Strukturovaně Laborem exercens

 

LABOREM EXERCENS- encyklika Jana Pavla II. (1981):

Obsah   zde
1. kapitola: Úvod čl. 1 - 3 zde
2. kapitola: Práce a člověk čl. 4 - 10 zde
3. kapitola: Konflikt práce a kapitálu v přítomném úseku dějin čl. 11 - 15 zde
4. kapitola: Práva pracujících čl. 16 - 23 zde
5. kapitola: Prvky spirituality práce čl. 24 - 27 zde

 


Rozhovor

Věřím, že se probudíme včas (Bedřich Moldan)

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. se mnoho let zabývá odbornou problematikou i politikou životního prostředí. Historicky první ministr životního prostředí u nás (1990). Působil a působí v řadě veřejných funkcí:  od r. 1992  čelný představitel Centra pro otázky životního prostředí UK; 1998–2001 vyjednavač pro životní prostředí, vědu a vzdělávání v rámci delegace ČR pro vyjednávání o přistoupení k EU; předseda Komise OSN pro udržitelný rozvoj (2000–2001); od 1999 člen Vědecké rady Evropské environmentální agentury v Kodani, v letech 2002–2005 její předseda; 2004 jmenován členem Skupiny na vysoké úrovni pro Lisabonskou strategii, tzv. "Kokova skupina" v Bruselu.

Z nejposlednějších děl: Podmaněná planeta (2015); Civilizace na planetě Zemi (2018); Životní prostředí v globální perspektivě (2020).

Sledujte nás