Strukturovaně Centesimus annus

 

"CENTESIMUS ANNUS" - encyklika Jana Pavla II. (1991):

Předmluva + Obsah   zde
Úvod čl. 1.-3. zde
I. kapitola: Podstatné rysy encykliky Rerum novarum čl. 4.-11. zde
II.kapitola: Na cestě k „novým věcem“ dneška čl. 12.-21. zde
III. kapitola: Rok 1989 čl. 22.-29. zde
IV. kapitola: Soukromé vlastnictví a univerzální určení statků čl. 30.-43. zde
V. kapitola: Stát a kultura čl. 44.-52. zde
VI. kapitola: Člověk je cesta církve čl. 53.-62. zde

 


Rozhovor

Věřím, že se probudíme včas (Bedřich Moldan)

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. se mnoho let zabývá odbornou problematikou i politikou životního prostředí. Historicky první ministr životního prostředí u nás (1990). Působil a působí v řadě veřejných funkcí:  od r. 1992  čelný představitel Centra pro otázky životního prostředí UK; 1998–2001 vyjednavač pro životní prostředí, vědu a vzdělávání v rámci delegace ČR pro vyjednávání o přistoupení k EU; předseda Komise OSN pro udržitelný rozvoj (2000–2001); od 1999 člen Vědecké rady Evropské environmentální agentury v Kodani, v letech 2002–2005 její předseda; 2004 jmenován členem Skupiny na vysoké úrovni pro Lisabonskou strategii, tzv. "Kokova skupina" v Bruselu.

Z nejposlednějších děl: Podmaněná planeta (2015); Civilizace na planetě Zemi (2018); Životní prostředí v globální perspektivě (2020).

Sledujte nás