Články

PREAMBULE

Články a komentáře členů skupiny i externistů průběžně reagují na konkrétní problémy a otázky současné společnosti a aktualizují je v kontextu sociální nauky církve. Názory a postoje jednotlivých autorů nevyjadřují oficiální stanoviska SO ČBK.


Blok přednášek pro veřejnost

SO ČBK pořádá v rámci svého semináře blok přednášek pro veřejnost. Bližší informace o programu a přednášejících se dozvíte na přiloženém plakátku. 

Jak se starat o církevní pozemky?

Blíží se Den Země a při této příležitosti vydává ČKES dlouho
připravovaný leták věnovaný péči o půdu. Jedná se o stručný návod jak
správně hospodařit s půdou, Boží hřivnou svěřenou nám do péče.

Postní kalendář

SO ČBK sdílí s Českou křesťanskou environmentální sítí nápady a podněty k postnímu období.

Odsouzení ruské agrese vůči Ukrajině

Pracovní skupina pro sociální otázky při ČBK odsuzuje ruskou agresi vůči Ukrajině. Vyjadřuje solidaritu s trpícími lidmi tohoto válečného konfliktu a vyzývá k aktivnímu úsilí o eticky zodpovědné politické řešení ze strany mezinárodního společenství směrem ke znovunastolení míru na Ukrajině.

Buď pochválen, můj Pane… Zastavení nad encyklikou Laudato si´

„Buď pochválen, můj Pane, se vším svým stvořením! Buď pochválen za naši sestru, matku Zemi, která nás živí a stará se o nás…“ zpívá svatý František z Assisi s vděčností Bohu za svět kolem sebe. Umíme s takovou vděčností žít i my? K zamyšlení nad tím nás vybízí papež František ve své encyklice Laudato si´, kterou vydal před šesti lety.

Co znamená synoda (Jiří Šenkýř)

Přečtěte si článek Jiřího Šenkýře o významu synody. Text nabízí přínosný vhled do dané problematiky, a to zejména v souvislosti s nadcházející biskupskou synodou. Ta se započne v říjnu tohoto roku.

Teologie politiky (Jiří Šenkýř)

Na prahu nové éry, čtvrt roku před událostmi v americkém Kapitolu, píše papež František encykliku Fratelli tutti. Její podtitul zní: O bratrství a sociálním přátelství. (Sociální přátelství je jiný pojem pro dobrou politiku.)

Ekologii a ekonomiku v dnešním světě nelze oddělit: úvaha nad myšlenkovou mapou Ludmily Barborkové (Hana Čížková)

Výzkum ekologických a ekonomických souvislostí již přinesl dostatek důkazů o provázanosti lidských aktivit s prostředím dnešního světa. Zapracování jejich závěrů do každodenního života však vyžaduje aktivitu dalších profesních skupin i široké občanské společnosti: v první řadě širokou osvětu,  v návaznosti na ni potom jak strukturální změny v celospolečenském měřítku, tak i změny v prioritách a chování jednotlivců.

Lidská důstojnost a instrumentalizace člověka nejen s ohledem na dárcovství gamet v ČR

Základní etický a právní princip lidské důstojnosti je stále předmětem diskuzí, zejména v případě, kdy hrozí instrumentalizace člověka. Rádi bychom vás informovali o právě vydaném odborném článku, který se principem lidské důstojnosti a souvisejícím problémem instrumentalizace člověka zabývá jak z obecného, tak z velmi aktuálního aplikovaného hlediska: s ohledem na dárcovství gamet v ČR. Vznik článku byl finančně podpořen v rámci Pracovní skupiny pro sociální otázky při ČBK; autorem článku je Vojtěch Šimek.

Ohlédnutí za rokem 2020

Pracovní skupina pro sociální otázky si s platností od roku 2020 odsouhlasila nový model fungování. Skupina se restrukturalizovala. Byly utvořeny tematické skupinky, které mají soustavně pracovat každá na vlastním zvoleném aktuálním tématu a toto analyzovat, promýšlet a aktualizovat v kontextu sociálního učení církve. Přinášíme přehled jednotlivých skupinek, jejich garantů a tematického zaměření.

Naši patneři

 1. Česká biskupská konference
 2. Cirkev.cz
 3. Teologicka fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovících
 4. JUPAX
 5. Víra.cz
 6. Národní centrum pro rodinu
 7. Česká křesťanská environmentální síť
 8. Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle
 9. Caritas et veritas
 10. Hnutí křesťan a práce
 11. Communion and lxiberation
 12. Catholic Social Teaching
 13. Demografie
 14. Webarchiv