Téma roku: Sociální zodpovědnost

Rozhovor

Dobročinnost patří ke křesťanství stejně jako návštěva nedělních bohoslužeb... (Michal Opatrný)

Mgr. Michal Opatrný, Dr.theol. vyučuje na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Věnuje se praktické teologii, je autorem knih "Sociální práce a teologie: Inspirace a podněty sociální práce pro teologii" a "Charita jako místo evangelizace". Předsedá redakční radě časopisu Caritas et Veritas. více >

Komentáře

Malé ohlédnutí za činností pracovní skupiny (listopad/prosinec)

Poslední čtvrtletí SO ČBK je ve znamení bilancování, plánování a také hledání nových nápadů, jak vývoj skupiny posunout zase o kousek vpřed, případně trochu jiným směrem. Protože se jedná o dobrovolnou platformou, na níž členové participují vědomě a záměrně, utvářejí podobu této platformy všichni společně. více >

Stanoviska

Mediální podněty z víkendového semináře SO ČBK v Hejnicích

Pracovní skupina pro sociální otázky (SO ČBK) uskutečnila začátkem října víkendový výjezd v bývalém klášterním komplexu v severočeských Hejnicích. Cíl byl rovnou několikanásobný: vzdělávací aktivity, duchovní posila, prožitek mezilidské sounáležitosti, relaxační pobyt v pěkné přírodě. více >

Texty

Gaudium et spes aktuálně .... (v časopise Caritas et Veritas)

Aktuální číslo časopisu CeV naleznete na: www.caritasetveritas.cz. Obsahuje příspěvky z konference pořádané Teologickou fakultou JU o rok dříve, v listopadu r. 2015, k padesátému výročí pastorální konstituce Gaudium et spes. více >

Harmonogram

Víkendový výjezd SO ČBK(30.9.2016 - 2.10.2016)

Pracovní setkání SO ČBK(25.11.2016)

Anketa

Události předcházející a doprovázející státní svátek 28. října

18% (2)

45% (5)

9% (1)

27% (3)

Publikace

Gaudium et spes padesát let poté

kolektivní monografie SO ČBK březen 2016, CDK

Doprovázení mladých manželů ke zralému vztahu

autoři: Zeman/Šrajer/Kotvrda prosinec 2015, KN

Walter Kasper: Milosrdenství

překlad německého originálu červen 2015, CDK

Geert van Istendael: Farnost sv. Prekéra

překlad nizozemského originálu s komentáři členů SO ČBK listopad 2014, NLN

Sociální práce/Sociálna práca

odborné příspěvky členů SO, časopis (4/2014)