Články

PREAMBULE

Články a komentáře členů skupiny i externistů průběžně reagují na konkrétní problémy a otázky současné společnosti a aktualizují je v kontextu sociální nauky církve. Názory a postoje jednotlivých autorů nevyjadřují oficiální stanoviska SO ČBK.


Společný den odpočinku pro všechny

European Sunday Alliance vydává nový Manifest propagující neděli bez práce pro všechny

V návaznosti na Evropský den za neděli bez práce (3. března) vydala Evropská nedělní aliance (ESA) v pátek 1. března 2024 nový manifest zdůrazňující, že „synchronizovaný čas odpočinku je účinným nástrojem v boji proti osamělosti a vyzdvihuje jeho význam pro duševní zdraví pracovníků“. 

Polemika k protestu zemědelců

Když vidím řady těžkých traktorů, jak blokují silnice, vybaví se mi pole uježděná těmito stroji. Zhutněná půda málo propouští vodu do spodních vrstev; důsledkem je nedostatek spodních vod a při větších srážkách hrozí povodně. Zajímá to zemědělce, když oni chtějí vypěstovat a prodat co nejvíce? Jejich cílem bývá zisk. Z hlediska společnosti pak zajištění potravin.

Rovný přístup ke vzdělání

Otázka rovného přístupu ke vzdělání je dnes především otázkou sociální. O přístupu dětí ke kvalitnímu vzdělání často rozhodují finanční a organizační možnosti jejich rodičů.

Připojujeme se k nesouhlasu s návrhem tzv. Fixní srážky v exekuci

Vláda zvažuje možné přijetí návrhu exekutorů o rozšíření systému srážek z příjmu a o tzv. fixní srážce, s cílem provádění srážek exekutory i u nízkopříjmových dlužníků. Nevládní organizace proti tomuto návrhu vydaly prohlášení s nesouhlasem, ke kterému se připojujeme. 

Doba stvoření

Zítra začíná Doba stvoření, několik týdnů, během nichž máme příležitost věnovat větší pozornost tomu, že nás a svět, který můžeme společně se všemi ostatními tvory obývat, stvořil dobrý Bůh, aby se o dobro, jímž sám je, mohl s námi podělit. Je to čas, kdy můžeme děkovat za svět a všechny jeho obyvatele.

Zářijový festival Take Care

Šestý ročník ekologického festivalu Take Care propojuje místa a záměry v Praze a okolí. V průběhu září proběhne rozmanitá škála akcí z oblastí ekologie, aktivismu, umění, kultury a spirituality.

Průvodce slavením Doby stvoření

Dobá stvoření je káždořoční křesťanská oslava, při níž se modlíme a společně odpovídáme na nářek stvoření: světová ekumenická rodina se sjednocuje, aby naslouchala a pečovala o náš společný domov, Boží oikos.

S radostí sdílíme Průvodce slavením, který každoročně vydává Ekumenický řídící výbor Doby stvoření.

 

 

 

Pozvánka k slavení Doby stvoření 2023

Na tiskové konferenci konané ve čtvrtek 25. května 2023 zveřejnil papež František své poselství k letošnímu Dni modliteb za péči o stvoření. Poselství nese dataci 1. září 2023, vydáno bylo s několikaměsíčním předstihem, aby tak byl symbolicky propojen Týden Laudato si' s Dobou stvoření. K jejímu slavení nás papež František již několik let po sobě zve. I letos začíná jeho poselství sdělením, co je pro letošní rok stanoveno jako ekumenické téma slavení Doby stvoření.

Týden Laudato si’

Ve dnech 21.-28. května 2023 se v Římskokatolické církvi slaví Týden Laudato si’, kterým se připomíná již 8. výročí vydání stejnojmenné encykliky o významu péče o stvořený svět v životě a poslání církve.

Naši patneři

 1. Česká biskupská konference
 2. Cirkev.cz
 3. Teologicka fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovících
 4. JUPAX
 5. Víra.cz
 6. Národní centrum pro rodinu
 7. Česká křesťanská environmentální síť
 8. Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle
 9. Caritas et veritas
 10. Hnutí křesťan a práce
 11. Communion and lxiberation
 12. Catholic Social Teaching
 13. Demografie
 14. Webarchiv
 15. Františkova ekonomika
 16. COMECE