Sollicitudo rei socialis

 

"SOLLICITUDO REI SOCIALIS" - encyklika Jana Pavla II. (1987):

Předmluva + Obsah   zde
I. kapitola: Úvod čl. 1.-4. zde
II. kapitola: Co je v encyklice Populorum progressio nového čl. 5.-10. zde
III. kapitola: Obraz dnešního světa čl. 11.-26. zde
IV. kapitola: Opravdový lidský rozvoj čl. 27.-34. zde
V. kapitola: Rozbor problémů ve světle teologie čl. 35.-40. zde
VI. kapitola: Některá zvláštní upozornění čl. 41.-45. zde
VII. kapitola: Závěr čl. 46.-49. zde

Rozhovor

Věřím, že se probudíme včas (Bedřich Moldan)

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. se mnoho let zabývá odbornou problematikou i politikou životního prostředí. Historicky první ministr životního prostředí u nás (1990). Působil a působí v řadě veřejných funkcí:  od r. 1992  čelný představitel Centra pro otázky životního prostředí UK; 1998–2001 vyjednavač pro životní prostředí, vědu a vzdělávání v rámci delegace ČR pro vyjednávání o přistoupení k EU; předseda Komise OSN pro udržitelný rozvoj (2000–2001); od 1999 člen Vědecké rady Evropské environmentální agentury v Kodani, v letech 2002–2005 její předseda; 2004 jmenován členem Skupiny na vysoké úrovni pro Lisabonskou strategii, tzv. "Kokova skupina" v Bruselu.

Z nejposlednějších děl: Podmaněná planeta (2015); Civilizace na planetě Zemi (2018); Životní prostředí v globální perspektivě (2020).

Sledujte nás