Integrální antropologie a ekologie

Polemika k protestu zemědelců

Když vidím řady těžkých traktorů, jak blokují silnice, vybaví se mi pole uježděná těmito stroji. Zhutněná půda málo propouští vodu do spodních vrstev; důsledkem je nedostatek spodních vod a při větších srážkách hrozí povodně. Zajímá to zemědělce, když oni chtějí vypěstovat a prodat co nejvíce? Jejich cílem bývá zisk. Z hlediska společnosti pak zajištění potravin.

Průvodce slavením Doby stvoření

Dobá stvoření je káždořoční křesťanská oslava, při níž se modlíme a společně odpovídáme na nářek stvoření: světová ekumenická rodina se sjednocuje, aby naslouchala a pečovala o náš společný domov, Boží oikos.

S radostí sdílíme Průvodce slavením, který každoročně vydává Ekumenický řídící výbor Doby stvoření.

 

 

 

Pozvánka k slavení Doby stvoření 2023

Na tiskové konferenci konané ve čtvrtek 25. května 2023 zveřejnil papež František své poselství k letošnímu Dni modliteb za péči o stvoření. Poselství nese dataci 1. září 2023, vydáno bylo s několikaměsíčním předstihem, aby tak byl symbolicky propojen Týden Laudato si' s Dobou stvoření. K jejímu slavení nás papež František již několik let po sobě zve. I letos začíná jeho poselství sdělením, co je pro letošní rok stanoveno jako ekumenické téma slavení Doby stvoření.

Týden Laudato si’

Ve dnech 21.-28. května 2023 se bude v Římskokatolické církvi slavit Týden Laudato si’ k připomínce 8. výročí vydání stejnojmenné encykliky o významu péče o stvořený svět v životě a poslání církve. Může to být příležitost k setkání ve farnosti nebo společenství, v němž jste toto téma již otevřeli nebo chcete otevřít.

Jaký je vztah mezi ekologickou výchovou a spiritualitou? Zveme Vás na závěrečné setkání nad encyklikou Laudato si´

Setkání proběhne ve středu 15.12. 2021 od 19.00 hod a bude se týkat šesté kapitoly s názvem "Ekologická výchova a spiritualita".  Pozvání do diskuze přijala prof. RNDr. Hana Čížková, CSc., profesorka ekologie, a doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol., docent působící na Katedře sociální a charitativní práce, který je současně vedoucím SO ČBK.

Jaký svět chceme předat těm, kdo přijdou po nás, dětem, které nyní vyrůstají? Přečtěte si zápis ze čtvrté schůzky nad Laudato si´

Přinášíme Vám shrnutí hlavních myšlenek ze setkání nad encyklikou Laudato si´ na téma Integrální ekologie. Hosty byli  prof. RNDr. Hana Čížková, CSc., profesorka ekologie, PhDr. Vojtěch Šimek, Ph.D., odborný asistent na Katedře filosofie a religionistiky a doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol., docent působící na Katedře sociální a charitativní práce, který je současně vedoucím SO ČBK.

Pozvánka na druhý seminář zaměřený na encykliku Laudato si´

Rádi bychom vás jménem tematické skupiny „Integrální antropologie a ekologie“ pozvali na druhé setkání v rámci cyklu debat nad encyklikou Laudato si´. On-line seminář se uskuteční ve středu 19. května od 19 hod. Téma diskuze bude odrážet myšlenky obsažené ve druhé kapitole s názvem "Evangelium stvoření".

Naši patneři

 1. Česká biskupská konference
 2. Cirkev.cz
 3. Teologicka fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovících
 4. JUPAX
 5. Víra.cz
 6. Národní centrum pro rodinu
 7. Česká křesťanská environmentální síť
 8. Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle
 9. Caritas et veritas
 10. Hnutí křesťan a práce
 11. Communion and lxiberation
 12. Catholic Social Teaching
 13. Demografie
 14. Webarchiv
 15. Františkova ekonomika
 16. COMECE