Strukturovaně Mater et magistra

 

"MATER ET MAGISTRA": encyklika Jana XXIII. (1961)

předmluva, obsah, úvod čl. 1-9 zde
I. část: Nauka encykliky Rerum novarum a její rozvinutí v učení Pia XI. a Pia XII. čl. 10-50 zde
II. část: Vysvětlení a rozvedení nauky Rerum novarum čl. 51-121 zde
III. část: Nové stránky sociální otázky čl. 122-211 zde
IV. část: Nové uspořádání společenského života v pravdě, spravedlnosti a lásce čl. 212-264 zde

 

 

 


Rozhovor

Věřím, že se probudíme včas (Bedřich Moldan)

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. se mnoho let zabývá odbornou problematikou i politikou životního prostředí. Historicky první ministr životního prostředí u nás (1990). Působil a působí v řadě veřejných funkcí:  od r. 1992  čelný představitel Centra pro otázky životního prostředí UK; 1998–2001 vyjednavač pro životní prostředí, vědu a vzdělávání v rámci delegace ČR pro vyjednávání o přistoupení k EU; předseda Komise OSN pro udržitelný rozvoj (2000–2001); od 1999 člen Vědecké rady Evropské environmentální agentury v Kodani, v letech 2002–2005 její předseda; 2004 jmenován členem Skupiny na vysoké úrovni pro Lisabonskou strategii, tzv. "Kokova skupina" v Bruselu.

Z nejposlednějších děl: Podmaněná planeta (2015); Civilizace na planetě Zemi (2018); Životní prostředí v globální perspektivě (2020).

Sledujte nás