK

Doprovázení mladých manželů ke zralému vztahu

autoři: Zeman/Šrajer/Kotvrda prosinec 2015, KN

Walter Kasper: Milosrdenství

překlad německého originálu červen 2015, CDK

Geert van Istendael: Farnost sv. Prekéra

překlad nizozemského originálu s komentáři členů SO ČBK listopad 2014, NLN

Sociální práce/Sociálna práca

odborné příspěvky členů SO, časopis (4/2014)