Články

PREAMBULE

Články a komentáře členů skupiny i externistů průběžně reagují na konkrétní problémy a otázky současné společnosti a aktualizují je v kontextu sociální nauky církve. Názory a postoje jednotlivých autorů nevyjadřují oficiální stanoviska SO ČBK.


Doba stvoření

Zítra začíná Doba stvoření, několik týdnů, během nichž máme příležitost věnovat větší pozornost tomu, že nás a svět, který můžeme společně se všemi ostatními tvory obývat, stvořil dobrý Bůh, aby se o dobro, jímž sám je, mohl s námi podělit. Je to čas, kdy můžeme děkovat za svět a všechny jeho obyvatele.

Zářijový festival Take Care

Šestý ročník ekologického festivalu Take Care propojuje místa a záměry v Praze a okolí. V průběhu září proběhne rozmanitá škála akcí z oblastí ekologie, aktivismu, umění, kultury a spirituality.

Průvodce slavením Doby stvoření

Dobá stvoření je káždořoční křesťanská oslava, při níž se modlíme a společně odpovídáme na nářek stvoření: světová ekumenická rodina se sjednocuje, aby naslouchala a pečovala o náš společný domov, Boží oikos.

S radostí sdílíme Průvodce slavením, který každoročně vydává Ekumenický řídící výbor Doby stvoření.

 

 

 

Pozvánka k slavení Doby stvoření 2023

Na tiskové konferenci konané ve čtvrtek 25. května 2023 zveřejnil papež František své poselství k letošnímu Dni modliteb za péči o stvoření. Poselství nese dataci 1. září 2023, vydáno bylo s několikaměsíčním předstihem, aby tak byl symbolicky propojen Týden Laudato si' s Dobou stvoření. K jejímu slavení nás papež František již několik let po sobě zve. I letos začíná jeho poselství sdělením, co je pro letošní rok stanoveno jako ekumenické téma slavení Doby stvoření.

Týden Laudato si’

Ve dnech 21.-28. května 2023 se v Římskokatolické církvi slaví Týden Laudato si’, kterým se připomíná již 8. výročí vydání stejnojmenné encykliky o významu péče o stvořený svět v životě a poslání církve.

Týden Laudato si’

Ve dnech 21.-28. května 2023 se bude v Římskokatolické církvi slavit Týden Laudato si’ k připomínce 8. výročí vydání stejnojmenné encykliky o významu péče o stvořený svět v životě a poslání církve. Může to být příležitost k setkání ve farnosti nebo společenství, v němž jste toto téma již otevřeli nebo chcete otevřít.

Další dokumenty k Synodálnímu procesu jsou nyní i česky

V českém překladu je nyní k dispozici tzv. Dokument pro kontinentální etapu (DKE), tedy pracovní text shrnující dosavadní syntézy Synodálního procesu z celého světa. Dokument bude nyní základem pro další zamýšlení v rámci kontinentální etapy Synody o synodalitě.

Text národní syntézy Synody o synodalitě

Na Velehradě se 6. července 2022 uskutečnilo Národní synodální setkání, kterým vyvrcholila národní fáze synodálního procesu Synody o synodalitě: Společenství, spoluúčast, poslání. Přinášíme finální text národní syntézy, do kterého byly zapracovány rovněž připomínky vzešlé z tohoto velehradského setkání.

Naši patneři

 1. Česká biskupská konference
 2. Cirkev.cz
 3. Teologicka fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovících
 4. JUPAX
 5. Víra.cz
 6. Národní centrum pro rodinu
 7. Česká křesťanská environmentální síť
 8. Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle
 9. Caritas et veritas
 10. Hnutí křesťan a práce
 11. Communion and lxiberation
 12. Catholic Social Teaching
 13. Demografie
 14. Webarchiv