Téma roku: Sociální zodpovědnost

Rozhovor

A my se divíme, že vysycháme... (Jan Pokorný)

Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., rostlinný fyziolog, VŠ-pedagog, od r. 1974 vědecký pracovník v Botanickém ústavu AV v Třeboni. Spoluzakladatel (1998) a ředitel společnosti ENKI, která se zaměřuje na obnovu krajiny, obnovitelné zdroje energií, rybniční hospodaření, ekologii mokřadů a návrat vody do krajiny. Je autorem četných vědeckých publikací a řešitel národních a mezinárodních projektů. více >

Komentáře

Malý výhled do záměrů a plánů letošního roku

Rok 2018 je posledním rokem projektu naší pracovní skupiny, podporovaného německým uskupením Renovabis, které podporuje sociálně prospěšná díla. SO ČBK tak ukončí celkem šestileté projektové období, ovšem se záměrem i nadále pokračovat na dobrovolnické bázi v započaté činnosti. Co nás v tomto roce čeká? více >

Stanoviska

Umíráme na následky znečištění životního prostředí (J. Rajchard)

Na základě četných odborných výzkumů z nejrůznějších vědních oborů se ukazuje, že na následky znečištění životního prostředí umírá na světě víc lidí než při válkách, přírodních katastrofách a epidemiích. V nedávné době citovala některá naše média zprávu z prestižního lékařského časopisu The Lancet. Jaké jsou výsledky této zprávy a co z ní vyplývá? více >

Texty

Setkání sociální komise v novém složení (Jakub Jinek)

Setkání, které proběhlo 21.6.2018 v Bruselu, bylo prvním po volbě nového vedení COMECE. Volba byla spojena s novým pověřením národních delegátů a s upřesněním statutu komise (příloha 1). Komise také vydala nový dokument o budoucnosti práce (příloha 2). více >

Anketa

Zasáhlo by nás vyškrtnutí Prahy ze seznamu UNESCO?

71% (10)

28% (4)

0% (0)

0% (0)

Publikace

Základní otázky křesťanské etiky

překlad německého originálu, prosinec 2017, CDK

Křehká tvář rozvoje v globalizovaném světě

původní kolektivní monografie, listopad 2017, NLN

Gaudium et spes padesát let poté

kolektivní monografie SO ČBK březen 2016, CDK

Doprovázení mladých manželů ke zralému vztahu

autoři: Zeman/Šrajer/Kotvrda prosinec 2015, KN

Walter Kasper: Milosrdenství

překlad německého originálu červen 2015, CDK

Geert van Istendael: Farnost sv. Prekéra

překlad nizozemského originálu s komentáři členů SO ČBK listopad 2014, NLN

Sociální práce/Sociálna práca

odborné příspěvky členů SO, časopis (4/2014)