Články

PREAMBULE

Články a komentáře členů skupiny i externistů průběžně reagují na konkrétní problémy a otázky současné společnosti a aktualizují je v kontextu sociální nauky církve. Názory a postoje jednotlivých autorů nevyjadřují oficiální stanoviska SO ČBK.


Týden Laudato si’

Ve dnech 21.-28. května 2023 se v Římskokatolické církvi slaví Týden Laudato si’, kterým se připomíná již 8. výročí vydání stejnojmenné encykliky o významu péče o stvořený svět v životě a poslání církve.

Týden Laudato si’

Ve dnech 21.-28. května 2023 se bude v Římskokatolické církvi slavit Týden Laudato si’ k připomínce 8. výročí vydání stejnojmenné encykliky o významu péče o stvořený svět v životě a poslání církve. Může to být příležitost k setkání ve farnosti nebo společenství, v němž jste toto téma již otevřeli nebo chcete otevřít.

Další dokumenty k Synodálnímu procesu jsou nyní i česky

V českém překladu je nyní k dispozici tzv. Dokument pro kontinentální etapu (DKE), tedy pracovní text shrnující dosavadní syntézy Synodálního procesu z celého světa. Dokument bude nyní základem pro další zamýšlení v rámci kontinentální etapy Synody o synodalitě.

Text národní syntézy Synody o synodalitě

Na Velehradě se 6. července 2022 uskutečnilo Národní synodální setkání, kterým vyvrcholila národní fáze synodálního procesu Synody o synodalitě: Společenství, spoluúčast, poslání. Přinášíme finální text národní syntézy, do kterého byly zapracovány rovněž připomínky vzešlé z tohoto velehradského setkání.

Promítání filmu OKRUŽNÍ LIST

Doba stvoření, kterou křesťané nejrůznějších denominací společně slaví od 1. září do 4. října, již skončila, Boží povolání člověka a křesťana k péči o svět však trvá.

Povzbuzením na cestě může být nový film, který zprostředkuje setkání s několika lidmi z okrajů světa a s papežem Františkem, který s nimi sdílí své názory a hodnoty. Významnou postavou filmu je také papežský kazatel kardinál Cantalamessa. V Praze bude promítán ve středu 19. října v 18:30 ve farním sále farnosti Svaté Terezie od Dítěte Ježíše v Kobylisích, můžete jej také shlédnout na youtube viz. odkaz níže: 

The Pope, the Environmental Crisis, and Frontline Leaders | The Letter: Laudato Si Film

 

Blok přednášek pro veřejnost

SO ČBK pořádá v rámci svého semináře blok přednášek pro veřejnost. Bližší informace o programu a přednášejících se dozvíte na přiloženém plakátku. 

Naši patneři

 1. Česká biskupská konference
 2. Cirkev.cz
 3. Teologicka fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovících
 4. JUPAX
 5. Víra.cz
 6. Národní centrum pro rodinu
 7. Česká křesťanská environmentální síť
 8. Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle
 9. Caritas et veritas
 10. Hnutí křesťan a práce
 11. Communion and lxiberation
 12. Catholic Social Teaching
 13. Demografie
 14. Webarchiv