Téma roku: Sociální zodpovědnost

Zveme Vás na seminář ekonomické sekce

na téma Ekonomické dopady migrace

Proběhl seminář o demografickém vývoji

hostem byla socioložka Dana Hamplová

In memoriam

Michael Novak

Rozhovor

Vůči institucím jsou Češi poměrně skeptičtí (Dana Hamplová)

Doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. působí na Sociologickém ústavu Akademie věd ČR a na Katedře sociologie FF UK, kde přednáší sociální stratifikaci, sociologii rodiny a sociologii kultury a náboženství. Pobývala na několika zahraničních stážích a studijních pobytech. Tip na knihu: "Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí" (2013). více >

Komentáře

Malé ohlédnutí za činností pracovní skupiny (březen/duben)

Jarní měsíce roku 2017 znamenaly pro pracovní skupinu SO ČBK stabilní období naplněné standardní činností. Průběžná zpráva za uplynulý rok pro Renovabis byla přijata a potvrzena finanční podporou pro druhý oficiální rok projektové činnosti (2016-1018). více >

Stanoviska

Mediální podněty z víkendového semináře SO ČBK v Hejnicích

Pracovní skupina pro sociální otázky (SO ČBK) uskutečnila začátkem října víkendový výjezd v bývalém klášterním komplexu v severočeských Hejnicích. Cíl byl rovnou několikanásobný: vzdělávací aktivity, duchovní posila, prožitek mezilidské sounáležitosti, relaxační pobyt v pěkné přírodě. více >

Texty

Vzpomínka na setkání s profesorem Novakem (Lubomír Mlčoch)

Prof. Mlčoch přináší osobní vzpomínku na setkání se zesnulým americkým filosofem, novinářem, spisovatelem, diplomatem slovenského původu, který se ve svých knihách a článcích zabýval filosofickými, teologickými, ale i ekonomickými a v narůstající míře také politickými tématy. Prof. Novak zemřel 17. února 2017. více >

Anketa

Za zřetelný projev civilizačního úpadku považuji především

40% (4)

30% (3)

0% (0)

30% (3)

0% (0)

Naše tipy

Publikace

- kolektivní monografie k 50. výročí encykliky

připravujeme původní autorskou monografii v 2017

Základní otázky křesťanské etiky

připravujeme překlad, vyjde v 2017 v nakladatelství CDK

Gaudium et spes padesát let poté

kolektivní monografie SO ČBK březen 2016, CDK

Doprovázení mladých manželů ke zralému vztahu

autoři: Zeman/Šrajer/Kotvrda prosinec 2015, KN

Walter Kasper: Milosrdenství

překlad německého originálu červen 2015, CDK

Geert van Istendael: Farnost sv. Prekéra

překlad nizozemského originálu s komentáři členů SO ČBK listopad 2014, NLN

Sociální práce/Sociálna práca

odborné příspěvky členů SO, časopis (4/2014)